Naar hoofdinhoud

Colofon

Doelgroep

De website UWV Perspectief is een digitaal platform voor mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong-, IVA- of WGA-uitkering. Behalve het platform bestaat ook het magazine UWV Perspectief, dat 3 keer per jaar verschijnt.

Op de site UWV Perspectief vindt u wekelijks nieuwe artikelen, kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen, oproepen doen en zelf bijdragen plaatsen. Op het Wajong-forum kunt u ervaringen delen over diverse thema's. De site verwijst voor informatie over regelingen direct naar de juiste pagina's van uwv.nl, werk.nl en websites van andere organisaties.

Vragen?

Op uwv.nl vindt u alle informatie over de dienstverlening van UWV en uw rechten en plichten. Of u kunt bellen met UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (lokaal tarief). Houd als u belt uw 9-cijferige burgerservicenummer bij de hand. Alle brochures van UWV kunt u zowel telefonisch bestellen als downloaden via de site.

Redactie

UWV Concerncommunicatie
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam
e-mail: uwvperspectief@uwv.nl

(alleen voor reacties op de website UWV Perspectief)

Interactief ontwerp

Lava Design, Amsterdam

Vormgeving

Fraaie Boel Design, Amsterdam

Concept & realisatie

MPG., Amstelveen

Ontwikkeling & realisatie website

VDMi/, Rotterdam