Naar hoofdinhoud

Colofon

Doelgroep

De website UWV Perspectief is een digitaal platform voor mensen met een WAO-, WAZ-, Wajong-, IVA- of WGA-uitkering. Behalve het platform bestaat ook het magazine UWV Perspectief, dat 3 keer per jaar verschijnt.

Op de site UWV Perspectief vindt u wekelijks nieuwe content, kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen, oproepen doen en zelf bijdragen plaatsen. De site verwijst voor informatie over regelingen direct naar de juiste pagina's van uwv.nl, werk.nl en websites van andere organisaties.

Vragen?

Op uwv.nl vindt u alle informatie over de dienstverlening van UWV en uw rechten en plichten. Of u kunt bellen met UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (lokaal tarief). Houd als u belt uw 9-cijferige burgerservicenummer bij de hand. Alle brochures van UWV kunt u zowel telefonisch bestellen als downloaden via de site.

Redactie

UWV Concerncommunicatie
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam
e-mail: uwvperspectief@uwv.nl
(alleen voor reacties op de website UWV Perspectief)

Interactief ontwerp

Lava Graphic Design, Amsterdam

Vormgeving

Fraaie Boel Design, Amsterdam

Concept & realisatie

Mediapartners Group/vdbj_, Amstelveen

Ontwikkeling & realisatie website

VDMi/, Rotterdam