UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Met verschillende WIA-instromers werd een werkplan opgesteld
Dienstverlening UWV Nieuwsbericht

Terugblik 2018: nieuwe afspraken tussen UWV en ministerie SZW

Wat deed UWV in 2018 voor mensen met een Wajong-, WIA- of WGA-uitkering? Hoe waren de resultaten? De hoogtepunten uit het jaarverslag 2018 voor jou op een rij.

keer gelezen
180

Ook in 2018 ondersteunde UWV mensen met een arbeidsbeperking op verschillende manieren. Benieuwd hoe UWV dat heeft gedaan? En welke resultaten er zijn geboekt? Half april verscheen het jaarverslag. De belangrijkste punten lees je hier.

UWV werkt aan een samenleving die voor iedereen werkt. Want iedereen wil meedoen, ergens bij horen en een bijdrage leveren. Werk is een manier om mee te doen. Ook mensen die niet werken, horen erbij. UWV zorgt voor inkomenszekerheid voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien, ondersteunt hen in de zoektocht naar een nieuwe baan en helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om die te overbruggen.

UWV voor WIA/WGA

Mensen met een WIA/WGA-uitkering worden door UWV ondersteund om stappen te zetten op weg naar werk. Waar nodig en mogelijk is er persoonlijke dienstverlening. UWV wil alle mensen die met arbeidsmogelijkheden de WIA/WGA instromen gedurende 5 jaar activeren  om hun mogelijkheden maximaal te benutten. UWV koopt daarbij re-integratiediensten voor hen in en zoekt naar beschikbare vacatures. Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is afgesproken dat WIA-klanten die tussen 2017 en nu in de WIA zijn ingestroomd, per jaar minimaal één gesprek met UWV hebben. In 2018 kwamen 30.300 WIA-instromers in aanmerking voor deze dienstverlening, met 92% van hen is gemiddeld 1,9 gesprek gevoerd.

Met de betrokken mensen is een werkplan opgesteld. Daarin staan onder andere de gemaakte afspraken over de re-integratiedienstverlening. Daarnaast wordt een zo volledig mogelijk klantprofiel opgesteld. Daarin kunnen werkgevers bijvoorbeeld zien hoeveel uren de werkzoekende kan werken, wat zijn of haar competenties zijn en welke taken en werkomgeving bij hem of haar passen.

Besloten is dat UWV deze nieuwe dienstverlening ook gaat aanbieden aan mensen die eerder zijn ingestroomd. Eind 2018 waren alle potentiële kandidaten gescreend en in de dienstverlening opgenomen. Mensen die in 2013 en 2014 in de WIA/WGA zijn ingestroomd, zijn al langer uit het arbeidsproces. Zij krijgen daarom extra dienstverlening.

Wajong

UWV wil zo veel mogelijk Wajongers met arbeidsvermogen aan werk helpen en aan het werk houden. In 2018 is er contact geweest met 81% van de 47.200 Wajongers met arbeidsvermogen die in aanmerking komen voor dienstverlening. Gemiddeld heeft UWV 1,6 gesprek per Wajonger gevoerd. Tijdens de gesprekken komt iemands huidige situatie aan bod en bekijkt UWV hoe het kan ondersteunen bij het vinden van betaald werk.

UWV wil de 61.300 werkende Wajongers, vaak met een tijdelijk contract, helpen om aan het werk te blijven. In 2018 heeft UWV geholpen om 6.900 contracten voor Wajongers te verlengen. Van de Wajongers met arbeidsvermogen (51%) is de uitkering per 1 januari 2018 verlaagd van maximaal 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Zij hebben vanwege deze verlaging mogelijk recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet. Via verschillende kanalen zijn deze Wajongers hierover geïnformeerd. Lees op UWV Perspectief ook Toeslag mogelijk voor alleenstaande Wajongers. In totaal ontvingen eind 2018 245.100 Wajongers een uitkering van UWV.

Forumlid Jan maakte een uittreksel van het jaarverslag 2018 met de belangrijkste punten voor de Wajong. Lees zijn bericht: Jaarverslag UWV 2018.

Sociaal-medische beoordelingen

Voor de sociaal-medische beoordeling van UWV zijn verzekeringsartsen onmisbaar. De afgelopen jaren waren er te weinig artsen om al het werk te doen. Het is UWV gelukt om extra verzekeringsartsen aan te nemen, maar die kunnen niet allemaal meteen volledig worden ingezet. Een deel van de capaciteit is nodig om deze nieuwe artsen op te leiden; die opleiding duurt vier jaar. Met het ministerie is daarom afgesproken dat claimbeoordelingen en eerstejaars Ziektewet-beoordelingen voorrang krijgen. Hierdoor werden er veel minder herbeoordelingen uitgevoerd dan nodig was. In 2018 heeft UWV 156.600 sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd.

Enkele cijfers UWV

  • 13.300 mensen met een arbeidsbeperking kregen in 2018 een baan (onder wie 9.000 Wajongers). Daarnaast gingen bijna 6.200 WIA/WGA’ers gedeeltelijk weer aan de slag.
  • Eind 2018 werkten 59.000 Wajongers, 25% van het totale aantal Wajongers. 
  • Eind 2018 werkten ongeveer 300 mensen uit de doelgroep voor de banenafspraak op duurzame arbeidsplekken bij UWV.
  • 1,2 miljoen mensen ontvingen op tijd een uitkering.
  • Eind 2018 ontvingen 302.500 mensen een WIA-uitkering. Eind 2017 waren dit er 277.000.
  • Het aantal Wajongers daalt sinds 2015. In 2018 bedroeg het aantal lopende Wajong-uitkeringen 245.100. In 2017 waren dat er 245.800.
  • Uitkeringsgerechtigden gaven de dienstverlening van UWV gemiddeld een 7,1. Het jaar ervoor was het een 7,2. De norm voor 2018 was een 7,0.

 

Het hele jaarverslag 2018 bekijken? Ga naar jaarverslag.uwv.nl.

Gepubliceerd op: 01-05-2019

Reacties

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord