UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Tamara van Ark dient wetsvoorstel Wajong in
Werken Interview

Staatssecretaris beantwoordt vragen Wajongers

Wajongers stellen vragen over nieuwe Wajong-plannen aan staatssecretaris Tamara van Ark. Zij geeft antwoord én garanties.

keer gelezen
1072

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de Wajong wijzigen. Voordat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer ging, hield ze een internetconsultatie. Ook op het forum van UWV Perspectief konden Wajongers vragen stellen. Velen maken zich zorgen. UWV Perspectief zocht de staatssecretaris op en kreeg antwoord op die vragen. 

'Goede communicatie is net zo belangrijk als een goede wet'

1. Wat is het doel van de nieuwe Wajong-plannen?

‘We zetten in op meer participatie. Het is belangrijk voor mensen om mee te doen. Werk moet lonen. En meer werken moet meer lonen. Daarnaast vragen Wajongers om zekerheid. Ze willen terug kunnen vallen op de Wajong als dat nodig is. Bijvoorbeeld als je minder gaat werken of als je een studie doet. Dat regelen we in de nieuwe Wajong-plannen. Wajongers kunnen tot aan hun pensioen terugvallen op de Wajong.’ 

2. Wat gebeurt er met de oude Wajong, Wajong2010 en Wajong2015?

‘De oude Wajong, Wajong2010 en Wajong2015 blijven bestaan. Maar de onderliggende regelingen worden gelijkgetrokken. Dit ‘harmoniseren’ doen we omdat de Wajong heel ingewikkeld was, zowel in de uitvoering als voor Wajongers zelf. Ze belemmerden Wajongers om mee te doen.’

3. Had u wat aan de reacties op uw internetconsultatie? 

‘Ik was blij met positieve reacties. Wajongers staan achter de doelen van de voorstellen. Maar ik begrijp de zorgen ook. Je wilt natuurlijk weten: wat doet dat harmoniseren van de regels voor mijn inkomen? Je wilt er niet op achteruitgaan. En dat gebeurt ook niet. Dat garandeer ik. Wat ik hiervan leer is: goede communicatie is net zo belangrijk als een goede wet. We moeten het beter uitleggen.’

4. ‘Werk moet lonen’, zegt u. Hoe werkt dit voor de verschillende Wajong-situaties?

‘Door de harmonisering werkt het straks voor iedereen hetzelfde. De regel is zo gemaakt dat (meer) werken altijd loont. Wie meer uren maakt, krijgt een hoger bruto-inkomen. Jonggehandicapten willen hun mogelijkheden benutten. Ze willen zich ontwikkelen. Dat wil ik stimuleren. Van elke verdiende euro mag een Wajonger minstens 30 cent houden naast de uitkering.’

5. Welke groepen Wajongers gaan erop achteruit? Hoe zien overgangsregelingen voor deze groepen eruit?

‘Door de overgangsregeling met het garantiebedrag gaat niemand er direct op achteruit. UWV bepaalt een individueel garantiebedrag voor elke Wajong-uitkering. Als de inkomensondersteuning lager uitvalt, ontvang je een Wajong-uitkering ter hoogte van dit garantiebedrag.’

6. Wie meer verdient dan 20% van het minimumloon komt straks onder het niveau van de uitkering te zitten. Dat werkt niet echt motiverend. Wat gaat u doen aan deze ‘armoedeval’?

‘In de huidige oude Wajong zit inderdaad een inkomensterugval. Die heeft te maken met de arbeidsongeschiktheidsklassen in de oude Wajong. Die klassen vervallen. Het probleem wordt met de nieuwe regels opgelost. Meer werken betekent een hoger inkomen – ook voor mensen die meer dan 20% van het minimumloon verdienen.’

7. Met de afschaffing van de voortgezette werkregeling en de Breman-regeling verdienen mensen die ondanks hun beperking hun stinkende best doen waarschijnlijk hun hele leven minder dan het minimumloon. Vindt u dat fair?

‘Al die verschillende regelingen maakten de Wajong ingewikkeld. Daarom wil ik ze vervangen door de nieuwe regeling. Voor mij staat voorop dat Wajongers zeker moeten zijn van inkomensondersteuning. Dat je hulp krijgt bij het hebben en houden van werk. Dat je je kunt ontwikkelen. En dat je wordt beloond als je meer gaat werken. Dat vind ik fair.’

8. Er komt een overbrugging van 2 maanden voor Wajongers die op 1 januari 2021 gebruikmaken van de voortgezette werkregeling of de Breman-regeling. Hoe realistisch is het dat een Wajonger in 2 maanden nieuw werk vindt? Kunt u de overgangsregeling niet uitbreiden naar 1 of 2 jaar?

‘Met deze periode van 2 maanden gaan Wajongers die al werken op 1 januari 2021 er niet op achteruit als zij zelfstandig van baan wisselen. Het garantiebedrag stimuleert hun mobiliteit op de arbeidsmarkt. Zo hoeven ze niet om financiële redenen vast te houden aan hun baan. En de nieuwe baan hoeft niet direct aan te sluiten. Daar mag dus 2 maanden tussen zitten. De overbrugging geldt niet voor Wajongers die hun werk om andere redenen verliezen. Voor hen geldt, na 2 maanden, de geharmoniseerde inkomensregeling. Er is dus geen reden om de regeling uit te breiden.’

9. De loondispensatie in de Participatiewet is niet doorgegaan. Waarom schaft u de loondispensatie voor de Wajong niet af?

‘De Wajong wordt ingewikkelder als de loondispensatie wordt vervangen door loonkostensubsidie. Dat is niet de bedoeling. Ik vind het belangrijk dat de Wajong nu eenvoudiger en duidelijker wordt.’

10. Hoe ondersteunt u zzp’ers vanuit de Wajong? Waarom hebben zij geen recht op een jobcoach (na de startfase) en werknemers wel?

‘Ik neem mijn petje af voor Wajongers die voor zichzelf beginnen. Zij tonen lef en doorzettingsvermogen. Bij UWV kunnen ze allerlei vergoedingen aanvragen, zoals voor: vervoer, aangepaste werkplek, hulpmiddelen en aangepast gereedschap. Ook kun je via UWV in aanmerking komen voor een starterskrediet. Bij de opstart kun je een jobcoach krijgen, maar dat wordt wel afgebouwd. Als ondernemer kun je coaching opvoeren in je boekhouding als bedrijfskosten.’

11. Wat betekent de nieuwe regeling voor mijn specifieke situatie? Die vraag zorgt voor spanning bij Wajongers. Hoe krijgen ze inzicht in hun individuele situatie per 1 januari 2021? 

‘Wajongers krijgen een brief van UWV. Kernboodschap is dat ze van iedere verdiende euro minimaal 30 cent mogen houden naast hun Wajong-uitkering.

UWV ontwikkelt ook een nieuwe online tool. Daarmee kun je heel makkelijk zelf een indicatie krijgen van de hoogte van je Wajong-uitkering als je bijvoorbeeld meer uren gaat werken.’

12. Hoe gaat het nu verder, wanneer gaan de plannen in? Wanneer gaat de versimpeling van de rekenregels in? En wanneer is het effect op je inkomen zichtbaar?

‘Na advies van de Raad van State is het wetsvoorstel op 29 mei naar de Tweede Kamer gegaan. Als deze akkoord is, toetst de Eerste Kamer het wetsvoorstel. We hopen dat de maatregelen rond onderwijs/studeren en het eindigen en herleven van het recht ingaan op 1 januari 2020. De harmonisatie van de regels voor inkomensondersteuning gaat waarschijnlijk 1 januari 2021 in. Hier is vanwege aanpassingen in processen en systemen meer tijd voor nodig.’ 

Meer weten?

Lees ook op UWV Perspectief: Staatssecretaris dient wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong in.

In het nieuwsbericht Aanpassing regels Wajongers maakt (meer) werken lonend en stimuleert onderwijs van het ministerie van SZW vind je nog meer informatie. Als je vragen hebt over het ingediende wetsvoorstel kun je het beste contact opnemen met het ministerie van SZW

Gepubliceerd op: 05-06-2019

Reacties

Door Jos Kampes op vrijdag 14 juni 2019, 13:33

Bij vraag 3: "Je wilt er niet op achteruitgaan. En dat gebeurt ook niet. Dat garandeer ik. "
Bij vraag 5: "‘Door de overgangsregeling met het garantiebedrag gaat niemand er direct op achteruit. "

"Niet direct" is toch ECHT niet hetzelfde als niet.... Betekend alleen maar dat dat even duurt voor je achteruit gaat.

Door Rob vermeulen op zondag 16 juni 2019, 11:45

Ik wor helemaal kapot gemaakt door het uwv heb volgens cao norm aantal keer loonsverhoging gekregen had dit blijkbaar moete melden nu belt uwv dat ik 4500 euro terug moet storten normaal controleren ze dit ieder jaar maar bij mij is het fout gegaan dus na 5 jaar bellen ze pas op dat ik die 4500 terug moet betalen dit is mijn halve jaar loon dus ik zal zo huis uit gezet worden hulp van uwv weinig word van kasje naar muur gestuurd wajong niemand snapt het en weet ervan allemaal heel vaag bij het uwv spreekuur hulp ja praten allemaal.leuk op forum en facebook we willennje helpen maar niemand kan je helpen lijkt het wel mij vraag waarom moet ik zo kapot gemaakt worden ? Heb nooit schulden gehad of zo en jullie stampen mij zo grond in waar ik nooit uit ga komen met de geweldige 70 % van minimum het heet niet voor niks minimum wa

Door RPM op dinsdag 18 juni 2019, 12:22

Wat een misselijke ..... Hoog inzetten met krom beleid om er 10% van over te houden, maar elke procent ervan is er 1 teveel dus hoop dat het genadeloos van tafel geveegd wordt. Vooral vraag 7 en het antwoord wat zij er van vindt stuit mij enorm. Het interesseert me niet wat zo een passant die 155.000 per jaar verdient ervan vindt. Garantie op inkomensondersteuning? Genadeloos beleid tav zwakkeren recht zeveren is het. Ze zou eens zich moeten verdiepen in wat Wajong is, wie het heeft en wat er achter ligt. De wajong is een Fooi, op of net een paar tientje boven de bijstand waar iedereen recht op heeft als die het echt nodig heeft, dus die garantie is er al. Nog niet de helft van modaal. Iemand met Wajong en dus een chronisch beperking dient altijd minimaal 100% van het minimumloon te hebben ( Uitkering +eventueel werk) dat dien het minimum en niet het maximum te zijn. Daarboven kun je iemand korten maar nu ga je dus verkapt iemand 30% van het minimumloon laten verdien. Schandalig

Door Richard vd Wal op donderdag 20 juni 2019, 21:40

Maak het nu eens echt simpel, wajongers die werken minstens het minimumloon laten verdienen zonder die rare belasting regels en wajongers die echt niet kunnen werken en die zijn er gewoon 100% uitkering.
Werken doe je toch met een reden, gewoon discriminatie dit, je kan beter niet werken.

Door A. uit Limburg op zondag 27 oktober 2019, 16:52

Deze berichtgeving zorgt weer voor een hoop onrust en onzekerheid. Weer wordt een ‘zwakke’ groep mensen getroffen door nieuwe komende maatregelen.

Er wordt hier veelal gesproken over de groep die deels kan/mag werken. Nu las ik zelfs dat deze groep mensen nooit boven de minimum loongrens uit zullen komen. Waarom maken wij hier een verschil? Laat WA-jongers die werken minstens het minimumloon verdienen wellicht met iets extra’s zonder direct te gaan korten. Vanwaar die rare innemende belastingregels?

De ‘oude’ indeling blijft bestaan zegt men, maar wat gebeurd er met de groep WA-jongers die voor 100% een arbeidsbeperking hebben en dus niet kunnen werken? Gaan ze ook hun uitkering knabbelen? Het hoofd boven water houden is al zo zwaar voor deze mensen.

Iemand met WA-jong (vaak door een chronische beperking) zou eigenlijk gewoon minimaal 100% van het minimumloon moeten krijgen. Geef WA-jongers die echt niet kunnen werken gewoon 100% uitkering. Het leven is al zwaar genoeg voor hun.

Door APVANHEES op maandag 28 oktober 2019, 14:48

CURATOR VAN MIJ ZOON WAT GEBEURT ER MET DIE GROEP MENSEN DIE ECHT NIET KUNNEN WERKEN EN LEREN MIJ ZOON DOET DAGBESTEDING .WORD DEZE GROEP MENSEN NOG EEN KEER GEKORT DAN WAYONG UIT 2010 HEB DIE DE WAYONG

Door UWV Webcare op maandag 28 oktober 2019, 16:13

Hallo APVANHEES,

Goed dat je voor je zoon informeert wat hem te wachten staat als er iets verandert in de Wajong! De tweede kamer gaat deze week met de staatssecretaris praten over de plannen die ze heeft met de Wajong. Daarna zal hopelijk snel duidelijk worden wat er voor wie verandert. Op dit moment is er nog niets beslist.

Met vriendelijke groeten,
Harold
UWV Webcareteam

Door Jans op dinsdag 29 oktober 2019, 16:28

Mijn situatie.

Ik zit in de voorgezette werkregeling. Ik verdien €575 bruto bij mijn werk voor 14u p.w. dit is mijn maximale haalbare. Ik krijg €1016 bruto vanuit de Wajong. Dit maakt samen het WML. Ik heb hier voor gevochten als een leeuw om dit te bereiken.

Ik heb een kleine meid en ben getrouwd met een lieve vrouw (die ok gods dank een goede functie heeft in het ziekenhuis) Wij hebben sinds 2017 een koopwoning kunnen kopen. Ook hiervoor moeten vechten als een leeuw.

Nu, als ik nu mijn werk verlies in de nieuwe regels dan val ik onder het nieuwe wetsvoorstel. Dit betekend dat ik maar €0.30 mag houden van elke €1 Dit betekend en schrik niet:

nog maar €596 bruto wajong krijg en dan €575 bruto van uit werk want ze zullen de wajong korten i.pv. mijn werk. Kortom een inkomens verlies van jawel.. € 420 bruto. Kortom, het heeft totaal geen enkele nut om te werken want wat ik daar netto aan overhoud zijn de kosten van de opvang van mijn dochter.

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord