UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Staatssecretaris van Ark wijzigt wet voor Wajongers
Staatssecretaris van Ark wijzigt wet voor Wajongers
Geld Interview

Staatssecretaris Van Ark over wijzigingen in de Wajong

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beantwoordt 10 vragen over haar voorgestelde plannen voor Wajongers. 

keer gelezen
1925

Het kabinet wil de Wajong-regeling eenvoudiger maken, zo blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Tamara van Ark dinsdag 20 november naar de Tweede Kamer stuurde. Ze roept Wajongers op hun mening te geven over het wetsvoorstel. Op UWV Perspectief licht ze haar plannen toe.

De Wajongers hebben de laatste jaren met behoorlijk veel wijzigingen te maken gehad. Waarom komt er weer een wetswijziging?

‘Ik hoor inderdaad vaak van mensen met een Wajong-uitkering, en trouwens ook van begeleiders en werkgevers, dat het lastig is dat de regeling zo vaak is veranderd. Dat snap ik heel goed. We hebben een ingewikkeld systeem met veel verschillende regelingen met allemaal verschillende rechten en plichten. De veranderingen die ik nu in een wetsvoorstel heb staan, zijn dan ook juist bedoeld om het eenvoudiger te maken. 

Het vorige kabinet heeft de Wajong met alle verschillende regelingen laten onderzoeken. Daaruit blijkt niet alleen dat het ingewikkeld is, maar ook dat er nu regels zijn die ervoor zorgen dat mensen met een Wajong-uitkering juist niet meedoen. Omdat ze bijvoorbeeld niet extra gaan verdienen als ze meer gaan werken of omdat mensen flink worden gekort als ze gaan studeren. Of omdat ze niet aan het werk durven te gaan, uit angst niet terug te kunnen in de Wajong als ze hun baan verliezen.

Dat zijn de zaken die ik in het wetsvoorstel ‒ dat vanaf 20 november in internetconsultatie* gaat ‒ wil verbeteren en eenvoudiger maken. De regels zijn er voor de mensen, niet andersom.’

Wat vindt u de belangrijkste punten in het wetsvoorstel voor de Wajong?

‘Voor mij staat voorop dat mensen met een Wajong-uitkering zeker moeten zijn van inkomensondersteuning. Zij moeten geholpen worden bij het hebben en houden van werk, zich kunnen ontwikkelen en worden beloond als ze meer gaan werken. Dat probeer ik in de wet te regelen: door ervoor te zorgen dat meer werken altijd loont, dat de Wajonger er niet op achteruit gaat als hij onderwijs volgt of studeert en door het mogelijk te maken altijd terug te vallen op de Wajong en de uitkering in zijn geheel te behouden als je onderwijs volgt.’ 

Een van de voorstellen is om de regels voor de inkomensondersteuning te harmoniseren. Het gaat hier om het aanpassen van de rekenregels voor berekening van de uitkering. Wat zijn de veranderingen? En kan dit ook nadelig uitpakken?

‘Er zijn nu 11 regelingen, dat worden er 2: 1 voor Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en 1 voor Wajongers met arbeidsvermogen. Zo weet iedere Wajonger veel sneller waar hij of zij recht op heeft. In de nieuwe regeling loont (meer) werken of leren altijd. Nu gaan mensen er soms op achteruit als ze meer uren gaan werken of leren. Of ze krijgen na bepaalde tijd een maximale aanvulling die niet meer verandert, waardoor ze er niks extra aan overhouden als ze meer gaan werken.

Dit betekent dat de regels voor inkomensondersteuning in de oude Wajong (inclusief Bremanregeling) en de inkomensondersteuning in de werkregeling, voortgezette werkregeling én Bremanregeling in de Wajong 2010 vervallen. Voor mensen die hier nu gebruik van maken, komt er een individuele gegarandeerde uitkering (garantiebedrag). Hierdoor gaan zij er niet op achteruit als ze hetzelfde werk blijven doen of als ze zelfstandig van baan wisselen.’

‘De regels zijn er voor de mensen, niet andersom’

Zijn deze rekenregels wel te begrijpen voor de Wajongers? Hoe zorgt u ervoor dat het begrijpelijk voor ze is?

‘Als je meer gaat werken, dan neemt je totale inkomen toe. Het systeem wordt daarmee eenduidiger dan het nu is. Bij de totstandkoming zal ik samen met UWV veel aandacht besteden aan de communicatie.’

Wajongers zijn vaak bang om hun recht op Wajong te verliezen als zij werk aanvaarden. Zijn er maatregelen genomen om die angst weg te nemen?

‘Daar doen we ons best voor. Onder de nieuwe regels mogen mensen die gaan werken altijd (tot ze met pensioen zijn) terugvallen op hun Wajong-recht als ze uitvallen op basis van dezelfde reden waarom ze ooit de Wajong in zijn gegaan. Dit is onder de huidige (oude) regels niet het geval. 5 jaar na beëindiging van de uitkering kan het recht op Wajong niet meer herleven. Dat is in de nieuwe wet niet meer zo. Dan blijft dat wel mogelijk.’

Op dit moment geldt in de Wajong 2010 dat het niet aanvaarden van passend werk een uitsluitingsgrond is. Dit betekent dat die Wajongers geen inkomensondersteuning meer krijgen. Wordt deze uitsluitingsgrond geschrapt? En wat komt daarvoor in de plaats?

‘Onder de nieuwe regels word je niet meer uitgesloten voor de Wajong 2010 als je passend werk afslaat. Hulp en begeleiding bij het vinden en houden van werk staan voorop. Wajongers zijn verplicht om zich in te spannen om aan de slag te gaan. UWV biedt hierbij actieve ondersteuning. Als UWV samen met de Wajonger afspreekt om een re-integratietraject in te gaan, dan is de ondersteuning niet vrijblijvend. Als UWV op verzoek van de Wajonger ondersteunende dienstverlening biedt, en daarop een passend werkaanbod geeft, dan moet de Wajonger dat ook aannemen. Dit geldt straks zowel voor de oude Wajong als de Wajong 2010.’ 

Studeren in de Wajong 2015 en de Wajong 2010 had tot nu toe gevolgen voor de Wajong-uitkering. Wat gaat er veranderen en waarom?

‘Heb je een Wajong-uitkering en ga je studeren, dan heeft dat met de nieuwe wet niet langer gevolgen voor de uitkering. Onder de huidige regels gaat studeren niet samen met een Wajong 2015-uitkering en kan het voor mensen met een Wajong 2010-uitkering tot een korting leiden. Dat is als het aan mij ligt straks niet meer het geval. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en daar niet in worden tegengehouden.’ 

Wanneer is het de bedoeling dat de maatregelen ingaan?

‘Ik hoop dat het mogelijk is om de maatregelen in 2020 in te laten gaan. UWV toetst het wetsvoorstel momenteel op uitvoerbaarheid en haalbaarheid.’

Is het niet moeilijk om collectief over een hele groep te beslissen terwijl het voor mensen individueel misschien wel nadelig kan uitpakken? 

‘Mocht blijken dat voor een bepaalde groep Wajongers de nieuwe regeling minder goed uitpakt (door bijvoorbeeld de voortgezette werkregeling en de Bremanregeling), dan wordt er door middel van een garantiebedrag voor gezorgd dat deze Wajongers er niet op achteruit gaan.’ 

Zou u nog een persoonlijke boodschap aan de Wajongers willen meegeven?

‘Ik waardeer het enorm hoe intensief en oprecht er is meegedacht over wat er beter kan. Er ligt nu hopelijk een wetsvoorstel waardoor Wajongers meer worden gestimuleerd om te gaan werken of leren. Dit is te danken aan alle input van belangenorganisaties, maar ook van Wajongers die ik op werkbezoeken ben tegengekomen, die bij me langs zijn geweest en die ons hebben geschreven. Het wetsvoorstel is nu opengesteld voor internetconsultatie. Het voorstel kun je vinden op www.internetconsultatie.nl/wajong. Reageer gerust zodat we de input mee kunnen nemen.’ 

Praat mee op het Wajong-forum

Op het Wajong-forum zijn er verschillende topics geopend over de voorgenomen wetswijzigingen. Lees en praat mee:

*Internetconsultatie: je krijgt informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid. Via internet kun je reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving. Met jouw reactie draag je bij aan een verbetering van de regelingen. 

Gepubliceerd op: 21-11-2018

Reacties

Door Jos Hellings op zaterdag 16 november 2019, 23:10

Ik reageer als vader. Ik heb een dochter van 29 jaar, geboren in Colombia. In 1994 hebben mijn ex vrouw en ik onze dochter op 4 jarige leeftijd geadopteerd. In 1994 bleek dat zij een hersentrauma had opgelopen agv een zware mishandeling. Op de CT scan bleek dat 1/4 van haar hersenen zijn afgestorven. Agv dit trauma heeft zij een licht verstandelijke beperking, i.c.moeite met leren. Mijn dochter heeft speciaal onderwijs gehad en het advies een wajong aan te vragen. Dit zou als een vangnet fungeren, is valkuil. Ze heeft bij diverse bedrijven gewerkt, 3 jaar bakkerij, 1,5 jaar gezondheidszorg, 3 jaar cateraar tussentijds stages gelopen GEEN contract. Nu na 3 contracten bij AH geen contract, beleid AH is geen vast contract, het is bedoeld om werkervaring op te doen??? Alle bedrijven hebben geprofiteerd van het financiële voordeel. Nu deze nieuwe wajong, lees het stuk van mr.drs. Erwin Dijkstra van de universiteit Leiden. Levenslange armoede. Wie komt op voor de belangen van de wajonger?

Door Petra Van de berg op zaterdag 30 november 2019, 23:12

Hallo ... de waijong uitkering ....... waneer houd het rommelen met de waijong uitkering eens op !!!wa't gedoe over deze uitkering zeg het is al moeilijk genoeg om rond te komen. Elke maand gevecht. Over wat er u gaat gebeuren ben ik bang en onzeker wat met de dag erger woord daar sta ik zeker niet alleen in is er iemand die daar rekening mee houden nee .. de vaste lasten stijgen dit jaar weer .. wa't voor ons waijong ers niet te dragen is zou nog zo veel meer willen zegen , delen , doe niet .. omdat hier in nederland niet 1 is die je serieus neemt , in de schoenen van waijong wa't krijg ik in januari 2020 ga ik er op voor uit of achter uit ???? Kan ik mij vaste lasten betalen hou ik meer of minder over netto in de maand gek woord je van die onzekerheid maak mij als waijong er onrustig en angstig .. hoop dat u weet wat u doet ons niet veder de afgrond in pleur!!! 1 vraag wil u mij netto in komen keer hebben en h ik uwe!?

Door Petra de Boer op vrijdag 13 december 2019, 18:51

Mijn zoon heeft een wajong uitkering volgens de oude regeling, hij werkt 38 uur in de week maar kan dit niet aan. Hij moet zelf alle vast lasten betalen en krijg allerlei lichamelijke klachten. Nu wordt hij voortdurend gepusht door zijn uwv coach om in de nieuwe regeling te gaan,, kan hij 24 uur gaan werken en tot 40 uur aanvulling krijgen van het uwv. Wie heeft hier ervaring mee en wat zijn de nadelen.

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord