UWV beoordeelt mensen met een Wajong-uitkering op hun mogelijkheden om te werken. Wat gebeurt er als je arbeidsvermogen hebt? En wat gebeurt er niet? 2 feiten en 5 fabels.

Niet alle Wajongers hebben dezelfde plichten bij re-integratie.

Feit.

De re-integratieplicht is anders voor mensen met een oude Wajong-uitkering dan voor mensen met een Wajong 2010-uitkering (voorheen nieuwe Wajong). Voor alle mensen met een Wajong-uitkering en arbeidsvermogen betekent de re-integratieplicht dat ze moeten meewerken aan het opstellen van een plan. Dit gebeurt tijdens het (start)gesprek met de arbeidsdeskundige. Bij de oude Wajong gaat het om een persoonlijk plan, met daarin je re-integratievisie. Bij Wajong 2010 heet dit het participatieplan. Je hebt de plicht je te houden aan de afspraken die in het plan staan. Verder houden de verplichtingen voor de mensen met een oude Wajong-uitkering op. De Wajong 2010 is nog meer gericht op stappen naar werk. Daarbij heb je ook sollicitatieplicht en moet je passend werk accepteren. 

Ik had met mijn oude Wajong-uitkering geen plichten en nu ineens wel.

Fabel.

De re-integratieplicht voor mensen met een oude Wajong-uitkering lijkt misschien nieuw, maar dat is niet zo. Alle klanten met een uitkering van UWV die (nog) kúnnen werken, hebben de plicht om te werken aan hun re-integratie. Maar bij de oude Wajong werd er tijdens de aanvraag niet beoordeeld op het vermogen om te werken, maar op arbeidsongeschiktheid. Door de Participatiewet is dit veranderd en doet UWV wel een beoordeling op arbeidsvermogen. Daarom gaat UWV in gesprek met mensen met een oude Wajong-uitkering die arbeidsvermogen hebben. Om samen afspraken te maken over de re-integratiemogelijkheden. De afspraken leg je samen met een arbeidsdeskundige vast in een persoonlijk plan. Je moet je, net als UWV, aan de afspraken in het plan houden. Het gaat bijvoorbeeld om het volgen van een scholing, opleiding of re-integratietraject. UWV stimuleert de re-integratie nu dus meer, begeleidt actiever en heeft hier extra budget voor gekregen.

Ondersteuning bij re-integratie is verplicht voor mensen met oude Wajong.

Fabel.

De ondersteuning van UWV is niet verplicht, maar je moet dit wel met UWV bespreken en vastleggen. Daarom moet je wel naar het startgesprek komen. Als je geen ondersteuning bij je re-integratie wilt, geef je dat aan tijdens dit gesprek. Dit komt in je persoonlijk plan te staan. Je hebt dan voorlopig voldaan aan de plicht om een re-integratievisie op te stellen. Tot 2018 kun je, als je dat wilt, zelfstandig werken aan je re-integratie. Dit heeft verder geen gevolgen voor je. Vanaf 2018 kan dit veranderen. Dan worden er weer afspraken gemaakt over hoe de re-integratieplicht en ondersteuning daarbij er voor de toekomst uitzien. Let op: terugkomen op je besluit kan altijd. UWV kan je dan weer ondersteunen om stappen te zetten naar werk. 

Als ik een oude Wajong-uitkering heb en afzie van ondersteuning bij re-integratie, verlies ik na 2018 mijn uitkering.

Fabel.

Je behoudt je uitkering, ook als je afziet van ondersteuning bij je re-integratie. Deze ondersteuning is op dit moment niet verplicht (zie vorige fabel). De uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen wordt per 1 januari 2018 wel verlaagd van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. En je uitkering kan wijzigen als er iets verandert in je situatie dat invloed heeft op het recht, de hoogte of de duur van je uitkering. Bijvoorbeeld als je gaat werken. Of de verplichting om mee te werken aan je re-integratie na 2018 wordt uitgebreid of aangescherpt, is op dit moment nog niet duidelijk. 

De uitkering van alle Wajongers gaat met 5% omlaag.

Fabel.

Alleen als UWV beoordeelt dat je arbeidsvermogen hebt, verandert de hoogte van je uitkering per 1 januari 2018. Je uitkering gaat dan van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. 

Werk je (al) naast je uitkering? Dan verrekent UWV je inkomsten met je uitkering. Als je met je werk minder dan 20% van het minimumloon verdient, ontvang je daarnaast nu de volledige basisuitkering van 75% minimumloon. Per 1 januari 2018 wordt dit dus 70% van het minimumloon. Verdien je met je werk 20% van het minimumloon of meer? Dan krijg je al volgens een lager uitkeringspercentage uitbetaald. Deze lagere uitkeringspercentages veranderen niet, dus ook de hoogte van je uitkering niet. Je merkt daarom niets van de verlaging van de basisuitkering, tenzij je je werk na 1 januari 2018 kwijtraakt of als je minder gaat werken. Dan ga je terug naar de verlaagde basisuitkering van 70% van het minimumloon. Als je werkt en oude Wajong hebt, kan het voordelig zijn om over te stappen naar de Wajong 2010. Je inkomsten worden dan anders verrekend. Lees hier meer over op uwv.nl.

Met de verlaging van de Wajong-uitkering wil het kabinet stimuleren dat mensen die kúnnen werken aan het werk gaan. Als je arbeidsvermogen hebt, kun je misschien met werken iets bijverdienen. Samen met de Wajong-uitkering kan je inkomen dan hoger zijn dan de maximale Wajong-uitkering. Wil je weten wat het in jouw situatie betekent als je gaat werken? De rekenhulp op uwv.nl geeft je een indicatie. 

Kijk voor aanvullende uitleg over de inkomstenverrekening op het Wajong-forum:

Een re-integratievisie is hetzelfde als een persoonlijk plan (oude Wajong).

Feit. 

Dat klopt. Je re-integratievisie bespreek je met je arbeidsdeskundige en UWV legt deze vast in je persoonlijk plan. Daarin staan de afspraken die je samen maakt over je re-integratie. Zoals welke re-integratieactiviteiten je gaat doen om werk te vinden en te houden en op welke termijn. Bij re-integratieactiviteiten kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • een re-integratietraject;
  • een training of opleiding;
  • een werkervaringsplaats.

Je krijgt je persoonlijk plan altijd mee of opgestuurd. Als je het niet eens bent met de afspraken, kun je bezwaar maken. Lukt het je niet om je te houden aan de afspraken? Neem dan contact op met je arbeidsdeskundige.

Re-integratieplicht betekent dat je passend werk moet accepteren. 

Fabel.

Re-integratieplicht is de plicht om mee te werken aan re-integratie naar werk. Voor alle mensen met een Wajong-uitkering geldt de verplichting om mee te werken aan het opstellen van een persoonlijk plan (oude Wajong) of participatieplan (Wajong 2010). 

Mensen met een Wajong 2010-uitkering hebben een sollicitatieplicht en de plicht passend werk te accepteren. Met je arbeidsdeskundige bepaal je wat passend werk voor jou is. Dat staat dan in je participatieplan. Je mag passend werk niet weigeren. 

Meer weten? Kijk op uwv.nl/vragenwajong. Heb je nog andere vragen waar je antwoord op wilt krijgen? Stel deze gerust of praat mee op het Wajong-forum over dit onderwerp.

Reacties

Door jan jansen op dinsdag 31 oktober 2017, 12:54

Wat in dit artikel vergeten wordt, is dat mensen met een 100% oude Wajong die als ZZP-er aan de slag gaan, in 2018 6,7% gekort gaan worden op hun Wajong uitkering (van 75% naar 70%), terwijl als ze geen inititatief zouden nemen, deze korting er niet is.
Er van uitgaan dat je als 100% afgekeurde ZZP-er in het eerste jaar voldoende omzet draait is niet reëel, zéker niet, als je in november start, want de omzet wordt niet per maand, maar met de jaarcijfers verrekend (je kunt dan beter je producten /diensten gratis weggeven, reken dat maar es uit!).

Tel hierbij op de 50% verhoging van het lage BTW tarief en de eigen bijdrage zfw van 385,- waar een compensatie van nog niet de helft tegenoverstaat... EN veel gemeenten geven geen vrijstelling van belastingen aan zelfstandigen, dat is ook dik €300,-

De minachting, het zoete koekjes bakken, stoort me nog het meest. Dat getutoyeer ook, doet de overheid dat ook richting advocatenkantoren met wie ze zaken doen?

Door UWV Webcareteam op woensdag 22 november 2017, 11:00

Beste Jan Jansen,

Uit je bericht maak ik op dat de korting op de Wajong-uitkering (van 75% naar 70%) er niet is, als degene met een Wajong-uitkering geen initiatief zou nemen.

Dit is niet het geval.De korting geldt voor iedereen die een Oude Wajong heeft of een Wajong2010 mét arbeidsvermogen, die naast zijn uitkering geen inkomsten heeft, of inkomsten heeft die minder bedragen dan 20% van het wettelijk minimum( jeugd)loon.

Het is verder niet van belang of dat inkomsten uit loondienst of uit zelfstandige arbeid zijn. De overige maatregelen waar je naar verwijst, zoals de BTW-verhoging, eigen bijdrage ziektekostenverzekering en vrijstelling belastingen, zijn maatregelen die niet op het terrein van UWV liggen.

Met vriendelijke groet,
Daniela
UWV Webcareteam

Door Bas Bassen op woensdag 22 november 2017, 20:04

De Wajong 2010 is nog meer gericht op stappen naar werk. Daarbij heb je ook sollicitatieplicht en moet je passend werk accepteren.

Bovenstaande uit eerste kopje gehaald. Betekend dit dat een Wajonger werk moet accepteren dat de gemeente passend vind, terwijl dit hij dit niet zo ervaart? Het klinkt inderdaad allemaal als mooie zoete koek, maar met dank aan Rutte 3 is deze doelgroep zowat de enige groep die er niet op vooruit gaat, maar juist erop achteruit. Nu maar hopen dat de medewerkers van het UWV over voldoende kennis en expertise beschikken om deze doelgroep goed te helpen.

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over