UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Eigen bedrijf starten met een WIA-uitkering en een rolstoel
Werken Tips

WIA-uitkering en eigen bedrijf starten

Voor jezelf beginnen met een WIA-uitkering? Hier vind je belangrijke vragen en antwoorden op een rij.

keer gelezen
12497

Een WIA-uitkering en voor jezelf beginnen. Wat betekent dat voor je uitkering? En stel dat je het niet volhoudt? Een aantal belangrijke vragen en antwoorden voor je op een rij. 

'Krijg ik hulp van UWV voor en na de start van mijn eigen bedrijf?'

1. Bijverdienen naast mijn WIA-uitkering, mag dat?

Je mag zoveel bijverdienen als je wil. Je inkomen wordt verrekend met je WIA-uitkering. Ga je als zelfstandige aan de slag? Dan krijg je voortaan een uitkering in de vorm van een voorschot. Voor het voorschot gaat UWV uit van de winst die je verwacht te maken. Na afloop van het belastingjaar kijkt UWV hoe hoog je inkomen over het voorgaande jaar precies was. Dan wordt ook bekeken of je te veel of te weinig WIA-uitkering hebt gekregen. 

2. Hoe berekent UWV mijn definitieve inkomen?

UWV kijkt naar de belastbare winst plus de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Dit bedrag wordt gedeeld door 12 en evenredig verdeeld over alle maanden in het jaar. Start je halverwege het jaar met je bedrijf? Dan wordt de brutowinst plus de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling gedeeld door het aantal maanden dat je hebt gewerkt. UWV krijgt de gegevens over jouw brutowinst, ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling jaarlijks van de Belastingdienst.

3. Hoeveel WIA-uitkering krijg ik nog als ik voor mezelf start?

Dat hangt af van je situatie en het soort uitkering dat je krijgt: een Loongerelateerde uitkering, een Loonaanvullingsuitkering of een Vervolguitkering. 

Loongerelateerde uitkering (LGU)

Bij de Loongerelateerde uitkering is je maandloon (gebaseerd op het dagloon) de basis. De uitkering bedraagt 70% van het maandloon (de eerste 2 maanden 75%). Met een inkomen wordt de uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – inkomen per maand). Is je inkomen per maand gelijk aan of groter is dan het WIA-maandloon, dan is de uitkering 0. Wat het grensbedrag precies voor jou is, is afhankelijk van je WIA-maandloon. 

Als je geen recht (meer) hebt op een LGU, dan krijg je een Loonaanvullingsuitkering of een Vervolguitkering. Welke uitkering je ontvangt, hangt af van de hoogte van je inkomen en hoeveel je volgens UWV nog kan verdienen.

Loonaanvullingsuitkering

Er zijn twee Loonaanvullingsuitkeringen: LAU 1 en LAU 2.

  • LAU 1: Verdien je 100% of meer dan wat je volgens UWV kunt verdienen? Dan bedraagt je uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – inkomen per maand). Is je inkomen gelijk of groter dan het WIA-maandloon, dan wordt je uitkering nul. Bij welk bedrag dit precies is hangt af van je WIA-maandloon.
  • LAU 2: Verdien je tussen de 50% en 100% van wat je volgens UWV nog kunt verdienen, dan bedraagt je uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – bedrag dat je volgens UWV nog kan verdienen). Deze uitkering kan niet 0 worden als het inkomen toeneemt. Wel kan de uitkering een LAU 1 worden; dat gebeurt als je minimaal verdient wat je volgens UWV nog kan verdienen.

Vervolguitkering (VVU)

Ben je voor minder dan 80% arbeidsongeschikt en verdien je minder dan 50% van wat je volgens UWV kunt verdienen, dan ontvang je een vervolguitkering. De uitkering gaat uit van het uitkeringspercentage maal het minimumloon per maand of het WIA-maandloon. Hierbij geldt het laagste bedrag. Er wordt geen inkomen verrekend met deze uitkering. De uitkering kan niet 0 worden als het inkomen toeneemt. Wel kan de uitkering veranderen in LAU 2 of LAU 1, als je inkomen stijgt: dit gebeurt als je meer dan 50% (LAU2) of meer dan 100% (LAU1) verdient van wat je volgens UWV nog kan verdienen. 

4. Kan ik terugvallen op mijn WIA-uitkering? En hoe lang?

Je uitkering wordt niet direct herzien (aangepast) of gestopt op het moment dat je start met werken als zelfstandige. UWV verrekent eerst je inkomen uit zelfstandige arbeid met je WIA-uitkering. De uitkering eindigt wanneer je met zelfstandige arbeid meer verdient dan 65% van het maatmanloon per uur. Het maatmanloon is het bedrag dat je zou kunnen verdienen als je niet ziek of gehandicapt was. Je bent dan minder dan 35% arbeidsongeschikt. Omdat bij zelfstandige arbeid het inkomen nogal kan schommelen, kijkt UWV naar de brutowinst plus de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling over de afgelopen 3 boek- of kalenderjaren. Verdiende je in 3 jaren gemiddeld meer dan 65% van het maatmanloon, dan eindigt je recht op uitkering. Je uitkering stopt pas 2 maanden na de beslissing die je hierover van UWV ontvangt.  

5. Wat als ik na het eindigen van mijn WIA-uitkering alsnog moet stoppen met mijn eigen bedrijf? 

Als je binnen 5 jaar nadat je uitkering is beëindigd nogmaals meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, dan kan je WIA-uitkering opnieuw worden toegekend. Dit kan alleen als die arbeidsongeschiktheid is ontstaan door dezelfde oorzaak waarvoor je eerder een WIA-uitkering ontving. Komt het door een andere oorzaak, dan kun je niet terugvallen op dezelfde WIA-uitkering

6. Ik wil starten voor mezelf. Van welke voorzieningen kan ik gebruikmaken?

Voor je start en tijdens je werk als zelfstandige kun je gebruikmaken van verschillende voorzieningen. Zoals vervoersvoorzieningenvergoeding voor aanpassingen op en rond de werkplek, hulpmiddelen en meeneembare voorzieningen (bijvoorbeeld aangepast gereedschap). UWV vergoedt meestal de goedkoopste voorziening die voor jou geschikt is. De meeste voorzieningen vallen na 3 jaar onder de algemene inkomensgrens voor startende zelfstandigen (voor 2017 is dit € 82.385,55). Dat betekent dat na 3 jaar zelfstandig werken jaarlijks wordt bepaald of je nog aanspraak kunt maken op de voorzieningen. Deze inkomenstoets geldt dus pas vanaf het vierde jaar na je start als zelfstandige. 

Uitzonderingen voorzieningen door inkomensgrens zelfstandige

Op deze regel bestaan wel een paar uitzonderingen. De inkomensgrens geldt namelijk niet voor het starterskrediet, het voorbereidingskrediet en de vergoeding voor begeleiding voor en na de start als zelfstandige. Voor vervoersvoorzieningen geldt een andere inkomensgrens: je kunt een vergoeding voor vervoer alleen krijgen als je gezinsinkomen lager is dan de inkomensgrens. De hoogte van de inkomensgrens hangt af van je situatie. De algemene inkomensgrens en de specifieke grens voor vervoersvoorzieningen worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Verder geldt voor iedere voorziening een drempelbedrag van € 133,24 (inclusief btw). Voorzieningen die minder kosten dan het drempelbedrag vergoedt UWV niet. Ook dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

De voorzieningen kun je bij UWV aanvragen. UWV beslist normaal gesproken binnen 8 weken of je recht hebt op de voorziening, tenzij er meer onderzoek nodig is. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de verschillende voorzieningen op uwv.nl

7. Kan ik met een WIA-uitkering ook starterskrediet aanvragen?

Als je moeilijk bij een bank geld voor je bedrijf kunt lenen voor het opstarten van je bedrijf, dan kun je bij UWV een starterskrediet aanvragen. Hiervoor hoef je geen uitkering van UWV te hebben. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kun je terugvinden op uwv.nl

8. Hoeveel starterskrediet kan ik met mijn WIA-uitkering krijgen?

Op uwv.nl staat aangegeven hoeveel krediet je kunt krijgen. In 2017 is dit € 35.677. Je betaalt 8% rente over de lening. Hoe lang je mag doen over het terugbetalen hangt af van de hoogte van je lening. De lening moet in ieder geval binnen 10 jaar zijn afbetaald. UWV beslist in principe binnen 8 weken op de aanvraag, tenzij er meer onderzoek gedaan moet worden. Gebruik het formulier Aanvraag voorziening starterskrediet: ondersteuning van startende ondernemers om een starterskrediet aan te vragen.

9. Krijg ik hulp van UWV voor en na de start van mijn bedrijf?

Je kunt vergoedingen krijgen voor begeleiding voor en na de start van je bedrijf. Hiermee kun je mensen inhuren die helpen met taken die je door je handicap niet goed zelf kunt doen. Na de start kun je nog eens maximaal 32 uur per jaar aan begeleiding krijgen voor bijvoorbeeld de belastingaangifte. UWV vergoedt de goedkoopste begeleiding die voor jou geschikt is. De vergoedingen krijg je niet als er al een re-integratietraject via UWV of de gemeente loopt. Aanvragen kan met het formulier Aanvragen voorziening: ondersteuning van startende ondernemers bij re-integratie.

10. Wat moet ik allemaal doorgeven aan UWV?

Je moet alle wijzigingen die van belang zijn voor jouw recht op een uitkering aan UWV doorgeven. Verandert er iets in je medische situatie? Ga je als zelfstandige starten of ga je meer verdienen? Alle wijzigingen moet je binnen 1 week aan UWV doorgeven. Je voorkomt dat je later wellicht een deel van de ontvangen uitkering moet terugbetalen. Twijfel je of je iets moet doorgeven? Stel gerust je vraag aan UWV Klantenservice via telefoonnummer 088 - 898 92 94 (tegen een lokaal tarief. De belkosten zijn afhankelijk van je telefoonaanbieder). Of geef je wijziging door via MijnUWV.nl

11. Moet ik toestemming aan UWV vragen om voor mijzelf te beginnen?

Je hoeft geen toestemming te vragen om voor jezelf te beginnen. Je moet het wel aan UWV doorgeven voor de vaststelling van je uitkering. Sommige voorzieningen kunnen alleen worden toegekend als je die aanvraagt voordat je start met werken. Bij het aanvragen van starterskrediet en het toekennen van begeleiding voor en na de start moet UWV wel toestemming geven. UWV kijkt dan of zelfstandig starten een reële optie voor je is.

Ik wil meer weten!

Hierboven staan de algemene regels beschreven die gelden als je start met zelfstandig werken met een WIA-uitkering. In individuele situaties kunnen uitzonderingen gelden. Wil je precies weten wat zelfstandig starten vanuit de WIA voor jou betekent? Je kunt bellen met UWV Telefoon via 088 - 898 92 94, tegen een lokaal tarief. De belkosten zijn afhankelijk van je telefoonaanbieder. Of stuur een bericht via Mijn Berichten

Meer op UWV Perspectief over starten van een eigen bedrijf

Gepubliceerd op: 05-04-2017

Lees meer over

Eigen bedrijf Uitkering

Reacties

Door UWV Webcare op vrijdag 28 juni 2019, 12:11

Hallo kastjenaarde muur,
Je zegt het eigenlijk goed: UWV houdt geen rekening met de omzetbelasting en de zakelijke kosten. De omzetbelasting is iets tussen jou en de Belastingdienst. De zakelijke kosten ook.
Je hebt je inkomsten uit je werk en daarnaast je WIA uitkering. Je inkomsten: daar komen wij niet aan. Wel aan je WIA uitkering. Je WIA uitkering is in feite een voorschot. De hoogte van dat voorschot, en dus hoeveel we van je WIA inhouden, bepalen we aan de hand van het door jou doorgegeven inkomen.
Wat je als inkomen opvat bepaal je in eerste instantie zelf. Bedenk wel dat we achteraf aan de hand van de gegevens van de belastingdienst een definitieve vaststelling maken van je inkomen. De definitie daarvan staat in het artikel hierboven. Geef je dus je hele omzet als inkomen door dan is er een kans dat je achteraf geld tegoed hebt. Schat je je inkomen te laag in dan moet je terugbetalen.
Succes met je plannen!
Vriendelijke groet,
Harold
UWV Webcareteam

Door Sandra op zondag 28 juli 2019, 15:41

Beste mensen van UWV,

Ontzettend bedankt voor dit heldere artikel en al jullie extra uitleg!

Mijn vriend is vanuit deww Ziek geworden, kreeg op basis van zijn WW dagloon een ZW. Bij de WW kreeg hij vrijstelling van 70 uur omdat hij voor zijnWW Inkomsten had als zelfstandige/eigen onderneming.Inmiddels heeft hij een IVA en is zijn eenmanszaak uitgeschreven.

Stel dat hij in de toekomst mogelijkheden ziet om een incidentele klus te doen tegen betaling.Hoe gaan jullie dan om met die uren vrijstelling? Ik kan op internet jullie antwoorden vinden op andere pagina’s en daarin wordt geschreven dat die uren vrijstelling ook geldt bij deWIA maar dat er niet wordt gewerkt met vrijgestelde uren Maar dat degemiddelde winst wordt vrijgesteld Die hij destijds verdiende met die 70 uur.

Is dit nog steeds juist? Geldt dit ook als hij zich niet helemaal bij UWV en belastingdienst registreert als ondernemer?

Door UWV Webcare op maandag 29 juli 2019, 16:03

Beste Sandra,

Fijn dat je baat hebt bij de extra uitleg van ons over zelfstandig werken met een WIA-uitkering.

Hoe wij omgaan met de in het verleden toegekende vrijstelling van uren en de mogelijkheden voor wat betreft de status van jouw vriend bij de Belastingdienst als jouw vriend opnieuw gaat ondernemen, kan je het beste vragen aan zijn arbeidsdeskundige.

Je kan in overleg gaan met jouw arbeidsdeskundige via de Werkmap van jouw vriend of door telefonisch contact met ons op te nemen op werkdagen tussen 8 en 17 uur via 088 898 9294.

Op jouw vragen is geen algemeen antwoord te geven. Hopelijk begrijp je dat. Alvast bedankt voor jouw begrip.

Met vriendelijke groet,
Wieger
UWV Webcareteam

Door j op maandag 9 september 2019, 14:42

Onrechtvaardig.... Ik ben voor 100% arbeidsongeschikt geraakt na schedeltrauma in 2009. Na revalidatie en goede begeleiding ben ik een eigen onderneming gestart eind 2014, thuis. Het is nu 2019 en een voltijdsonderneming draaien met mijn blijvende beperkingen lukt niet, ik val voortdurend uit.

Wat nu zo ongelofelijk onrechtvaardig is: Ik participeer dolgraag en zou bijvoorbeeld best 25% van mijn aantal klanten kunnen blijven bedienen. Dan verlies ik de zelfstandigenaftrek. Dat betekent in praktijk dat ik 70% van mijn winst afdraag aan het UWV (vind ik natuurlijk ook terecht), maar dat ik vervolgens wel belasting moet betalen over 100% van mijn winst en ik bij toch hard werken er nog geen 70 euro per maand aan over hou. De terugbetaling heb ik in de aangifte al verrekend met mijn uitkering. Het is alles of niks. Ik huil hier al weken om en zie even geen uitweg, het is vreselijk oneerlijk.

Door j op maandag 9 september 2019, 15:13

Ik had zojuist een reactie geschreven over mijn financiele postitie als ik zou blijven participeren, maar dan aangepast aan mijn beperkingen (dus niet meer 100% werken). Ik kwam uit op een extraatje van 70 euro per maand bij hard werken. Ik had het mis. Doordat ik de zelfstandigenaftrek verlies, verlies ik per maand ook nog 79 euro zorgtoeslag. Het participeren KOST me dus 9 euro per maand. Een tientje per maand betalen bij een toch al laag inkomen. Omdat ik echt mijn steentje bij wil dragen.

Door UWV Webcare op dinsdag 10 september 2019, 14:18

Het is goed dat je dit aangeeft J. Ik lees dat de berekeningen veel met jou doen, wat ik mij kan voorstellen.
Een exacte berekening kan ik 1-2-3 niet maken, maar je conclusie in jouw situatie kan kloppen. Je zal begrijpen dat ik jouw situatie niet kan veranderen.

Wel geef ik je graag advies over hoe je met deze situatie om kan gaan.
Allereerst raad ik aan om hulp te vragen van een Belastingexpert of financieel adviseur. Onderzoek of je op de juiste manier aangiften etc. doet. Je weet dan zeker dat UWV (en de Belastingdienst) rekening houdt met de juiste informatie.

Daarna kun je in overleg gaan met een medewerker van UWV met de vraag of de berekening van jouw uitkering wel juist is vastgesteld. Je weet dan zeker of de hoogte van jouw uitkering klopt.

Ook raad ik je aan om de situatie voor te leggen bij de cliëntenraad. Zij kunnen jouw situatie voorleggen en intern bij UWV ter discussie brengen. Kijk hiervoor op uwv.nl/clientenraad .

Met vriendelijke groet,
Marthijn
UWV Webcareteam

Door j op dinsdag 10 september 2019, 15:59

Dankjewel Marthijn/ webcareteam voor de vlotte reactie.

Ik ben na een loopbaan in financiën nu juist als fiscaal adviseur. Ik heb het met mijn fiscale software helemaal doorgerekend en ook bevestigd gekregen van mijn lieve collega's. Er klopt iets niet in de dagelijkse praktijk als arbeidsongeschikten alleen maar minimaal 24 uur per week kunnen werken en anders maar niet. Ik zal het aanhangig maken bij de cliëntenraad.

Groet, J

Door Saartje op maandag 23 maart 2020, 23:49

Ik heb 'n WIA uitkering en ben onlangs als zzp'er gestart. Hoewel ik nog geen geld verdien, lukt het me steeds beter om te reïntegreren en m'n netwerk uit te breiden en vandaag hoorde ik dat ik misschien 'n mooie opdracht krijg! Om die opdracht binnen te kunnen halen en uit te kunnen voeren moet ik echter eerst flinke investeringen doen. (Een investering die 3x zo hoog ligt als de opdrachtwaarde). Dat geld heb ik niet, maar ik wil er 'n lening voor afsluiten. Dat betekent dat ik me direct in de schulden steek en dat ik dit jaar wss geen winst kan maken. Maar ik weet ook dat als ik deze opdracht kan doen, dat het me heel erg gaat helpen om m'n leven weer op te pakken en dat ik 'n mooie referentie heb waar ik volgend jaar financieel gezien wel de vruchten van ga plukken. Moet ik nu als ik de opdracht krijg aan uwv doorgeven wat ik kan factureren of wat ik uiteindelijk wel/niet aan winst overhoud? En wanneer moet ik dat doorgeven? Concreet antwoord a.u.b, want kom er echt niet aan uit.

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord