UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Eigen bedrijf starten met een WIA-uitkering en een rolstoel
Werken Tips

WIA-uitkering en eigen bedrijf starten

Voor jezelf beginnen met een WIA-uitkering? Hier vind je belangrijke vragen en antwoorden op een rij.

keer gelezen
12497

Een WIA-uitkering en voor jezelf beginnen. Wat betekent dat voor je uitkering? En stel dat je het niet volhoudt? Een aantal belangrijke vragen en antwoorden voor je op een rij. 

'Krijg ik hulp van UWV voor en na de start van mijn eigen bedrijf?'

1. Bijverdienen naast mijn WIA-uitkering, mag dat?

Je mag zoveel bijverdienen als je wil. Je inkomen wordt verrekend met je WIA-uitkering. Ga je als zelfstandige aan de slag? Dan krijg je voortaan een uitkering in de vorm van een voorschot. Voor het voorschot gaat UWV uit van de winst die je verwacht te maken. Na afloop van het belastingjaar kijkt UWV hoe hoog je inkomen over het voorgaande jaar precies was. Dan wordt ook bekeken of je te veel of te weinig WIA-uitkering hebt gekregen. 

2. Hoe berekent UWV mijn definitieve inkomen?

UWV kijkt naar de belastbare winst plus de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Dit bedrag wordt gedeeld door 12 en evenredig verdeeld over alle maanden in het jaar. Start je halverwege het jaar met je bedrijf? Dan wordt de brutowinst plus de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling gedeeld door het aantal maanden dat je hebt gewerkt. UWV krijgt de gegevens over jouw brutowinst, ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling jaarlijks van de Belastingdienst.

3. Hoeveel WIA-uitkering krijg ik nog als ik voor mezelf start?

Dat hangt af van je situatie en het soort uitkering dat je krijgt: een Loongerelateerde uitkering, een Loonaanvullingsuitkering of een Vervolguitkering. 

Loongerelateerde uitkering (LGU)

Bij de Loongerelateerde uitkering is je maandloon (gebaseerd op het dagloon) de basis. De uitkering bedraagt 70% van het maandloon (de eerste 2 maanden 75%). Met een inkomen wordt de uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – inkomen per maand). Is je inkomen per maand gelijk aan of groter is dan het WIA-maandloon, dan is de uitkering 0. Wat het grensbedrag precies voor jou is, is afhankelijk van je WIA-maandloon. 

Als je geen recht (meer) hebt op een LGU, dan krijg je een Loonaanvullingsuitkering of een Vervolguitkering. Welke uitkering je ontvangt, hangt af van de hoogte van je inkomen en hoeveel je volgens UWV nog kan verdienen.

Loonaanvullingsuitkering

Er zijn twee Loonaanvullingsuitkeringen: LAU 1 en LAU 2.

  • LAU 1: Verdien je 100% of meer dan wat je volgens UWV kunt verdienen? Dan bedraagt je uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – inkomen per maand). Is je inkomen gelijk of groter dan het WIA-maandloon, dan wordt je uitkering nul. Bij welk bedrag dit precies is hangt af van je WIA-maandloon.
  • LAU 2: Verdien je tussen de 50% en 100% van wat je volgens UWV nog kunt verdienen, dan bedraagt je uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – bedrag dat je volgens UWV nog kan verdienen). Deze uitkering kan niet 0 worden als het inkomen toeneemt. Wel kan de uitkering een LAU 1 worden; dat gebeurt als je minimaal verdient wat je volgens UWV nog kan verdienen.

Vervolguitkering (VVU)

Ben je voor minder dan 80% arbeidsongeschikt en verdien je minder dan 50% van wat je volgens UWV kunt verdienen, dan ontvang je een vervolguitkering. De uitkering gaat uit van het uitkeringspercentage maal het minimumloon per maand of het WIA-maandloon. Hierbij geldt het laagste bedrag. Er wordt geen inkomen verrekend met deze uitkering. De uitkering kan niet 0 worden als het inkomen toeneemt. Wel kan de uitkering veranderen in LAU 2 of LAU 1, als je inkomen stijgt: dit gebeurt als je meer dan 50% (LAU2) of meer dan 100% (LAU1) verdient van wat je volgens UWV nog kan verdienen. 

4. Kan ik terugvallen op mijn WIA-uitkering? En hoe lang?

Je uitkering wordt niet direct herzien (aangepast) of gestopt op het moment dat je start met werken als zelfstandige. UWV verrekent eerst je inkomen uit zelfstandige arbeid met je WIA-uitkering. De uitkering eindigt wanneer je met zelfstandige arbeid meer verdient dan 65% van het maatmanloon per uur. Het maatmanloon is het bedrag dat je zou kunnen verdienen als je niet ziek of gehandicapt was. Je bent dan minder dan 35% arbeidsongeschikt. Omdat bij zelfstandige arbeid het inkomen nogal kan schommelen, kijkt UWV naar de brutowinst plus de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling over de afgelopen 3 boek- of kalenderjaren. Verdiende je in 3 jaren gemiddeld meer dan 65% van het maatmanloon, dan eindigt je recht op uitkering. Je uitkering stopt pas 2 maanden na de beslissing die je hierover van UWV ontvangt.  

5. Wat als ik na het eindigen van mijn WIA-uitkering alsnog moet stoppen met mijn eigen bedrijf? 

Als je binnen 5 jaar nadat je uitkering is beëindigd nogmaals meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, dan kan je WIA-uitkering opnieuw worden toegekend. Dit kan alleen als die arbeidsongeschiktheid is ontstaan door dezelfde oorzaak waarvoor je eerder een WIA-uitkering ontving. Komt het door een andere oorzaak, dan kun je niet terugvallen op dezelfde WIA-uitkering

6. Ik wil starten voor mezelf. Van welke voorzieningen kan ik gebruikmaken?

Voor je start en tijdens je werk als zelfstandige kun je gebruikmaken van verschillende voorzieningen. Zoals vervoersvoorzieningenvergoeding voor aanpassingen op en rond de werkplek, hulpmiddelen en meeneembare voorzieningen (bijvoorbeeld aangepast gereedschap). UWV vergoedt meestal de goedkoopste voorziening die voor jou geschikt is. De meeste voorzieningen vallen na 3 jaar onder de algemene inkomensgrens voor startende zelfstandigen (voor 2017 is dit € 82.385,55). Dat betekent dat na 3 jaar zelfstandig werken jaarlijks wordt bepaald of je nog aanspraak kunt maken op de voorzieningen. Deze inkomenstoets geldt dus pas vanaf het vierde jaar na je start als zelfstandige. 

Uitzonderingen voorzieningen door inkomensgrens zelfstandige

Op deze regel bestaan wel een paar uitzonderingen. De inkomensgrens geldt namelijk niet voor het starterskrediet, het voorbereidingskrediet en de vergoeding voor begeleiding voor en na de start als zelfstandige. Voor vervoersvoorzieningen geldt een andere inkomensgrens: je kunt een vergoeding voor vervoer alleen krijgen als je gezinsinkomen lager is dan de inkomensgrens. De hoogte van de inkomensgrens hangt af van je situatie. De algemene inkomensgrens en de specifieke grens voor vervoersvoorzieningen worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Verder geldt voor iedere voorziening een drempelbedrag van € 133,24 (inclusief btw). Voorzieningen die minder kosten dan het drempelbedrag vergoedt UWV niet. Ook dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

De voorzieningen kun je bij UWV aanvragen. UWV beslist normaal gesproken binnen 8 weken of je recht hebt op de voorziening, tenzij er meer onderzoek nodig is. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de verschillende voorzieningen op uwv.nl

7. Kan ik met een WIA-uitkering ook starterskrediet aanvragen?

Als je moeilijk bij een bank geld voor je bedrijf kunt lenen voor het opstarten van je bedrijf, dan kun je bij UWV een starterskrediet aanvragen. Hiervoor hoef je geen uitkering van UWV te hebben. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kun je terugvinden op uwv.nl

8. Hoeveel starterskrediet kan ik met mijn WIA-uitkering krijgen?

Op uwv.nl staat aangegeven hoeveel krediet je kunt krijgen. In 2017 is dit € 35.677. Je betaalt 8% rente over de lening. Hoe lang je mag doen over het terugbetalen hangt af van de hoogte van je lening. De lening moet in ieder geval binnen 10 jaar zijn afbetaald. UWV beslist in principe binnen 8 weken op de aanvraag, tenzij er meer onderzoek gedaan moet worden. Gebruik het formulier Aanvraag voorziening starterskrediet: ondersteuning van startende ondernemers om een starterskrediet aan te vragen.

9. Krijg ik hulp van UWV voor en na de start van mijn bedrijf?

Je kunt vergoedingen krijgen voor begeleiding voor en na de start van je bedrijf. Hiermee kun je mensen inhuren die helpen met taken die je door je handicap niet goed zelf kunt doen. Na de start kun je nog eens maximaal 32 uur per jaar aan begeleiding krijgen voor bijvoorbeeld de belastingaangifte. UWV vergoedt de goedkoopste begeleiding die voor jou geschikt is. De vergoedingen krijg je niet als er al een re-integratietraject via UWV of de gemeente loopt. Aanvragen kan met het formulier Aanvragen voorziening: ondersteuning van startende ondernemers bij re-integratie.

10. Wat moet ik allemaal doorgeven aan UWV?

Je moet alle wijzigingen die van belang zijn voor jouw recht op een uitkering aan UWV doorgeven. Verandert er iets in je medische situatie? Ga je als zelfstandige starten of ga je meer verdienen? Alle wijzigingen moet je binnen 1 week aan UWV doorgeven. Je voorkomt dat je later wellicht een deel van de ontvangen uitkering moet terugbetalen. Twijfel je of je iets moet doorgeven? Stel gerust je vraag aan UWV Klantenservice via telefoonnummer 088 - 898 92 94 (tegen een lokaal tarief. De belkosten zijn afhankelijk van je telefoonaanbieder). Of geef je wijziging door via MijnUWV.nl

11. Moet ik toestemming aan UWV vragen om voor mijzelf te beginnen?

Je hoeft geen toestemming te vragen om voor jezelf te beginnen. Je moet het wel aan UWV doorgeven voor de vaststelling van je uitkering. Sommige voorzieningen kunnen alleen worden toegekend als je die aanvraagt voordat je start met werken. Bij het aanvragen van starterskrediet en het toekennen van begeleiding voor en na de start moet UWV wel toestemming geven. UWV kijkt dan of zelfstandig starten een reële optie voor je is.

Ik wil meer weten!

Hierboven staan de algemene regels beschreven die gelden als je start met zelfstandig werken met een WIA-uitkering. In individuele situaties kunnen uitzonderingen gelden. Wil je precies weten wat zelfstandig starten vanuit de WIA voor jou betekent? Je kunt bellen met UWV Telefoon via 088 - 898 92 94, tegen een lokaal tarief. De belkosten zijn afhankelijk van je telefoonaanbieder. Of stuur een bericht via Mijn Berichten

Meer op UWV Perspectief over starten van een eigen bedrijf

Gepubliceerd op: 05-04-2017

Lees meer over

Eigen bedrijf Uitkering

Reacties

Door UWV Webcare op maandag 9 juli 2018, 15:54

Hallo Twijfelende starter,

Goed dat je al zoveel cijfermateriaal verzameld hebt! Omdat het hier om een berekening gaat van je WIA-uitkering raad ik je aan om contact op te nemen via een bericht in je Mijn UWV omgeving: https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/contact/detail/mijn-ber…. Mijn collega heeft dan al je gegevens bij de hand en kan voor jou nagaan of de berekening klopt. Je ontvangt binnen 1 werkdag antwoord op je bericht.

Bel je liever? Dat kan natuurlijk ook! Je kunt de klantenservice bereiken op 0900-9294.

Veel succes met je onderneming!

Met vriendelijke groeten,
Harold
UWV Webcare

Door Twijfelende starter op woensdag 11 juli 2018, 16:00

Beste Harald,

Bedankt voor je reactie. Het verbaast mij wel dat je iemand op een forum van een website die speciaal bedoeld is voor mensen die vanuit een WIA-uitkering willen starten als ondernemer of zzp'er , weer doorverwijst naar een klantenserviceafdeling. Typisch UWV, klanten van het kastje naar de muur sturen. Heel jammer dat er zo wordt omgegaan met klanten die serieus hun werkmogelijkheden aan het onderzoeken zijn en veel tijd en energie stoppen in het uitvogelen van alle regels waar zij mee te maken krijgen. Met een baan in loondienst en een arbeidsbeperking kost dit allemaal weer extra tijd en energie. Wat meer hulp in plaats van een doorschuifsysteem zou het UWV sieren. Los daarvan wordt er erg makkelijk gezegd dat je wel met een WIA-uitkering een eigen bedrijf kunt beginnen. Aan de valkuilen, zoals die blijken uit mijn berekening, wordt nauwelijks aandacht besteed. Ik verwacht op een site als deze iets meer moeite de klant goed voor te lichten.

Door Annet op zondag 23 september 2018, 10:29

Beste medewerker van UWV,

Fijn dat ik hier mijn vraag kan voorleggen, wellicht ook voor anderen interessant.
Ik heb een vraag over de berekening van mijn inkomen (75% arbeidsongeschikt voor de WIA sinds februari 2018) wanneer de WGA-LGA afloopt en gekeken wordt naar een LAU of VVU.

Stel de WGA-LGA loopt in februari 2020 af. T/m februari 2019 ontvang ik nog 70% salaris uit dienstverband (bij de werkgever waar ik arbeidsongeschikt ben geraakt, overheid dus een 3e jaar loondoorbetaling). Daarna wil ik beginnen om mijn restverdiencapaciteit in te vullen als zzp-er.

Hoe wordt bij de afloop van de WGA-LGA per februari 2020 berekend wat mijn inkomen is? Ik begrijp dat ik 3 maanden vantevoren een brief krijg met de berekening (dus begin december 2019). Tellen de inkomsten uit loondienst van begin 2019 dan nog mee? Of wordt uitsluitend gekeken naar de inkomsten als zzp-er de maanden daarvoor, bijv. een half jaar vantevoren?

Ik hoor het graag, alvast vriendelijk dank.

Door Onestepatime op zondag 23 september 2018, 15:03

De vragen en voorbeeldberekening van twijfelende starter hebben mij nu ook weer aan het twijfelen gebracht. Inmiddels ben ik 9 maanden bezig als ZZP'er en ontvang ik maandelijks een voorschot op mijn WIA-uitkering. Als de berekening van twijfelende starter klopt, dan ben ik als zelfstandige met WIA-uitkering flink in het nadeel ten opzichte van iemand die in loondienst is met hetzelfde inkomen.
Op een verdienste van €900 per maand, zou een ZZP'er €250 netto minder inkomen hebben dan iemand die dezelfde €900 in loondienst verdient.
Het is eerlijk om dit vooraf goed te communiceren met voorbeeldberekeningen. Dit is dagelijkse kost voor het UWV en zou niet moeilijk moeten zijn om te publiceren. Zo voorkom je dat je pas 2 jaar na je start er zelf achter moet komen; wanneer de belastingaanslag definitief is vastgesteld. Alleen op die manier kun je vooraf een goede afweging maken.

Door Annet op woensdag 26 september 2018, 16:00

In vervolg op mijn vorige bericht: in de reactie van UWV Webcare op Twijfelende Starter lees ik, dat ik deze vraag wellicht beter direct via Mijn UWV kan stellen. Dat heb ik gedaan, het antwoord kan ik t.z.t. hier delen als het ook voor anderen interessant is. Wordt vervolgd!

Door Drie-eiken op donderdag 27 september 2018, 08:30

In de vorige bijdragen wordt een verschil gezien in de behandeling van loon en van winst naast de wia-uitkering. Ik zie dit verschil niet.
De UWV-korting op de winst is 70% van: ‘fiscale winst’ + zelfstandige aftrek + startersaftrek + MKB-vrijstelling.
In de berekening van de ‘fiscale winst’ is al rekening gehouden met de vermindering van zelfstandige aftrek, startersaftrek en MKB-vrijstelling. In het voorbeeld van Twijfelende Starter bereken je de 70%-korting over € 10.805,40. Dus zonder dit nog eens te verhogen met zelfstandige aftrek/startersaftrek/MKB-vs. Anders zou je deze aftrekposten 2x meerekenen.

Door Annet op dinsdag 23 oktober 2018, 08:45

Beste allemaal, voor wie met eenzelfde vraag zit, deel ik graag het antwoord op mijn vraag 23-9 (binnen 1 dag reactie... :-) Voor mij is het nu duidelijk. En dank @Drie-Eiken, helder!

"(...) U wilt weten welke maanden van 2019 worden meegenomen om de restverdiencapaciteit te berekenen. Hierin worden alle maanden meegenomen. Er zit wel een verschil in de beoordeling als u in loondienst werkt of als zelfstandige. Als u in loondienst werkt, wordt er gekeken of het SV-loon van de maanden januari en februari voldoet aan de restverdiencapaciteit. Deze maanden worden afzonderlijk beoordeeld. Als u als zelfstandige werkt, kijken wij naar de winst die u heeft gemaakt. In juli 2020 krijgen wij uw gegevens van de Belastingdienst binnen naar aanleiding van uw jaaraangifte. Wij tellen de totale winst van maart 2019 tot en met december 2019 bij elkaar op en delen dit door 10 (het aantal maanden wat u als zelfstandige heeft gewerkt). Het gemiddelde hiervan wordt gezien als u maandelijkse inkomsten."

Door Sweet op dinsdag 9 april 2019, 20:07

Beste,

momenteel heb ik WIA Lau 100% afgekeurd en ik wil een gezinshuis starten. Het bedrag dat ik per kind ontvangt ziet UWV als winst waar de 70% van af gaat? Of het bedrag dat ik overhoudt nadat ik alle kosten van de kinderen hen gedekt?

Door UWV Webcare op woensdag 10 april 2019, 13:03

Hallo Sweet,
Je wilt graag weten welke inkomsten wij als winst zien voor verrekening op je WIA-uitkering.
Wij kijken hiervoor naar je belastbare winst plus de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling, als dit voor jou van toepassing is. De Belastingdienst geeft deze gegevens jaarlijks aan UWV en wij houden deze gegevens van de Belastingdienst aan.
Met de informatie uit het artikel hierboven, kunnen we enkel in algemene zin aangeven hoe jouw WIA-uitkering wordt vastgesteld bij inkomsten als zelfstandige. Jouw persoonlijke situatie kan echter anders zijn en wordt dan ook op individuele basis bekeken. Voor meer informatie raad ik je aan om contact op te nemen met onze klantenservice door een bericht te sturen via Mijn UWV/Mijn berichten of te bellen via 088-8989294.
Mijn collega van de klantenservice heeft inzage in je persoonlijke situatie en kan dieper ingaan op de vraag welke inkomsten vanuit jouw gasthuis als winst worden aangemerkt

Met vriendelijke groet,
Caren
UWV Webcareteam

Door kastjenaardemuur op vrijdag 28 juni 2019, 01:02

Iedereen heeft het over startersaftrek, ondernemersaftrek en mkb winstvrijstelling, maar beseft iedereen wel dat je door de belasting als ondernemer gezien moet worden om uberhaupt recht te hebben op die regelingen? Ik zou een ieder adviseren om eerst eens de ondernemerscheck te doen voordat je jezelf rijk rekent.
Voorts vraag ik me af of iedereen wel door heeft dat UWV geen rekening houdt met kosten zoals zakelijke kosten en de omzetbelasting die je dient te betalen.
Kom ik meteen op een vraag aan het UWV over hoe dat precies gaat met de omzet belasting, betaal je de omzetbelasting over 100% van je maandelijkse inkomsten en wordt daar die 70% op je uitkering gekort, of wordt de omzetbelasting over de 30% die je uiteindelijk krijgt verrekend? Kom aub niet met het advies om dit bij de belastingdienst na te vragen want die verwijzen je uiteindelijk naar het uwv na anderhalf uur aan de telefoon en 6 keer doorverbonden te zijn, en dan nog geen antwoord op je vraag.

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord