Naar hoofdinhoud

Vergoedingen voor mantelzorgers

‘Zorgkosten kun je onder voorwaarden aftrekken van de belasting’

Mantelzorg doe je vrijwillig en onbetaald. Maar je kunt als mantelzorger wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. We sommen een aantal voordelen en regelingen op waar jij mogelijk gebruik van kunt maken.

Extra kinderbijslag via SVB

Ouders van thuiswonende kinderen die ernstig ziek of gehandicapt zijn, komen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Alleenverdieners en alleenstaande ouders krijgen in deze situatie nog een extra bedrag aan kinderbijslag.

Zorg verlenen via het pgb

Ontvangt de persoon voor wie je zorgt persoonsgebonden budget, dan kan hij naast professionele zorgverleners jou inschakelen als mantelzorger. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met je af. Op svb.nl vind je verschillende modelzorgovereenkomsten.

Belastingteruggaaf

Zorg jij voor een chronisch zieke die deel uitmaakt van je huishouden? Dan kun je kosten voor zorg onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Je hoeft dan minder belasting te betalen en mogelijk krijg je geld terug. Vraag aan een belastingadviseur welke mantelzorgkosten jij kunt aftrekken.

Vergoedingen zorgverzekeraars

Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. Ook worden soms de diensten van een mantelzorgmakelaar vergoed. Download het vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars of bekijk de mogelijke mantelzorgvergoedingen door zorgverzekeraars.

Reizen en parkeren

Parkeerkosten

Informeer of een gemeente aan mantelzorgers een parkeervergunning verstrekt. Daarmee parkeer je voordeliger in de buurt van degene voor wie je zorgt.

Openbaar vervoer

Kan de zorgvrager niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? Dan reis jij met een OV-begeleiderskaart gratis mee.

Reizen in bijstand

Sommige gemeenten vergoeden reiskosten voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Informeer hiernaar bij je gemeente.

Reiskosten bij langdurige opname

Is de persoon voor wie je zorgt en met wie je samenwoont voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kun je de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden als specifieke zorgkosten aftrekken van de belasting.

Bijstand en waardering

Sommige gemeenten waarderen het werk en de inzet van mantelzorgers met een financiële tegemoetkoming, een mantelzorgpas die korting geeft of via groepsactiviteiten voor mantelzorgers. Dit verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met het Wmo-loket van je gemeente.

Individuele bijzondere bijstand

Individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten die je zelf niet kunt betalen en die je niet met een andere regeling vergoed krijgt. De bijstand wordt afgestemd op je persoonlijke situatie en loopt via de gemeente.

Tegemoetkomingen voor extra zorgkosten

Maakt de zorgvrager veel zorgkosten? Vraag bij de gemeente welke regelingen er zijn voor een tegemoetkoming in de kosten. Kijk op Meerkosten.nl of Mezzo.nl voor meer belastingaftrek van hoge zorgkosten.

Let op! Inkomsten doorgeven

Extra inkomsten moet je altijd opgeven bij UWV, ook als je een beloning ontvangt voor mantelzorg. UWV bekijkt dan of je inkomsten invloed hebben op de hoogte van je uitkering. Gebruik hiervoor het formulier ‘Doorgeven wijzigingen aan UWV’.

Andere artikelen over mantelzorg:

 

Bronnen: Belastingdienst.nl, SVB.nl, Mezzo.nl en Mantelzorgelijk.nl

Gerelateerde artikelen

Hypotheek aanvragen met een uitkering

Hypotheek met een arbeidsongeschikt­heidsuitkering?

Of je een hypotheek kunt krijgen met een WIA-, Wajong- of WAO-uitkering hangt af van je privésituatie en het soort uitkering dat je ontvangt.

Computer aanvraag extra ondersteuning gemeente geld financiën, UWV Perspectief

Recht op extra geld van je gemeente

Met een laag inkomen heb je soms recht op financiële hulp van je gemeente. Welke tegemoetkoming of toeslag kun je aanvragen?

Jonge vrouw verzorgt oude vrouw, mantelzorg, UWV Perspectief

6 tips: vergoedingen voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers zijn er verschillende manieren om financiële vergoedingen te krijgen.

Wat zijn uw plichten bij toeslag UWV?

Dit zijn uw plichten bij toeslag UWV

Als u een toeslag van UWV aanvraagt of ontvangt moet u zich houden aan een aantal regels. In de video ziet u voorbeelden van wijzigingen in uw situatie die u aan UWV moet doorgeven.