Werken heeft een positieve invloed op het leven van mensen met een beperking of aandoening. Zij ervaren hun leven zinvoller en zijn doorgaans gelukkiger als zij werk hebben. Maar veel mensen met een arbeidsbeperking hebben ongewild geen baan. Velen ervaren dat werkloosheid een negatieve invloed heeft op hun gezondheid en sociale contacten. Zij voelen zich bovendien vaak nutteloos. Deze en andere uitkomsten staan in het onderzoeksrapport 'Zo werkt het'.

Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland vroegen 2811 mensen met een beperking of aandoening naar hun ervaringen bij het zoeken en hebben van werk. Meer dan de helft heeft geen betaald werk. Van de deelnemers heeft 45% een chronische ziekte, 25% een psychische aandoening en 19% een lichamelijke beperking.

Obstakels bij vinden van werk

Het vinden van werk blijkt lastig en het uitblijven ervan heeft grote invloed op de levens van mensen met een handicap of aandoening. Zij geven aan dat het daardoor voelt alsof ze er niet bij horen. Als obstakels bij de zoektocht naar werk worden onder meer het ontbreken van passend werk, stigmatisering en twijfels over eigen kunnen en mogelijkheden genoemd. Om knelpunten bij het zoeken van werk weg te nemen, hebben deelnemers behoefte aan:

 • Een veilige werkomgeving
 • Goede afstemming met de (toekomstige) leidinggevende
 • Eigen grenzen goed kunnen aangeven
 • Bijscholing of omscholing
 • Loopbaan coaching

Op werk ook knelpunten

Toch komen ook zij die wel werk hebben veel knelpunten tegen. Bijna twee derde geeft aan te maken te hebben met werkstress, werk onder of boven hun niveau en onvoldoende begeleiding en begrip op de werkvloer. 20% zegt het moeilijk te vinden om naar de werkgever en collega’s toe open te zijn over de knelpunten in het werk. Vaak uit angst of schaamte. Om knelpunten te voorkomen of op te lossen, hebben deelnemers behoefte aan:

 • Aangepaste werkafspraken
 • Goede afstemming met de leidinggevende
 • Eigen grenzen goed kunnen aangeven

Werken betekent ook meedoen

Werk gaat over meer dan alleen inkomen. Veel deelnemers wijzen op het sociale aspect en geven aan dat werk ze het gevoel geeft deel uit te maken van de samenleving, dat ze erbij horen. De meeste mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening willen daarom maar al te graag werken.

Aanbevelingen 

In het rapport staan de volgende aanbevelingen om meer mensen met een arbeidsbeperking werk te laten vinden en houden:

 • Er moet voldoende passend werk zijn;
 • Er moet voldoende passende ondersteuning zijn;
 • Werk moet een veilige plek zijn, waar werknemers open kunnen zijn

Kijk voor het hele rapport 'Zo werkt het' op de website van Ieder(in).

Bron: Ieder(in)

Reacties

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over