UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
twijfel
vragen over beoordeling arbeidsvermogen en participatiewet
Dienstverlening UWV Achtergrond

45 vragen over beoordeling Wajong

Vragen over de beoordeling van je arbeidsvermogen? Hier vind je het antwoord.

keer gelezen
3409

Op het Wajong-forum stellen mensen veel vragen over de beoordeling van hun arbeidsvermogen. Wij hebben de 45 meest gestelde vragen voor je verzameld en beantwoord.

Het wachten op de beoordeling van je arbeidsvermogen leidt tot vragen onder Wajongers. Op het Wajong-forum zijn deze vragen verzameld om zo meer duidelijkheid te kunnen geven.

In dit artikel vind je alle 45 gestelde vragen en daarop het antwoord. Bij de artikelen staat een verwijzing naar de informatie op uwv.nl, waar de meest actuele informatie over de Wajong is terug te vinden. In de FAQ op het forum vind je de meestgestelde vragen, die staat niet allemaal hieronder opgenomen.

Arbeidsvermogen

1.Wat is arbeidsvermogen? En hoe stelt UWV vast dat ik arbeidsvermogen heb?

Met arbeidsvermogen bedoelt UWV: of jij mogelijkheden hebt om te werken. Dit kan ook werk zijn waarmee je minder dan het minimumloon verdient, omdat je door je ziekte of handicap minder aankunt dan andere werknemers. Of omdat je minder uren kunt werken. 
Je hebt bijvoorbeeld arbeidsvermogen als je:
 • met begeleiding kunt werken;
 • alleen ‘beschut’ werk kunt doen. Je kunt dan niet bij een gewone werkgever werken, omdat je veel begeleiding nodig hebt;
 • een voorziening nodig hebt om te kunnen werken.
Om te beoordelen of je arbeidsvermogen hebt, bekijkt UWV of je voldoet aan deze 4 criteria:
 1. Je kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie.
 2. Je hebt basale werknemersvaardigheden.
 3. Je kunt ten minste 1 uur aaneengesloten werken.
 4. Je bent ten minste 4 uur per dag belastbaar.
Bij de beoordeling van jouw arbeidsvermogen kijkt UWV zo veel mogelijk naar de gegevens die ze al van je hebben. UWV gaat ervan uit dat je arbeidsvermogen hebt als in je dossier bijvoorbeeld staat dat je:
 • naast je uitkering al werkt of hebt gewerkt;
 • aan re-integratie werkt of hebt gewerkt;
 • een WSW-indicatie hebt.
Ook kan UWV de rapportages van je bezoek aan arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen bekijken. Of informatie die ze hebben van je huisarts, behandelaars of een re-integratiebedrijf.
 

Meer informatie:

 
2.Wat zijn de criteria van arbeidsvermogen?
 • Je kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Hiermee bedoelt UWV dat je misschien niet alle taken aankunt die horen bij een baan. Maar je kunt wel een taak uitvoeren die deel uitmaakt van de baan. 
 • Je hebt basale werknemersvaardigheden. Hiermee bedoelt UWV dat jij je aan afspraken kunt houden. 
 • Je kunt ten minste 1 uur aaneengesloten werken. Hiermee bedoelt UWV dat je minimaal 1 uur je aandacht bij het werk kunt houden, zonder dat je hierbij bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig hebt.   
 • Je bent ten minste 4 uur per dag belastbaar. Hiermee bedoelt UWV dat je minimaal 4 uur per werkdag kan werken. 
Dit zijn de criteria zoals die in de wet zijn vastgelegd.

 

Meer informatie:

 
3.Hoe kan UWV in mijn dossier zien dat ik arbeidsvermogen heb?
Bij de beoordeling van je arbeidsvermogen kijkt UWV zo veel mogelijk naar de gegevens die ze al van je hebben. UWV gaat ervan uit dat je aan de criteria van arbeidsvermogen voldoet als in jouw dossier bijvoorbeeld staat dat je:
 • naast je uitkering al werkt of hebt gewerkt;
 • aan re-integratie werkt of hebt gewerkt;
 • een WSW-indicatie hebt.
Ook kan UWV beoordelen of je voldoet aan de criteria van arbeidsvermogen door te kijken naar rapportages van je bezoek aan arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Of naar informatie die UWV heeft van je huisarts, behandelaars of een re-integratiebedrijf. 
 

Meer informatie

 
4.Waarom wordt de uitkering van Wajongers die arbeidsvermogen hebben verlaagd? 
Met de verlaging van de Wajong-uitkering wil het kabinet stimuleren dat mensen die kunnen werken aan het werk gaan. Als jij arbeidsvermogen hebt, kun je misschien met werken iets bijverdienen. Samen met de Wajong-uitkering kan jouw inkomen dan ook hoger zijn dan 75% van het minimumloon. Meestal geldt: hoe meer je zelf verdient, hoe hoger je totale inkomen. 

Heb je arbeidsvermogen en heb je nog geen werk gevonden? Dan krijg je vanaf 1 januari 2018 een Wajong-uitkering van 70% van het minimumloon. Dit is nu 75% van het minimumloon. 

Meer informatie:

Nieuwsbericht op uwv.nl: Lagere uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen
 
5.Kan iemand die al jaren volledig arbeidsongeschikt is, nog wel arbeidsvermogen hebben?
UWV bepaalt arbeidsvermogen op een andere manier dan arbeidsongeschiktheid. Daardoor kan iemand die volledig arbeidsongeschikt is wel arbeidsvermogen hebben. Ook als hij al tientallen jaren volledig arbeidsongeschikt is. 
 
6.Wat is het verschil?
Jouw arbeidsongeschiktheid bepaalde UWV door te kijken naar wat je zou kunnen verdienen. UWV vergeleek dan het inkomen dat je met jouw ziekte of handicap nog kon verdienen met het minimumloon. Hieruit kwam je arbeidsongeschikt­heids­percentage.
 
Jouw arbeidsvermogen bepaalt UWV door te beoordelen of je mogelijkheden hebt om te werken. UWV kijkt daarbij niet naar wat je zou kunnen verdienen. Je hebt ook arbeidsvermogen als je werk kunt doen waarmee je minder dan het minimumloon verdient. Omdat UWV niet kijkt naar wat je zou kunnen verdienen, verandert je arbeidsongeschiktheidspercentage niet. Bij de beoordeling van je arbeidsvermogen kijkt UWV ook niet naar jouw kansen op de arbeidsmarkt. UWV beoordeelt alleen of je mogelijkheden hebt om te werken. 
 

Meer informatie:

Oude Wajong: verschil arbeidsongeschiktheid en arbeidsvermogen
 
7.In 2004 kregen mensen die 10 jaar of langer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt waren geen herbeoordeling. Waarom beoordeelt UWV deze mensen nu wel?
UWV voert de Participatiewet uit. Volgens deze wet kan iemand die nu volledig arbeidsongeschikt is wel arbeidsvermogen hebben. Ook als hij al tientallen jaren volledig arbeidsongeschikt is. Dit komt doordat UWV Wajongers nu op een andere manier beoordeelt. 
 
UWV beoordeelde in het verleden of je arbeidsongeschikt was. Dit bepaalde UWV door te kijken naar jouw verdiencapaciteit. UWV vergeleek het inkomen dat je met jouw ziekte of handicap nog kon verdienen met het minimumloon. Hieruit kwam je arbeidsongeschiktheidspercentage.
 
Nu beoordeelt UWV of je nog mogelijkheden hebt om te werken. Dit heet arbeidsvermogen. Als je arbeidsvermogen hebt, dan betekent dat niet dat je werk kunt doen waarmee je het minimumloon of meer kunt verdienen. Je hebt bijvoorbeeld ook arbeidsvermogen als je:
 • met begeleiding kunt werken;
 • alleen ‘beschut’ werk kunt doen: is er zo veel begeleiding nodig dat je dit van een gewone werkgever niet meer kunt verwachten, dan is de betrokkene aangewezen op werk ‘onder beschutte omstandigheden’. Het is aan de gemeente om dergelijke werkplekken te creëren;   
 • een voorziening nodig hebt om te kunnen werken.

Meer informatie:

 
8.Aan welke activiteiten kan UWV nog meer zien dat ik arbeidsvermogen heb?
Om te beoordelen of je arbeidsvermogen hebt, bekijkt UWV bijvoorbeeld of je:
 • naast je uitkering al werkt of hebt gewerkt;
 • aan re-integratie werkt of hebt gewerkt;
 • een WSW-indicatie hebt.
Ook kunnen de volgende activiteiten er misschien op wijzen dat je arbeidsvermogen hebt:
 • sporten; 
 • vrijwilligerswerk doen;
 • een cursus of opleiding volgen. 
Het gaat hierbij dus om aanwijzingen en niet om bewijs. Uit sportieve en andere activiteiten die iemand onderneemt, kan (gedeeltelijk) worden afgeleid waar voor hem of haar de grenzen liggen.
 
Meer informatie:

Algemene vragen

9.Waar kunnen Wajongers terecht die bezwijken onder de stress omdat zij nog lang moeten wachten op de herbeoordeling?
UWV wil het dossier van elke Wajonger zorgvuldig behandelen. Daarom heeft UWV 2 jaar nodig om iedereen te beoordelen en te informeren. Helaas kan het dus zijn dat je lang moet wachten voordat je bericht krijgt.
 
Is je (medische) situatie gewijzigd? Geef dit dan door met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven’ op uwv.nl. UWV bekijkt dan of ze jouw situatie eerder gaan beoordelen en wacht dan niet totdat je officieel aan de beurt bent. 
 
Ook als UWV je eerder beoordeelt, stelt UWV vast of je nu of in de toekomst arbeidsvermogen hebt. Als je volgens UWV kunt werken, dan gaat je uitkering vanaf 1 januari 2018 van 75% naar 70%. Kun je niet werken? Dan gaat je uitkering niet omlaag.
Is je situatie veranderd? Ben je bijvoorbeeld gaan werken of juist gestopt met werken? Of is je gezondheid verslechterd? Dan kan dat gevolgen hebben voor je recht op een Wajong-uitkering.
 

Meer informatie:

 
10.Hoelang duurt het voordat UWV mijn vraag op het forum beantwoordt?
De moderator van het Wajong-forum bekijkt een paar keer per dag of er nieuwe vragen worden gesteld op het forum. Deze vragen stuurt zij direct door naar de medewerkers van UWV Webcare. 
Het duurt gemiddeld 1 of 2 werkdagen voordat je antwoord krijgt op jouw vraag. 
 
Als het antwoord op je vraag al te vinden is op uwv.nl of www.rijksoverheid.nl, dan zal UWV Webcare jou naar deze informatie verwijzen. 
 
Soms moet UWV de vraag voorleggen aan een inhoudsdeskundige die veel kennis heeft van de Wajong. Het kan dan iets langer duren voordat je antwoord op je vraag krijgt.
 
11.Vindt UWV het netjes om de Wajong-uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen te verlagen, terwijl er geen baangarantie is?
UWV is een uitvoeringsorganisatie en voert de wetten en regels uit die gemaakt worden door het kabinet. In de Participatiewet heeft het kabinet ervoor gekozen om de Wajong-uitkering van mensen met arbeidsvermogen te verlagen. Deze is nu 75% van het minimumloon. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit 70% van het minimumloon. 
 
Met de verlaging van de Wajong-uitkering wil het kabinet stimuleren dat mensen die kunnen werken aan het werk gaan. Er zijn geen garantiebanen voor Wajongers. Wel hebben Wajongers die volgens UWV kunnen werken voorrang voor banen uit de banenafspraak. Dit is een afspraak tussen kabinet en werkgevers om 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap. 
 

Meer informatie:

Arbeidsmarkt en arbeidskansen

12.Hoe ziet UWV de arbeidsmarktkansen voor Wajongers van 65 jaar? Graag een statistisch onderbouwd antwoord.
Mensen met een Wajong-uitkering die vóór 1 januari 2018 de AOW-leeftijd bereiken krijgen geen herbeoordeling en zijn niet verplicht om te re-integreren. Het zal dus niet voorkomen dat UWV iemand die vóór 1 januari 2018 de AOW-leeftijd bereikt, verplicht om aan het werk te gaan. 
 
UWV publiceert regelmatig cijfers over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In deze informatie kun je de specifieke kansen per doelgroep lezen.
 

Meer informatie:

 
 
13.Welke betekenis hecht UWV aan de duur van arbeidsongeschiktheid, en hoe wordt dat gewogen?
UWV voert de Participatiewet uit. Volgens deze wet kan iemand die nu volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is wel arbeidsvermogen hebben. Ook als hij al tientallen jaren volledig arbeidsongeschikt is. Dit komt doordat UWV Wajongers nu op een andere manier beoordeelt. 
 
UWV beoordeelde in het verleden of je arbeidsongeschikt was. Dit bepaalde UWV door te kijken naar je verdiencapaciteit. UWV vergeleek het inkomen dat je met jouw ziekte of handicap nog kon verdienen met het minimumloon. Hieruit kwam je arbeidsongeschikt­heids­­percentage.
 
Nu beoordeelt UWV of je nog mogelijkheden hebt om te werken. Dit heet arbeidsvermogen. Als je arbeidsvermogen hebt, dan betekent dat niet dat je werk kunt doen waarmee je het minimumloon of meer kunt verdienen. Je hebt bijvoorbeeld ook arbeidsvermogen als je:
 • met begeleiding kunt werken;
 • alleen ‘beschut’ werk kunt doen;
 • een voorziening nodig hebt om te kunnen werken. 

Meer informatie:

 
14.Houdt UWV bij de beoordeling rekening met arbeidskansen? Krijgen schoolverlaters bijvoorbeeld dezelfde beoordeling als iemand die al 40 jaar volledig arbeidsongeschikt is?
Bij de herbeoordeling houden wij geen rekening met je arbeidskansen. UWV beoordeelt of je mogelijkheden hebt om te werken. Dit noemen we arbeidsvermogen. 
 
Bij je oude Wajong-aanvraag heeft UWV beoordeeld of je arbeidsongeschikt bent. Bij deze beoordeling keek UWV ook niet naar jouw kansen op de arbeidsmarkt.
 

Meer informatie:

Werk

15.Is re-integratie verplicht voor oude Wajongers? 
Heeft UWV beslist dat jij arbeidsvermogen hebt? Dan krijg je een uitnodiging voor een startgesprek. 
 
Samen met de arbeidsdeskundige bespreek je wat je mogelijkheden zijn om (weer) te gaan werken. Ook bekijk je welke ondersteuning of voorzieningen je nodig hebt bij je werk. Daarna maak je samen afspraken over wat jij gaat doen om aan het werk te gaan. Deze afspraken zet de arbeidsdeskundige in jouw persoonlijk plan. Hierin staat bijvoorbeeld of UWV je gaat begeleiden bij het zoeken naar werk, of dat je hulp krijgt van een re-integratiebedrijf. Wil je geen hulp van UWV? Dan komt dat in jouw persoonlijk plan te staan.  
 
Je moet je houden aan de afspraken die staan in het persoonlijk plan. Doe je dit niet, dan heeft dat gevolgen voor je uitkering. Je krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Ben je het niet eens met de inhoud van het persoonlijk plan? Dan kun je bezwaar maken tegen het persoonlijk plan. 
 

Meer informatie:

 
16.Wat is het verschil tussen het persoonlijk plan en het participatieplan?
Het persoonlijk plan is een plan naar werk voor iemand met oude Wajong.  Als uit de beoordeling  van je arbeidsvermogen blijkt dat je arbeidsvermogen hebt, dan moet je gaan werken aan je re-integratie. Meestal zijn er nog geen afspraken over re-integratie gemaakt. Daarom ga je met een arbeidsdeskundige in gesprek over je re-integratie. Dit gebeurt tijdens het startgesprek. Tijdens dit gesprek maak je afspraken over de ondersteuning of voorzieningen die je nodig hebt bij het vinden en behouden van werk. Deze afspraken komen in het persoonlijk plan te staan.
 
Het participatieplan is een plan naar werk voor iemand met Wajong 2010. Bij Wajong 2010 zijn er meestal al afspraken over re-integratie gemaakt bij de Wajong-aanvraag. Deze afspraken blijven geldig.
 

Meer informatie:

 
17.Waar komt het persoonlijk plan in de oude Wajong vandaan? Staat dit in de wet?
In de Participatiewet staat dat UWV voor alle Wajongers met arbeidsvermogen een re-integratievisie moet opstellen. UWV legt de afspraken hierover vast in het persoonlijk plan. Het doel van het persoonlijk plan is om mensen met oude Wajong die kunnen werken, te helpen bij het vinden van een passende baan. 
 

Meer informatie:

 
18.Welke sancties staan er op het niet nakomen van afspraken uit het persoonlijk plan? (oude Wajong)
Heb je oude Wajong? En heeft UWV beslist dat je arbeidsvermogen hebt? Dan maak je met de arbeidsdeskundige van UWV tijdens een startgesprek afspraken over de ondersteuning en voorzieningen die je nodig hebt om werk te vinden en te behouden. Ook bespreek je met je arbeidsdeskundige welk werk passend is. Passend werk is werk dat aansluit bij jouw mogelijkheden en jouw gezondheidssituatie. De afspraken die je hierover maakt, komen in jouw persoonlijk plan te staan. 
 
Ben je het niet eens met de inhoud van het persoonlijk plan? Dan kun je bezwaar maken tegen het persoonlijk plan. Ga je akkoord met het persoonlijk plan, dan moet je je aan de afspraken houden die in het plan staan. Doe je dit niet, dan heeft dat gevolgen voor je uitkering. Je krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering.
 

Meer informatie:

 
19.Is het persoonlijk plan verplicht voor oude Wajongers?
Als je arbeidsvermogen hebt, dan ben je verplicht om mee te werken aan het opstellen van jouw persoonlijk plan. Dit heet ook wel de ‘re-integratievisie’. Tijdens het startgesprek bepaalt UWV samen met jou wat er in jouw persoonlijk plan komt te staan. UWV verwacht dat je je houdt aan deze afspraken.
Wil je niet werken aan je re-integratie? Dan ben je toch verplicht om naar het startgesprek te komen om een persoonlijk plan op te stellen. UWV zet daar dan in dat je geen ondersteuning wilt. Je bent volgens de wet wel verplicht om mee te werken aan je re-integratie. Maar wil je niet re-integreren of wil je geen ondersteuning van UWV hierbij? Dan heeft dit tot 2018 geen gevolgen voor jou. Vanaf 2018 kan dit veranderen. Dan worden er nieuwe afspraken gemaakt over hoe de re-integratieplicht er voor de toekomst uitziet.
 
20.Wat gebeurt er als een oude Wajonger volgens UWV arbeidsvermogen heeft, maar niet meewerkt aan het het persoonlijk plan?
Als je wordt uitgenodigd voor een startgesprek, dan ben je verplicht om naar deze afspraak te komen. Tijdens het startgesprek maakt UWV afspraken met jou over het zoeken naar werk en de ondersteuning die je daarbij nodig hebt. Deze afspraken komen in jouw persoonlijk plan te staan. 
 
Je moet je houden aan de afspraken die staan in het persoonlijk plan. Doe je dit niet, dan heeft dat gevolgen voor je uitkering. Je krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Ben je het niet eens met de inhoud van het persoonlijk plan? Dan kun je bezwaar maken tegen het persoonlijk plan. Ga je akkoord met het persoonlijk plan, dan moet je je aan de afspraken houden die in het plan staan. 
 
UWV biedt jou mogelijkheden om je te ondersteunen bij je re-integratie. Wil je deze ondersteuning niet? Dan kun je dit aangeven tijdens het startgesprek. Dit komt dan in jouw persoonlijk plan te staan. Tot 2018 kun je dan zelfstandig werken aan jouw re-integratie.
 

Meer informatie

 
21.Zijn er wel verplichtingen voor oude Wajongers? Of is alles vrijwillig?
Als je oude Wajong hebt, dan heb je plichten. UWV verwacht dat jij er alles aan doet om werk te vinden en helpt je daar zo veel mogelijk bij. Met je arbeidsdeskundige bespreek je wat je nodig hebt om werk te vinden en te behouden. Ook bekijk je met je arbeidsdeskundige welk werk passend is. Passend werk is werk dat aansluit bij jouw mogelijkheden en jouw gezondheidssituatie.
 
Als je oude Wajong hebt, mag je passend werk weigeren zonder dat dit gevolgen heeft voor je uitkering. Je hebt geen sollicitatieplicht. Maar als er in je persoonlijk plan afspraken staan over het zoeken naar werk, dan moet je je hier wel aan houden. Doe je dit niet, dan heeft dat gevolgen voor je uitkering. Je krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering.
 
Kijk voor meer informatie over je plichten op uwv.nl/mijnplichten.
 

Meer informatie:

Vragen over de herbeoordeling 

22.Wat gebeurt er als ik onvoldoende informatie in mijn dossier heb om mij te kunnen beoordelen? 
Als UWV onvoldoende of verouderde informatie over jouw situatie heeft, kunnen zij geen voorlopige beoordeling doen. Je krijgt dan een brief met een uitgebreide vragenlijst. Hierin staan vragen over je situatie en je gezondheid. UWV vraagt je de vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Zij beoordelen dan je arbeidsvermogen en nemen contact met je op om dit te bespreken. Het kan zijn dat UWV je ook nog uitnodigt voor een gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. Daarna ontvang je de definitieve beoordeling. 
 

Meer informatie:

 
23.Krijg ik een vragenlijst toegestuurd? Zo ja, wat voor vragen staan hier in?
UWV beoordeelt met de informatie die ze al van je hebben in je dossier of je arbeidsvermogen hebt. Als UWV niet voldoende informatie heeft, krijg je een vragenlijst met vragen over je mogelijkheden, dagbesteding en medische situatie. Als UWV daarmee nog niet genoeg informatie heeft om te beoordelen of je arbeidsvermogen hebt, dan krijg je een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.
 

Meer informatie:

 
24.Gaat UWV mij bellen voor de beoordeling? Wat gebeurt er als ik de telefoon nooit opneem?
UWV kan je bellen. Bijvoorbeeld als je op het reactieformulier hebt aangegeven dat je het niet eens bent met de voorlopige beoordeling. Of als UWV een afspraak met je wil maken. Neem je de telefoon niet op? Dan krijg je een brief. 
 
Als je nergens op reageert, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering. Je krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering.
 

Meer informatie: 

 
25.Krijg ik een oproep voor een gesprek met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige? Wat gebeurt er als ik niet kom?
Alleen als UWV niet genoeg informatie heeft om je situatie goed te kunnen beoordelen, nodigt UWV je uit voor een gesprek met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. 
 
Als UWV je oproept voor een gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige, dan ben je verplicht om te komen op deze afspraak. Ook moet je tijdens de afspraak op alle gestelde vragen antwoord geven. Als je niet naar het gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige komt, dan moet je dit vooraf doorgeven. Als je een geldige reden hebt om niet naar het gesprek te komen, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. 
 
Kom je zonder geldige reden niet naar gesprekken van UWV? Dan kan dat gevolgen hebben voor je uitkering. Je krijgt tijdelijk minder of geen uitkering.
 

Meer informatie

 
26.Wanneer heeft UWV te weinig informatie om een herbeoordeling te kunnen doen?
Om jouw situatie opnieuw te beoordelen gebruikt UWV zo veel mogelijk de gegevens die ze al van je hebben in jouw dossier. 
 
In jouw dossier staat bijvoorbeeld of je:
 • naast je uitkering al werkt of hebt gewerkt;
 • aan re-integratie werkt of hebt gewerkt;
 • een WSW-indicatie hebt. 
Ook bekijkt UWV de rapportages van je bezoek aan arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Of informatie van je huisarts, behandelaars of een re-integratiebedrijf, indien bekend. 
 
UWV heeft te weinig informatie over jou, als ze niet goed kunnen beoordelen of je wel of geen arbeidsvermogen hebt. Voor de beoordeling kijkt UWV naar de informatie die bij UWV bekend is vanaf 2008. Het kan zijn dat er nieuwe informatie is over jouw gezondheid. Of dat je mogelijkheden hebt die UWV nog niet weet. Deze informatie is wel nodig om te beoordelen of je mogelijkheden hebt om te werken.
 

Meer informatie:

 
27.Gaat UWV nog groepen uitzonderen van de herbeoordeling? Waar in de AMvB is daar ruimte voor gelaten? En zo ja, welke groepen?
In de Participatiewet is wel vastgelegd, dat de volgende groepen geen beoordeling krijgen: 
 • Wajongers die vóór 1 januari 2018 de AOW-leeftijd bereiken. Als UWV zou beoordelen dat iemand uit deze groep wél arbeidsvermogen heeft, verandert de Wajong-uitkering pas vanaf 2018. Op dat moment ontvangt hij al geen Wajong-uitkering meer. Het heeft dus geen zin om deze groep te beoordelen.
 • Wajongers die een studieregeling hebben. Zodra de opleiding stopt, kunnen ze dit melden aan UWV en dan wordt op dat moment de situatie beoordeeld. 
 • Wajongers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Van deze groep weten UWV al dat ze arbeidsvermogen hebben. 

28.Wat gebeurt in de tijd tussen de beoordeling van arbeidsvermogen en de definitieve beslissing? 

 • Oude Wajong en Wajong 2010:
UWV gaat de persoonlijke situatie van mensen met oude Wajong opnieuw bekijken en beoordeelt of je arbeidsvermogen hebt. Bij de beoordeling maakt UWV zo veel mogelijk gebruik van de gegevens die al in jouw dossier staan. Je krijgt in de periode van 2015 tot en met 2017 een brief met de voorlopige beoordeling. Hierin staat of UWV vindt of je arbeidsvermogen hebt. 
 
Bij de brief met de voorlopige beoordeling zit een reactieformulier. Je moet op dit formulier aangeven of je het eens of oneens bent met de voorlopige beoordeling en waarom. Als je het eens bent, dan ontvang je binnen 4 weken de definitieve beslissing. Ben je het niet eens met de voorlopige beoordeling? Dan neemt UWV binnen 4 weken contact met jou op. In de meeste gevallen ontvang je een vragenlijst waarin je UWV dan nieuwe informatie kunt geven over jouw gezondheid en over jouw mogelijkheden. Misschien nodigt UWV je uit voor een gesprek met een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts. Met deze nieuwe informatie beoordeelt UWV opnieuw of je arbeidsvermogen hebt. Je ontvangt daarna een beslissing met de definitieve beoordeling. Je kunt tegen de beslissing bezwaar maken.
 
Als er bij de brief met de voorlopige beoordeling geen reactieformulier zit, hoef je niet te reageren. Je mag wel reageren als er bijvoorbeeld iets in je situatie is veranderd. Je kunt dan het formulier ‘Wijzigingen doorgeven’ invullen.
 
Beslist UWV dat jij arbeidsvermogen hebt? Dan krijg je een gesprek met een arbeidsdeskundige om te bespreken wat jouw mogelijkheden zijn om te gaan werken. Dit gebeurt tijdens het startgesprek. 
 
Voor 2018 verandert er niets aan de hoogte van je Wajong-uitkering, zolang je situatie niet verandert. Beoordeelt UWV dat je arbeidsvermogen hebt? Dan gaat je uitkering vanaf 1 januari 2018 omlaag naar maximaal 70% van het minimumloon. Dit is nu 75% van het minimumloon.
 
 
29.Waarom duurt het zolang voordat iedereen met een Wajong-uitkering opnieuw is beoordeeld?
Er zijn 240.000 mensen met een Wajong-uitkering. Van veel mensen moet UWV de situatie opnieuw bekijken en beoordelen. Iedereen met een Wajong-uitkering krijgt persoonlijk bericht. En kan op het  bericht reageren en bezwaar maken. Dat kost tijd.
 
UWV wil dat van iedereen het dossier even zorgvuldig wordt behandeld. Daarom beoordelen ze niet iedereen tegelijkertijd. Er is een verdeling gemaakt op basis van (onder andere) leeftijd, regio en mate van arbeidsvermogen. UWV heeft 2 jaar nodig om iedereen te beoordelen en te informeren. Het kan dus zijn dat je lang moet wachten voordat je bericht van UWV krijgt.
 
 
30.Wat verandert er voor mij tussen 2015 en 2018?
In de periode tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 beoordeelt UWV of jij mogelijkheden hebt om te werken.   
 • Beoordeelt UWV dat u geen arbeidsvermogen heeft, dan verandert er niets voor u.
 • Beoordeelt UWV dat u arbeidsvermogen heeft? Dan krijgt u een uitnodiging voor een startgesprek met een arbeidsdeskundige. Samen gaat u kijken naar uw mogelijkheden om werk te vinden en te houden. Vóór 2018 verandert er niets aan de hoogte van uw uitkering, zolang u aan de voorwaarden van de Wajong voldoet. 
Als je op 1 januari 2018 niet werkt, dan ontvang je vanaf deze datum minder uitkering. Je Wajong-uitkering gaat dan omlaag van 75% naar 70% van het minimumloon. 
Als je werkt, zorgt de Wajong-uitkering voor een aanvulling op je inkomsten. Vanaf 1 januari 2018 worden je inkomsten aangevuld tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon, nu is dat tot 75%. 
 

Meer informatie:

 
31.Hoe kan ik bezwaar maken?
Je kunt bezwaar maken tegen de definitieve beoordeling. In de brief met de beslissing lees je hoe je dit doet.  
Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de voorlopige beoordeling. Je kunt alleen bezwaar maken tegen de definitieve beoordeling. Heeft UWV beoordeeld dat je arbeidsvermogen hebt? Dan vind je bij de brief met de voorlopige beoordeling een reactieformulier waarop je kunt aangeven of je het met deze beoordeling eens bent of niet. En je kunt daarop uitleggen waarom je het er wel of niet mee eens bent. 
 

Meer informatie:

 
32.Hoe kan ik zelf een herbeoordeling aanvragen?
Als jouw medische situatie is gewijzigd, kun je dit aan ons doorgeven met een Wijzigingsformulier op uwv.nl. Wij bekijken dan of wij jouw situatie eerder gaan beoordelen. 
 
Ook als wij je eerder beoordelen, gaan wij vaststellen of je nu of in de toekomst arbeidsvermogen hebt. Als je volgens UWV kunt werken, dan verlagen wij je uitkering vanaf 1 januari 2018 van 75% naar 70%. Kun je niet werken? Dan gaat je uitkering niet omlaag.
 

Meer informatie:

 
33.Kan iemand met een oude Wajong-uitkering ook zelf een herbeoordeling aanvragen?
Alleen als jouw medische situatie is gewijzigd, kun je eventueel een herbeoordeling krijgen. Geef wijzigingen in jouw situatie door met het formulier Wijzigingen doorgeven op uwv.nl. Wij bekijken dan of wij je situatie eerder gaan beoordelen. 
 
Ook als wij je eerder beoordelen, gaan wij vaststellen of je nu of in de toekomst arbeidsvermogen hebt. Als je volgens UWV kunt werken, dan verlagen wij je uitkering vanaf 1 januari 2018 van 75% naar 70%. Kun je niet werken? Dan gaat je uitkering niet omlaag. 
 
34. In dagblad Trouw van maandag 19 december 2016 stond een artikel waarin werd gesuggereerd dat álle Wajongers van 50 jaar en ouder niet meer worden beoordeeld op arbeidsvermogen. Hoe zit dat?
 
UWV en staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben het volgende afgesproken: dat de basis voor de brieven met voorlopige beoordeling voor Wajongers met een oude Wajong-uitkering verandert. Concreet betekent dit dat meer Wajongers een voorlopige beoordeling ‘geen arbeidsvermogen’ krijgen.
 
Het gaat hier om mensen met een oude Wajong-uitkering die op 31 december 2017 50 jaar of ouder zijn. Een deel van deze mensen heeft in november – december van dit jaar al een brief ontvangen waarin staat dat zij geen arbeidsvermogen hebben. Dit was vooruitlopend op de afspraak met staatssecretaris Klijnsma. Voor deze groep veranderde er immers niets en UWV wil deze groep nog in 2016 duidelijkheid geven over hun situatie.
 

Wajongers 50-plus: wie heeft wel arbeidsvermogen?

Nu is al bekend dat in het eerste kwartaal van 2017 Wajongers die voldoen aan de volgende voorwaarden de voorlopige beoordeling arbeidsvermogen krijgen: 
 • oude Wajong-uitkering EN
 • op 31 december 2017 50 jaar en ouder EN
 • die op 1 januari 2017 naast hun uitkering werken in loondienst OF
 • die als zelfstandige werken OF
 • actieve ondersteuning van UWV krijgen bij re-integratie.
Voldoe je aan deze voorwaarden, dan is meestal duidelijk dat je arbeidsvermogen hebt. Naar aanleiding van deze voorlopige beoordeling kunnen deze Wajongers aangeven of ze het er wel of niet mee eens zijn, net als bij andere leeftijdsgroepen gebeurd is.
 
Werk je niet of krijg je geen actieve ondersteuning van UWV bij re-integratie, dan krijg je de voorlopige beoordeling dat je geen arbeidsvermogen hebt. 
 

Meer informatie:

Doelgroepregister

35.Hoe kan ik aangeven dat werkgevers niet mogen zien dat ik in het doelgroepregister sta?
Als je op zoek gaat naar werk, dan kun je een profiel aanmaken op werk.nl. Je kunt in dit profiel zelf aangeven of zichtbaar mag zijn dat je in het doelgroepregister staat. Als je aanvinkt dat dit niet zichtbaar mag zijn, dan zien werkgevers dus niet dat je in het doelgroepregister staat. 
 
Wel kunnen werkgevers bij UWV opvragen welke werknemers of sollicitanten zijn opgenomen in het doelgroepregister. Daarvoor hebben zij jouw burgerservicenummer nodig. Vanwege privacyredenen geven wij alleen aan de werkgever door of je in het doelgroepregister staat. Wij geven geen andere informatie. 
 

Meer informatie:

 
36.Als ik aangeef dat werkgevers niet mogen zien dat ik in het doelgroepregister sta, mogen gemeenten en burgers dit dan ook niet zien?
Als jij een profiel aanmaakt op werk.nl, dan kun je aangeven dat niet zichtbaar mag zijn dat je in het doelgroepregister staat. Als je aanvinkt dat niet zichtbaar mag zijn dat je in het doelgroepregister staat, dan kunnen werkgevers, gemeenten en burgers dit niet zien.
 
Wel kunnen gemeenten en werkgevers bij UWV opvragen of jij bent opgenomen in het doelgroepregister. Daarvoor hebben zij je burgerservicenummer nodig. Vanwege privacyredenen geeft UWV alleen aan de werkgever of gemeente door of je in het doelgroepregister staat. UWV geeft geen andere informatie. 
 
Burgers kunnen inloggen op Mijn UWV om te zien of zij zijn opgenomen in het doelgroepregister. Zij kunnen dit alleen van zichzelf zien. 
 

Meer informatie:

 
37.Welke burgers mogen het doelgroepregister inzien?
Je kunt op Mijn UWV inloggen om te zien of je in het doelgroepregister staat. Je kunt dit alleen van jezelf zien. Het is dus niet mogelijk om te zien of andere mensen in het doelgroepregister staan.
 

Meer informatie: 

 
38.Geldt de blokkade om te mogen zien dat ik in het doelgroepregister sta ook voor particulieren? Zo nee, waarom niet?
Zie antwoord vraag 35.
 
39.Wie worden opgenomen in het doelgroepregister? Worden oude Wajongers met arbeidsvermogen ook opgenomen in het doelgroepregister?
Oude Wajongers die arbeidsvermogen hebben, worden ook in het doelgroepregister opgenomen, omdat zij vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.
 
Onder deze doelgroep vallen:
 • mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken;
 • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen (maandelijks geactualiseerd);
 • mensen met een WSW-indicatie (geactualiseerd tot en met 31 december 2015);
 • mensen met een WIW-baan (geactualiseerd tot en met 31 december 2015);
 • mensen met een ID-baan (geactualiseerd tot en met 31 december 2015);
 • mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd, en van wie de aanvraag is afgewezen;
 • leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), die na 1 april 2016 bij UWV een verzoek hebben ingediend om opgenomen te worden in het doelgroepregister (maandelijks geactualiseerd);
 • schoolverlaters van het schooljaar 2014-2015 van het praktijkonderwijs (pro) voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de entreeopleiding in het mbo, die tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2015 door hun school aan UWV zijn doorgegeven (eenmalig toegevoegd). 

Meer informatie: 

 
40.Kan iedere burger het doelgroepregister inzien?
Burgers kunnen inloggen op Mijn UWV om te zien of zij zijn opgenomen in het doelgroepregister. 
 
Als je inlogt, kun je alleen van jezelf zien of je in het doelgroepregister staat. Het is niet mogelijk om te zien of andere mensen in het doelgroepregister staan.
 

Meer informatie:

 
41.Welke informatie staat er in het doelgroepregister?
Als je in het doelgroepregister bent opgenomen, dan staat hierin: 
 • je burgerservicenummer (BSN);
 • waarom je bent opgenomen in het doelgroepregister (Wajong, WSW, WIW, ID of Participatiewet).
 • (als dat bekend is:) tot wanneer je in het doelgroepregister staat: de einddatum van registratie.  
Gemeenten en werkgevers kunnen bij UWV opvragen of jij bent opgenomen in het doelgroepregister. Daarvoor hebben zij je burgerservicenummer nodig. Vanwege privacyredenen geeft UWV alleen aan de werkgever of gemeente door of je in het doelgroepregister staat. UWV geeft geen andere informatie. 
 

Meer informatie:

 
42.Hoeveel mensen staan er momenteel in het doelgroepregister? En hoeveel komen dus in aanmerking voor de 125.000 garantiebanen? In december 2014 waren dit er een kleine 300.000. Hoeveel zijn dat er nu?
Momenteel (juli 2015) zijn er ruim 342.245 mensen in het doelgroepregister opgenomen.
 

Meer informatie: 

 
43.Wat betekent het als je in de kandidatenverkenner banenafspraak staat?
De kandidatenverkenner banenafspraak is een online databank met de anonieme profielen van mensen met een arbeidsbeperking. In het artikel '5 vragen over de kandidatenverkenner bakenafspraak' lees je alles wat je moet weten en wat het voor jou betekent als jij erin bent opgenomen. 

Sancties

44.Krijg ik bijstand of een lagere Wajong-uitkering als ik wel solliciteer maar geen werk kan vinden?
Als UWV beoordeelt dat jij arbeidsvermogen hebt, dan hou je je Wajong-uitkering. Als je op 1 januari 2018 nog geen werk hebt, dan gaat je Wajong-uitkering vanaf die datum omlaag. Dit geldt dus ook als je solliciteert maar geen werk kunt vinden. 
 

Meer informatie: 

 
45.Kan ik een aanvulling krijgen als mijn Wajong-uitkering in 2018 omlaag gaat?

Je kunt een aanvulling op je Wajong-uitkering krijgen als je inkomsten lager zijn dan het sociaal minimum bedrag dat voor jou geldt.
De hoogte van dit sociaal minimum bedrag wordt bepaald door je leeftijd en je leefsituatie. Woon je bijvoorbeeld alleen? Dan is het bedrag meestal hoger dan wanneer je met anderen een woning deelt. Kijk op uwv.nl/toeslag om te zien welke sociaal minimum bedragen er gelden en om te zien hoe jouw leefsituatie van invloed kan zijn op je uitkeringsbedrag.

​Krijg je nu geen toeslag van UWV, en gaat je Wajong-uitkering per 1 januari 2018 omlaag omdat je arbeidsvermogen hebt? Dan kun je mogelijk wel een toeslag krijgen als je (gezins)inkomen door de verlaging onder het sociaal minimum komt.' 

Meer informatie:

 
Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Of wil je verder praten? Dat kan op het Wajong-forum
Gepubliceerd op: 28-08-2015

Je kunt niet reageren op dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord