UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Ik heb Wajong-uitkering UWV en wil voor mezelf beginnen denkt een vrouw
Ik heb Wajong-uitkering UWV en wil voor mezelf beginnen denkt een vrouw
Werken Achtergrond

Wajong-uitkering en eigen bedrijf starten

Voor jezelf beginnen met een Wajong-uitkering? De redactie heeft belangrijke vragen en antwoorden voor je op een rij gezet.

keer gelezen
4486

Ik heb een Wajong-uitkering en ik wil graag voor mezelf beginnen. Wat betekent dit voor mijn uitkering? En stel dat ik na de start toch weer moet stoppen met werken, wat dan? Een aantal belangrijke vragen en antwoorden voor je op een rij.

LET OP!

Vanaf 1 januari 2021 veranderen de regels voor de Wajong en lijken de verschillende soorten Wajong (oude Wajong, Wajong2010 en Wajong2015) meer op elkaar. Het kan zijn dat de Wajong-informatie hieronder niet meer helemaal actueel is. Kijk op uwv.nl/veranderingenwajong wat de veranderingen voor jou betekenen.

Krijg ik hulp van UWV voor en na de start van mijn eigen bedrijf?

1. Bijverdienen naast mijn Wajong-uitkering, mag dat?

Je mag zoveel bijverdienen als je wil. Als je als zelfstandige start, krijg je de Wajong-uitkering voortaan als voorschot. Voor het voorschot gaat UWV uit van de winst die je verwacht te maken. Na afloop van het belastingjaar kijkt UWV hoe hoog je inkomen over het voorgaande jaar precies was. En dan wordt ook bekeken of je te veel of te weinig uitkering hebt gekregen. Van de Belastingdienst krijgt UWV de gegevens over de belastbare winst die je als ondernemer in een bepaald jaar hebt gemaakt. UWV bepaalt de hoogte van je inkomen door bij de belastbare winst de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling op te tellen. Hoe UWV je uitkering berekent hangt af van het soort Wajong-uitkering dat je hebt; oude Wajong (aangevraagd voor 1-1-2010) of Wajong 2010 (aangevraagd tussen 1-1-2010 en 1-1-2015).

2. Hoe berekent UWV de hoogte van mijn oude Wajong-uitkering?

Om je uitkering te berekenen heeft UWV gekeken naar jouw inkomen van het afgelopen belastingjaar en het maatmanloon. Het maatmanloon is het bedrag dat je zou kunnen verdienen als je niet ziek of gehandicapt was. Meestal is het maatmanloon voor een Wajonger gelijk aan het minimumloon, soms is het hoger. Met jouw inkomen en het maatmanloon stelt UWV vast hoeveel procent je minder kunt verdienen. Dit is het arbeidsongeschiktheidspercentage; dit is een fictief percentage. Dit arbeidsongeschiktheidspercentage hoort in een arbeidsongeschiktheidsklasse. Bij iedere arbeidsongeschiktheidsklasse hoort een uitkeringspercentage. Hiermee wordt de hoogte van je uitkering bepaald. Is het percentage dat uit de berekening volgt lager dan 25%, dan is je uitkering € 0.

Als je halverwege het jaar start met je bedrijf, dan maakt UWV de berekening alleen over de maanden waarin je als zelfstandige hebt gewerkt. Wil je weten hoe hoog je totale inkomen per maand ongeveer is als je gaat werken? Ga dan naar de rekenhulp oude Wajong.

3. Geldt deze berekening van UWV ook voor een Wajong 2010-uitkering?

Nee, de regels voor de Wajong 2010 werken anders. Als je met een Wajong 2010-uitkering gaat werken, val je meestal onder de inkomensondersteuning werkregeling of voortgezette werkregeling. Die regelingen vullen je inkomen aan tot maximaal 100% van het minimumloon. Hoe UWV je inkomen vaststelt kun je lezen bij vraag 1.

Als je inkomen lager is dan 20% van het minimum(jeugd)loon, dan wordt je inkomen aangevuld tot 75% (en vanaf 1-1-2018: 70%) van het minimum(jeugd)loon. 

Is je inkomen hoger dan 20% van het minimum(jeugd)loon, dan wordt je inkomen aangevuld tot maximaal 100% van het minimum(jeugd)loon. Als je inkomen per dag gelijk aan of hoger is dan het minimum(jeugd)loon, dan is de uitkering nul. Start je halverwege het jaar met je bedrijf, dan maakt UWV de berekening alleen over de maanden waarin je als zelfstandige hebt gewerkt. 

Wil je weten hoe hoog je totale inkomsten per maand ongeveer zijn als je werkt? Ga dan naar de rekenhulp Wajong 2010.

4. Kan ik na de start van mijn bedrijf nog terugvallen op mijn oude Wajong-uitkering?

Ja. Je Wajong-uitkering wordt namelijk niet direct aangepast of ingetrokken als je gaat werken als zelfstandige. In de eerste 5 jaren als zelfstandige kun je wel gekort worden op je uitkering. Pas als er 5 jaar constant inkomen met je uitkering is verrekend, kijkt UWV of je uitkering definitief aangepast moet worden. Hiervoor maakt UWV een praktische schatting: door te kijken naar jouw inkomen bepaalt UWV of je in een andere arbeidsongeschiktheidsklasse hoort. Het kan zijn dat je  definitief in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse wordt ingedeeld. Voor de praktische schatting gebruikt UWV het gemiddelde van jouw brutowinst plus de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling van de laatste 3 kalender- of boekjaren. Deze gegevens krijgt UWV van de Belastingdienst. Blijkt uit de praktische schatting dat je minder dan 25% arbeidsongeschikt bent? Dan wordt je Wajong-uitkering ingetrokken en stopt deze.

5. En als de oude Wajong-uitkering gestopt is?

Je uitkering kan heropend worden als je binnen 4 weken nadat je uitkering is ingetrokken weer meer dan 25% arbeidsongeschikt wordt. Na die periode van 4 weken kan de uitkering niet meer opnieuw geopend worden. Raak je binnen 5 jaar na de datum van intrekking van de uitkering opnieuw arbeidsongeschikt? En komt dit door dezelfde oorzaak als waarvoor je eerder recht had op oude Wajong? Dan kan de uitkering opnieuw worden toegekend. Er geldt dan een wachttijd van 4 weken. Komt het door een andere oorzaak? Dan kun je niet terugvallen op de oude Wajong-uitkering.

6. Wanneer verlies ik mijn recht op een Wajong 2010-uitkering als ik ga werken?

Het recht op een uitkering eindigt bij Wajong 2010 alleen als je geen recht meer hebt op arbeidsondersteuning. Je verliest het recht op arbeidsondersteuning als je na 5 jaar werken minimaal 75% van het maatmanloon verdient. Het maatmanloon is het bedrag dat je zou kunnen verdienen als je niet ziek of gehandicapt was. Meestal is het maatmanloon voor een Wajonger gelijk aan het minimumloon, soms is het hoger. Het recht op arbeidsondersteuning eindigt ook als je 1 jaar lang meer dan 100% van het minimumloon verdient. Je kunt weer een uitkering krijgen als je weer recht krijgt op arbeidsondersteuning. Je krijgt weer recht op arbeidsondersteuning als je binnen 5 jaar nadat dit is geëindigd niet meer in staat bent om meer dan 75% van het maatmanloon te verdienen. Dit moet dan wel komen door dezelfde oorzaak waarvoor je eerder ook recht op arbeidsondersteuning en uitkering had. Komt het door een andere oorzaak? Dan kun je niet terugvallen op je Wajong 2010-uitkering.

7. Ik wil voor mezelf starten. Van welke voorzieningen kan ik gebruikmaken?

Voor je start en tijdens je werk als zelfstandige kun je gebruikmaken van verschillende voorzieningen. Zoals vervoersvoorzieningen, vergoeding voor aanpassingen op en rond de werkplek, hulpmiddelen en meeneembare voorzieningen (bijvoorbeeld aangepast gereedschap). UWV vergoedt meestal de goedkoopste voorziening die voor jou geschikt is. De meeste voorzieningen vallen na 3 jaar onder de algemene inkomensgrens voor startende zelfstandigen (voor 2017 is dit € 82.385,55). Dat betekent dat na 3 jaar zelfstandig werken jaarlijks wordt bepaald of je nog aanspraak kunt maken op de voorzieningen. Deze inkomenstoets geldt dus pas vanaf het vierde jaar na je start als zelfstandige. 

Uitzonderingen voorzieningen door inkomensgrens zelfstandige

Op deze regel bestaan wel een paar uitzonderingen. De inkomensgrens geldt namelijk niet voor het starterskrediet, het voorbereidingskrediet en de vergoeding voor begeleiding voor en na de start als zelfstandige. Voor vervoersvoorzieningen geldt een andere inkomensgrens: je kunt een vergoeding voor vervoer alleen krijgen als je gezinsinkomen lager is dan de inkomensgrens. De hoogte van de inkomensgrens hangt af van je situatie. De algemene inkomensgrens en de specifieke grens voor vervoersvoorzieningen worden elk jaar opnieuw vastgesteld en kun je vinden in de flyer Normbedragen voorzieningen

Verder geldt voor iedere voorziening een drempelbedrag van € 133,24 (inclusief btw). Voorzieningen die minder kosten dan het drempelbedrag vergoedt UWV niet. Ook dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

De voorzieningen kun je bij UWV aanvragen. UWV beslist normaal gesproken binnen 8 weken of je recht hebt op de voorziening, tenzij er meer onderzoek nodig is. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de verschillende voorzieningen op uwv.nl.

8. Kan ik met mijn Wajong-uitkering ook starterskrediet aanvragen?

Als je moeilijk bij een bank geld kunt lenen voor het opstarten van je bedrijf, dan kun je bij UWV een starterskrediet aanvragen. Hiervoor hoef je geen uitkering van UWV te hebben. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kun je terugvinden op uwv.nl

9. Hoeveel starterskrediet kan ik als Wajonger krijgen?

Op uwv.nl staat aangegeven hoeveel krediet je kunt krijgen. In 2017 is dit € 35.677. Je betaalt 8% rente over de lening. Hoe lang je mag doen over het terugbetalen hangt af van de hoogte van je lening. De lening moet in ieder geval binnen 10 jaar zijn afbetaald. UWV beslist in principe binnen 8 weken op de aanvraag, tenzij er meer onderzoek gedaan moet worden. Gebruik het formulier Aanvraag voorziening starterskrediet: ondersteuning van startende ondernemers om een starterskrediet aan te vragen.

10. Krijg ik hulp van UWV voor en na de start van mijn bedrijf?

Je kunt vergoedingen krijgen voor begeleiding voor en na de start van je bedrijf. Hiermee kun je mensen inhuren die helpen met taken die je door je handicap niet goed zelf kunt doen. Na de start kun je nog eens maximaal 32 uur per jaar aan begeleiding krijgen voor bijvoorbeeld de belastingaangifte. UWV vergoedt de goedkoopste begeleiding die voor jou geschikt is. De vergoedingen krijg je niet als er al een re-integratietraject via UWV of de gemeente loopt. Aanvragen kan met het formulier Aanvragen voorziening: ondersteuning van startende ondernemers bij re-integratie.

11. Wat moet ik allemaal doorgeven aan UWV?

Je moet alle wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor jouw recht op een uitkering van UWV. Verandert er iets in je medische situatie? Ga je als zelfstandige starten of ga je meer verdienen? Alle wijzigingen moet je binnen 1 week aan UWV doorgeven. Je voorkomt dat je later wellicht een deel van de ontvangen uitkering moet terugbetalen. Twijfel je of je iets moet doorgeven? Je kunt bellen met UWV Telefoon via 088 - 898 92 94, tegen een lokaal tarief. De belkosten zijn afhankelijk van je telefoonaanbieder. Of geef je wijziging door via MijnUWV.nl.

12. Moet ik toestemming aan UWV vragen om voor mijzelf te beginnen?

Je hoeft geen toestemming te vragen om voor jezelf te beginnen. Je moet het wel aan UWV doorgeven voor de vaststelling van je uitkering. Sommige voorzieningen kunnen alleen worden toegekend als je die aanvraagt voordat je start met werken. Bij het aanvragen van starterskrediet en het toekennen van begeleiding voor en na de start moet UWV wel toestemming geven. UWV kijkt dan of zelfstandig starten een reële optie voor je is.

Ik wil meer weten!

Hierboven staan de algemene regels beschreven die gelden als je start met zelfstandig werken met een Wajong-uitkering. In individuele situaties kunnen uitzonderingen gelden. Wil je precies weten wat zelfstandig starten vanuit de Wajong voor jou betekent? Je kunt bellen met UWV Telefoon via 088 - 898 92 94, tegen een lokaal tarief. De belkosten zijn afhankelijk van je telefoonaanbieder.

Meer op UWV Perspectief over starten van een eigen bedrijf

Gepubliceerd op: 05-04-2017

Reacties

Door UWV Webcare op donderdag 30 augustus 2018, 16:19

Hallo Maarten,

Excuses!
Als er nog antwoorden nodig zijn op de gestelde vragen, hoor ik dat graag!

Met vriendelijke groet,
Monica
UWV Webcareteam

Door Maarten op dinsdag 30 oktober 2018, 08:40

Hallo Monica,

Ik had even niet in de gaten dat je gereageerd had op mijn bericht dus daarvoor weer mijn excuses.

Wat ik bedoel is dat de eerste die anoniem reageert de volgende situatie schetst: "Even een voorbeeld: Stel, mijn brutowinst is afgelopen jaar 12.000 geweest, en mijn aftrekposten zijn ook 12.000. Dan betaal ik in ieder geval geen belasting. Maar als ik de geciteerde zin hierboven volg, dan zullen ze mijn brutowinst (12.000) + aftrek (12.000) = 24.000 zien als mijn "inkomen" van dat jaar, dus zou ik 24.000 terug moeten betalen terwijl ik 12.000 heb verdient."

Op dit vraagstuk zie ik geen reactie van de redactie terug. Dus als dat alsnog zou kunnen, heel graag.

Groet,

Maarten

Door Michael op woensdag 31 oktober 2018, 11:18

Ook ik ben benieuwd naar het antwoord waar Maarten naar vraagt en de eerste reactie van de anonieme persoon. UWV Webcare team??

Door UWV Webcare op woensdag 31 oktober 2018, 15:18

Hallo Maarten,

Nog even een reactie van onze kant :).
Als je naast je Wajong als zelfstandige gaat werken, dan brengen we de inkomsten uit zelfstandige arbeid in mindering op de uitkering. Onder ‘inkomsten’ vallen de belastbare winst, ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling.

De belastbare winst is dus niet hetzelfde als de brutowinst. Van je brutowinst kun je vaak nog kosten en aftrekposten voor de onderneming afhalen. Sorry, als hier verwarring over is ontstaan.

Als de belastbare winst van Anoniem nul is, dan is zijn inkomen als zelfstandige de ondernemersaftrek+mkb-vrijstelling.
Kijk ook eens bij de reacties van Webcare in dit topic op het Perspectiefforum: http://bit.ly/2COs9lN.

Met vriendelijke groet,
Nelleke
UWV Webcareteam

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord