De rekenhulpen Wajong 2010 en oude Wajong zijn aangepast op uwv.nl/vragenwajong. Je kunt hiermee nu al een inschatting maken van je inkomsten vanaf 1 januari 2018. Hoe hoog je Wajong-uitkering vanaf 1 januari 2018 precies is, kun je zien op de betaalspecificatie van je Wajong-uitkering van januari 2018. 

Bij de berekening van de hoogte van je inkomsten vanaf 2018 gebruikt de rekenhulp het minimum(jeugd)loon dat geldt vanaf 1 januari 2018.

De rekenhulpen kun je vinden op uwv.nl:

Wajong 2010-uitkering en jonger dan 23 jaar

Als je jonger bent dan 23 jaar heb je ook recht op een tegemoetkoming zorgtoeslag. Deze toeslag is al bij je Wajong-uitkering opgeteld. Omdat de hoogte van de tegemoetkoming zorgtoeslag voor 2018 nog niet bekend is, gaat de rekenhulp Wajong 2010 nog uit van het bedrag in 2017.

'Maak een inschatting van je inkomsten vanaf 1 januari 2018'

Overstappen oude Wajong naar Wajong 2010

Wist je dat je vrijwillig kunt overstappen van oude Wajong naar Wajong 2010 (voorheen nieuwe Wajong)? Iedere oude Wajonger met arbeidsvermogen kan overstappen van de oude Wajong naar Wajong 2010. Je wilt natuurlijk weten wat er gebeurt met je totale inkomsten (uitkering en inkomsten uit werk) als je overstapt naar Wajong 2010. De rekenhulp overstap oude Wajong naar Wajong 2010 helpt je hierbij.

In het artikel Oude Wajong: maak jij de overstap naar Wajong 2010? kun je alle voordelen, nadelen en de gevolgen teruglezen als je kiest voor een Wajong 2010-uitkering.

Beoordeling arbeidsvermogen

Iedereen met een oude Wajong-uitkering of een Wajong 2010-uitkering is de afgelopen jaren opnieuw beoordeeld op arbeidsvermogen. Inmiddels heeft bijna iedereen een brief ontvangen van UWV met de definitieve beslissing over je arbeidsvermogen.

  • Staat in de definitieve beslissing dat je geen arbeidsvermogen hebt? Dan blijft je uitkering vanaf 1 januari 2018 ongewijzigd. Je houdt dan een uitkering van maximaal 75% van het minimumloon.
  • Staat in de definitieve beslissing dat je wel arbeidsvermogen hebt? Dan kan je Wajong-uitkering vanaf 1 januari 2018 omlaag gaan naar maximaal 70% van het minimumloon. Dit kan dus gevolgen hebben voor je inkomenssituatie.

Vanaf 1 januari 2018 geldt een uitkeringsverlaging voor Wajongers met arbeidsvermogen. Meer informatie hierover kun je teruglezen in het bericht Op 1 januari uitkeringsverlaging voor Wajongers met arbeidsvermogen.

Reacties

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over