UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Eigen bedrijf starten met een WIA-uitkering en een rolstoel
Werken Tips

WIA-uitkering en eigen bedrijf starten

Voor jezelf beginnen met een WIA-uitkering? Hier vind je belangrijke vragen en antwoorden op een rij.

keer gelezen
12497

Een WIA-uitkering en voor jezelf beginnen. Wat betekent dat voor je uitkering? En stel dat je het niet volhoudt? Een aantal belangrijke vragen en antwoorden voor je op een rij. 

'Krijg ik hulp van UWV voor en na de start van mijn eigen bedrijf?'

1. Bijverdienen naast mijn WIA-uitkering, mag dat?

Je mag zoveel bijverdienen als je wil. Je inkomen wordt verrekend met je WIA-uitkering. Ga je als zelfstandige aan de slag? Dan krijg je voortaan een uitkering in de vorm van een voorschot. Voor het voorschot gaat UWV uit van de winst die je verwacht te maken. Na afloop van het belastingjaar kijkt UWV hoe hoog je inkomen over het voorgaande jaar precies was. Dan wordt ook bekeken of je te veel of te weinig WIA-uitkering hebt gekregen. 

2. Hoe berekent UWV mijn definitieve inkomen?

UWV kijkt naar de belastbare winst plus de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Dit bedrag wordt gedeeld door 12 en evenredig verdeeld over alle maanden in het jaar. Start je halverwege het jaar met je bedrijf? Dan wordt de brutowinst plus de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling gedeeld door het aantal maanden dat je hebt gewerkt. UWV krijgt de gegevens over jouw brutowinst, ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling jaarlijks van de Belastingdienst.

3. Hoeveel WIA-uitkering krijg ik nog als ik voor mezelf start?

Dat hangt af van je situatie en het soort uitkering dat je krijgt: een Loongerelateerde uitkering, een Loonaanvullingsuitkering of een Vervolguitkering. 

Loongerelateerde uitkering (LGU)

Bij de Loongerelateerde uitkering is je maandloon (gebaseerd op het dagloon) de basis. De uitkering bedraagt 70% van het maandloon (de eerste 2 maanden 75%). Met een inkomen wordt de uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – inkomen per maand). Is je inkomen per maand gelijk aan of groter is dan het WIA-maandloon, dan is de uitkering 0. Wat het grensbedrag precies voor jou is, is afhankelijk van je WIA-maandloon. 

Als je geen recht (meer) hebt op een LGU, dan krijg je een Loonaanvullingsuitkering of een Vervolguitkering. Welke uitkering je ontvangt, hangt af van de hoogte van je inkomen en hoeveel je volgens UWV nog kan verdienen.

Loonaanvullingsuitkering

Er zijn twee Loonaanvullingsuitkeringen: LAU 1 en LAU 2.

  • LAU 1: Verdien je 100% of meer dan wat je volgens UWV kunt verdienen? Dan bedraagt je uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – inkomen per maand). Is je inkomen gelijk of groter dan het WIA-maandloon, dan wordt je uitkering nul. Bij welk bedrag dit precies is hangt af van je WIA-maandloon.
  • LAU 2: Verdien je tussen de 50% en 100% van wat je volgens UWV nog kunt verdienen, dan bedraagt je uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – bedrag dat je volgens UWV nog kan verdienen). Deze uitkering kan niet 0 worden als het inkomen toeneemt. Wel kan de uitkering een LAU 1 worden; dat gebeurt als je minimaal verdient wat je volgens UWV nog kan verdienen.

Vervolguitkering (VVU)

Ben je voor minder dan 80% arbeidsongeschikt en verdien je minder dan 50% van wat je volgens UWV kunt verdienen, dan ontvang je een vervolguitkering. De uitkering gaat uit van het uitkeringspercentage maal het minimumloon per maand of het WIA-maandloon. Hierbij geldt het laagste bedrag. Er wordt geen inkomen verrekend met deze uitkering. De uitkering kan niet 0 worden als het inkomen toeneemt. Wel kan de uitkering veranderen in LAU 2 of LAU 1, als je inkomen stijgt: dit gebeurt als je meer dan 50% (LAU2) of meer dan 100% (LAU1) verdient van wat je volgens UWV nog kan verdienen. 

4. Kan ik terugvallen op mijn WIA-uitkering? En hoe lang?

Je uitkering wordt niet direct herzien (aangepast) of gestopt op het moment dat je start met werken als zelfstandige. UWV verrekent eerst je inkomen uit zelfstandige arbeid met je WIA-uitkering. De uitkering eindigt wanneer je met zelfstandige arbeid meer verdient dan 65% van het maatmanloon per uur. Het maatmanloon is het bedrag dat je zou kunnen verdienen als je niet ziek of gehandicapt was. Je bent dan minder dan 35% arbeidsongeschikt. Omdat bij zelfstandige arbeid het inkomen nogal kan schommelen, kijkt UWV naar de brutowinst plus de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling over de afgelopen 3 boek- of kalenderjaren. Verdiende je in 3 jaren gemiddeld meer dan 65% van het maatmanloon, dan eindigt je recht op uitkering. Je uitkering stopt pas 2 maanden na de beslissing die je hierover van UWV ontvangt.  

5. Wat als ik na het eindigen van mijn WIA-uitkering alsnog moet stoppen met mijn eigen bedrijf? 

Als je binnen 5 jaar nadat je uitkering is beëindigd nogmaals meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, dan kan je WIA-uitkering opnieuw worden toegekend. Dit kan alleen als die arbeidsongeschiktheid is ontstaan door dezelfde oorzaak waarvoor je eerder een WIA-uitkering ontving. Komt het door een andere oorzaak, dan kun je niet terugvallen op dezelfde WIA-uitkering

6. Ik wil starten voor mezelf. Van welke voorzieningen kan ik gebruikmaken?

Voor je start en tijdens je werk als zelfstandige kun je gebruikmaken van verschillende voorzieningen. Zoals vervoersvoorzieningenvergoeding voor aanpassingen op en rond de werkplek, hulpmiddelen en meeneembare voorzieningen (bijvoorbeeld aangepast gereedschap). UWV vergoedt meestal de goedkoopste voorziening die voor jou geschikt is. De meeste voorzieningen vallen na 3 jaar onder de algemene inkomensgrens voor startende zelfstandigen (voor 2017 is dit € 82.385,55). Dat betekent dat na 3 jaar zelfstandig werken jaarlijks wordt bepaald of je nog aanspraak kunt maken op de voorzieningen. Deze inkomenstoets geldt dus pas vanaf het vierde jaar na je start als zelfstandige. 

Uitzonderingen voorzieningen door inkomensgrens zelfstandige

Op deze regel bestaan wel een paar uitzonderingen. De inkomensgrens geldt namelijk niet voor het starterskrediet, het voorbereidingskrediet en de vergoeding voor begeleiding voor en na de start als zelfstandige. Voor vervoersvoorzieningen geldt een andere inkomensgrens: je kunt een vergoeding voor vervoer alleen krijgen als je gezinsinkomen lager is dan de inkomensgrens. De hoogte van de inkomensgrens hangt af van je situatie. De algemene inkomensgrens en de specifieke grens voor vervoersvoorzieningen worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Verder geldt voor iedere voorziening een drempelbedrag van € 133,24 (inclusief btw). Voorzieningen die minder kosten dan het drempelbedrag vergoedt UWV niet. Ook dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

De voorzieningen kun je bij UWV aanvragen. UWV beslist normaal gesproken binnen 8 weken of je recht hebt op de voorziening, tenzij er meer onderzoek nodig is. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de verschillende voorzieningen op uwv.nl

7. Kan ik met een WIA-uitkering ook starterskrediet aanvragen?

Als je moeilijk bij een bank geld voor je bedrijf kunt lenen voor het opstarten van je bedrijf, dan kun je bij UWV een starterskrediet aanvragen. Hiervoor hoef je geen uitkering van UWV te hebben. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kun je terugvinden op uwv.nl

8. Hoeveel starterskrediet kan ik met mijn WIA-uitkering krijgen?

Op uwv.nl staat aangegeven hoeveel krediet je kunt krijgen. In 2017 is dit € 35.677. Je betaalt 8% rente over de lening. Hoe lang je mag doen over het terugbetalen hangt af van de hoogte van je lening. De lening moet in ieder geval binnen 10 jaar zijn afbetaald. UWV beslist in principe binnen 8 weken op de aanvraag, tenzij er meer onderzoek gedaan moet worden. Gebruik het formulier Aanvraag voorziening starterskrediet: ondersteuning van startende ondernemers om een starterskrediet aan te vragen.

9. Krijg ik hulp van UWV voor en na de start van mijn bedrijf?

Je kunt vergoedingen krijgen voor begeleiding voor en na de start van je bedrijf. Hiermee kun je mensen inhuren die helpen met taken die je door je handicap niet goed zelf kunt doen. Na de start kun je nog eens maximaal 32 uur per jaar aan begeleiding krijgen voor bijvoorbeeld de belastingaangifte. UWV vergoedt de goedkoopste begeleiding die voor jou geschikt is. De vergoedingen krijg je niet als er al een re-integratietraject via UWV of de gemeente loopt. Aanvragen kan met het formulier Aanvragen voorziening: ondersteuning van startende ondernemers bij re-integratie.

10. Wat moet ik allemaal doorgeven aan UWV?

Je moet alle wijzigingen die van belang zijn voor jouw recht op een uitkering aan UWV doorgeven. Verandert er iets in je medische situatie? Ga je als zelfstandige starten of ga je meer verdienen? Alle wijzigingen moet je binnen 1 week aan UWV doorgeven. Je voorkomt dat je later wellicht een deel van de ontvangen uitkering moet terugbetalen. Twijfel je of je iets moet doorgeven? Stel gerust je vraag aan UWV Klantenservice via telefoonnummer 088 - 898 92 94 (tegen een lokaal tarief. De belkosten zijn afhankelijk van je telefoonaanbieder). Of geef je wijziging door via MijnUWV.nl

11. Moet ik toestemming aan UWV vragen om voor mijzelf te beginnen?

Je hoeft geen toestemming te vragen om voor jezelf te beginnen. Je moet het wel aan UWV doorgeven voor de vaststelling van je uitkering. Sommige voorzieningen kunnen alleen worden toegekend als je die aanvraagt voordat je start met werken. Bij het aanvragen van starterskrediet en het toekennen van begeleiding voor en na de start moet UWV wel toestemming geven. UWV kijkt dan of zelfstandig starten een reële optie voor je is.

Ik wil meer weten!

Hierboven staan de algemene regels beschreven die gelden als je start met zelfstandig werken met een WIA-uitkering. In individuele situaties kunnen uitzonderingen gelden. Wil je precies weten wat zelfstandig starten vanuit de WIA voor jou betekent? Je kunt bellen met UWV Telefoon via 088 - 898 92 94, tegen een lokaal tarief. De belkosten zijn afhankelijk van je telefoonaanbieder. Of stuur een bericht via Mijn Berichten

Meer op UWV Perspectief over starten van een eigen bedrijf

Gepubliceerd op: 05-04-2017

Lees meer over

Eigen bedrijf Uitkering

Reacties

Door UWV Webcare op woensdag 24 januari 2018, 15:08

bericht 2 van 2
Ga je starten als zelfstandige? Dit geef je door met het wijzigingsformulier WIA. Geef ook je (verwachte) inkomsten en winst door.
Je arbeidsongeschiktheidspercentage verandert niet meteen, als je gaat werken als zelfstandige. Wij beoordelen je arbeidsongeschiktheid opnieuw, als je 5 jaar als zelfstandige hebt gewerkt.
Besluit je te stoppen met je bedrijf, bijvoorbeeld vanwege je gezondheid? Dan krijgt je weer je oude uitkering.

Ik wens je veel succes bij je plannen.

Met vriendelijke groet,
Nelleke
UWV Webcareteam

Door Erwin op vrijdag 2 maart 2018, 21:07

Goedenavond,
Ik zit al een tijd met onderstaande vraag en krijg hier geen duidelijkheid over. De meeste informatie die ik kan vinden is erg algemeen en hier kan ik geen zekerheid uit halen. Mijn situatie is alsvolgt; Ik ben vanuit een LGU naar een 100% LAU uitkering gegaan en vanuit daar nu naar een LAU 40%. Nu is het zo dat ik mijn huidige uitkering ontvang tot 24 maanden na de laatste beslissing. Ik ontvang dus een volledige LAU uitkering zonder dat er voldaan hoeft te worden aan een restverdiencapaciteit. Dit lijkt dus een afwijkende situatie wat niet aansluit bij de informatie te vinden op internet.

Nu mijn vraag;
ik ben gestart als zelfstandig ondernemer met afweten van UWV. Hoe wordt mijn uitkering gekort wanneer ik winst maak. Is het zo dat in mijn situatie ook 70% van de winst wordt verrekend en 30% behouden blijft. Dus uiteindelijk ga je er 30% op vooruit?

Ik zou hier graag een goed antwoord op krijgen. Alvast erg bedankt!

Door UWV Webcare op maandag 19 maart 2018, 13:44

Hallo Erwin,

Met een Lau uitkering val je als zelfstandig ondernemer onder dezelfde regeling als wanneer je in loondienst werkt: ik citeer
"- bij loonaanvullingsuitkering (LAU) EN inkomsten tussen 50% en 100% van het bedrag per maand dat de klant volgens de arbeidsdeskundige kan verdienen, verrekenen we 70% van het bedrag per maand dat de arbeidsdeskundige heeft vastgesteld;
- bij loonaanvullingsuitkering (LAU) EN inkomsten van 100% of meer van het bedrag per maand dat de klant volgens de arbeidsdeskundige kan verdienen, verrekenen we 70% van de inkomsten per maand".
Zie voor meer informatie:
https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/tijdens-wia-ui…

Succes met je werk als zelfstandige!

Met vriendelijke groeten,
Harold
UW Webcare Team

Door Hans op zondag 6 mei 2018, 13:37

Vraag, mijn vrouw heeft een WIA is voor 100% afgekeurd. Ik heb een eenmanszaak en wil mijn vrouw mee laten doen en de eenmanszaak omzetten in een VOF m+v.
Mijn vrouw is dus een starter, gelden voor haar dezelfde regels als dat zij zelfstandig een bedrijf begint? Graag jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

Door UWV Webcare op maandag 7 mei 2018, 12:08

Hallo Hans,

Als je vrouw mee gaat werken in je bedrijf wordt ze door ons gezien als zelfstandige. Hier kun je dat terugvinden: https://www.uwv.nl/particulieren/eigen-bedrijf-starten/starten-vanuit-a…
We adviseren wel om voor ze begint eerst een gesprek aan te gaan met een Arbeidsdeskundige:
https://www.uwv.nl/particulieren/eigen-bedrijf-starten/starten-vanuit-a…

Dat kan ze regelen via de Klantenservice, bijvoorbeeld door een bericht te sturen:
https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/contact/detail/mijn-ber…

Veel succes met jullie bedrijf!

Met vriendelijke groeten,
Harold
UWV Webcareteam

Door els op maandag 25 juni 2018, 16:19

Is een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid mogelijk als zelfstandige met WIA uitkering? Wat zijn de condities? Wat zijn de kosten?

Door UWV Webcare op dinsdag 26 juni 2018, 09:11

Hallo Els,

Tijdens je WIA-uitkering is het afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid niet mogelijk.

Is je WIA-uitkering gestopt? Dan kun je binnen 13 weken na beëindiging van de WIA-uitkering de verzekering aanvragen, of binnen 13 weken na dagtekening van de beslissing waarbij het recht op de WIA wordt beëindigd.

Lees de verzekeringsvoorwaarden voor de kosten en overige voorwaarden: https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/welke-verzekering-heb-ik-no…

Ga je als zelfstandige beginnen, dan wens ik je heel veel succes!

Met vriendelijke groet,
Caren
UWV Webcareteam

Door Twijfelende starter op zaterdag 7 juli 2018, 14:32

Ik heb een vraag mbt de verrekening met de WIA-uitkering met zzp'inkomsten en de startersaftrek voor arbeidsongeschikten en eigenlijk bijna hetzelfde verhaal als 'onestepatime' plaatste in december 2017 maar waar jullie naar mijn idee geen antwoord op hebben gegeven. Ik zit in bijna dezelfde situatie: Ik heb nu een WIA-uitkering: een LAU-1 uitkering. Dit betekent dat ik geacht wordt 900,- bruto per maand te kunnen verdienen (mijn 'restverdiencapaciteit') en dat dit verrekend wordt met de WIA-uitkering (70% van het WIA-maandloon). Het eerste jaar dat ik als zzp'er zou gaan werken, kom ik waarschijnlijk met mijn inkomsten niet veel hoger uit dan het bedrag van mijn restverdiencapaciteit. De belastingdienst heeft natuurlijk ook niet voor niets zo'n goede startersaftrek.

Door Twijfelende starter op zaterdag 7 juli 2018, 14:42

Vervolg: Nu kom ik met mijn verrekening met dezelfde inkomsten (winst) als zzp'er LAGER uit per maand dan met dezelfde inkomsten in loondienst. Ik zal een voorbeeld geven en hoor heel graag van jullie of dit klopt, of dat ik wellicht iets over het hoofd zie: Het WIA-maandloon is 3068,27 euro per maand. Restverdiencapaciteit is 900,45 euro bruto per maand.
Hoogte WIA-uitkering:
70% van het WIA-maandloon is: 2147,79
70% van de verdiensten (900,45) is: 630,31
2147,79 – 630,31 = 1517,47 euro bruto WIA-uitkering.
Inkomsten per maand zijn dan: 1517,47 + 900,45 = 2417,92 bruto.

Als zzp’er het eerste jaar hetzelfde inkomen: 900,45 euro per maand. Dat is dus 10805,40 euro per jaar.
De startersaftrek voor ondernemers is maximaal dus in mijn geval waarschijnlijk precies 10805,40 Verdiensten zijn 70 % van 1926,-96(winst + ondernemersaftrek + mbk vrijstelling) =1348,87 bruto

Dus uitkering: 2147,79 – 1348,87 = 798,92
798,92 WIA + 900,45 inkomsten/winst = 1699,37.
vervolg:

Door Twijfelende starter op zaterdag 7 juli 2018, 14:45

derde en laatste bericht:
Vervolg uitkering is bruto 718 euro lager dan in loondienst. Natuurlijk hoef je geen belasting over je inkomen te betalen ivm startersaftrek, maar dan is nog steeds het verschil netto:
Loondienst bruto 2417,94 – belasting 28% = 1740,91 netto per maand
Zzp: alleen belasting van WIA = 798,92 – 28% = 575,22 netto + 900,45 inkomsten = 1475,67 netto

Een verschil van ruim 250 euro netto minder bij werken als zzp’er met exact dezelfde verdiensten als in loondienst. Ondanks het belastingvoordeel van de startersaftrek. Begrijp ik dit nu goed?!!
Bij voorbaat dank voor jullie reactie.

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord