UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Man ligt op de grond en krijgt hulp van een fysiotherapeut
Geld Tips

Belastingaftrek zorgkosten 2019

Heb je een handicap of chronische ziekte? Dan kun je bepaalde zorgkosten misschien terugkrijgen. 

keer gelezen
3251

Vanaf 1 maart 2020 kun je de belastingaangifte over 2019 invullen. Als je een handicap of chronische ziekte hebt, kun je bepaalde zorgkosten misschien terugkrijgen.

Het is weer tijd voor die lastige klus: de belastingaangifte. Vóór 1 mei moet de aangifte over 2019 ingediend zijn. Als je een handicap of chronische ziekte hebt, kan het ingewikkeld zijn de aangifte in te vullen door de zorgkosten die je hebt gemaakt. Deze zorgkosten zijn misschien (gedeeltelijk) aftrekbaar. Om je hierbij te helpen vind je hieronder een aantal regels en belastingvoordelen.

Welke zorgkosten aftrekken?

Kun je aantonen dat je in 2019 veel kosten hebt gemaakt voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan zijn deze wellicht aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting onder specifieke zorgkosten. De belangrijkste voorwaarden voor de aftrek van deze zorgkosten zijn:

 • Je hebt de zorgkosten zelf betaald;
 • Je hebt hiervoor geen vergoeding ontvangen;
 • Deze kosten zijn in 2019 betaald;
 • De kosten zijn gemaakt in verband met ziekte of handicap;
 • Behalve dat je de kosten zelf betaald hebt, zijn de zorgkosten ook alleen aftrekbaar als je hiervoor geen vergoeding krijgt van de (aanvullende) zorgverzekering, de werkgever of bijzondere bijstand. Als je de kosten eerst zelf betaalt en later (gedeeltelijk) terugkrijgt van bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, mag je de kosten niet aftrekken. Let op! De kosten mogen niet onder het eigen risico vallen;
 • Als je gebruik hebt gemaakt van zorg die wel onder het basispakket valt, maar bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder is afgenomen, dan kun je eventuele eigen kosten niet aftrekken. 

Je kunt dus een aantal kosten aftrekken, maar er geldt wel een drempel. Deze verschilt per inkomen. Alleen het bedrag dat hoger is dan de drempel, is aftrekbaar. Op de site van de Belastingdienst kun je berekenen hoe hoog jouw drempel is.

Je mag kosten aftrekken voor:

 • verpleging in een ziekenhuis of andere instelling;
 • geneeskundige hulp: (para)medische hulp (inclusief tandartskosten en fysiotherapie), particuliere verpleging en verzorging zonder/naast de indicatie (als de indicatie niet toereikend was). Hier kunnen ook medische behandelingen in het buitenland onder vallen die je verzekeraar niet vergoed;
 • reiskosten voor ziekenbezoek;
 • medicijnen op doktersvoorschrift. Ook homeopathische medicijnen vallen hieronder, als ze zijn voorgeschreven door een erkend arts;
 • bepaalde hulpmiddelen zoals steunzolen, elastische kousen, prothesen of aanpassingen aan vervoersmiddelen of computer;
 • vervoerskosten door ziekte of beperking; 
 • extra uitgaven voor kleding en beddengoed (vast bedrag);
 • uitgaven voor extra gezinshulp (vast bedrag);
 • dieet op voorschrift van dokter of diëtist (vast bedrag).

Let op: afschrijvingen op uitgaven van vóór 2014 zijn niet meer aftrekbaar. Op één uitzondering na: heb je in 2013 afschrijvingskosten afgetrokken voor een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing en de afschrijving loopt nog door in 2019, dan mag je het laatste deel van de afschrijving over 2019 ook nog aftrekken.

Lees meer over de aftrek van specifieke zorgkosten:

Voor wie mag je zorgkosten aftrekken?

Naast je eigen kosten mag je de gemaakte zorgkosten aftrekken voor:

 • je fiscale partner;
 • kinderen jonger dan 27 jaar, uit- of thuiswonend (voor vergoeding van kleding en beddengoed geldt alleen thuiswonend);
 • ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder met wie je samenwoont. Iemand is ernstig gehandicapt als hij aanspraak kan maken op opname in een Wlz-instelling (Wlz: Wet langdurige zorg);
 • ouders, broers of zussen die bij jou in huis wonen en afhankelijk zijn van jouw zorg. Iemand is afhankelijk van jouw zorg als hij normaal gesproken beroepsmatige hulp nodig heeft of verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Gaat het om uitgaven voor kinderen, voor inwonende ernstig gehandicapten of voor ouders, broers of zussen die bij jou wonen en van jouw zorg afhankelijk zijn? Dan is het van belang dat zij die uitgaven niet zelf kunnen dragen. Kunnen zij dat wel, dan zijn die uitgaven niet aftrekbaar bij jouw eigen aangifte. Ook niet als je deze wel hebt betaald. Lees meer over het aftrekken van zorgkosten voor anderen.

Andere belastingvoordelen

Er zijn nog meer belastingvoordelen die belangrijk zijn voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Hier zijn 4 regelingen die misschien voor jou gelden:

 1. de aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van gehandicapte verwanten van 21 jaar of ouder. Je kunt deze aftrekpost gebruiken als je verwanten die in een Wlz-instelling wonen, regelmatig bij je thuis logeren;
 2. jonggehandicaptenkorting voor mensen met recht op een Wajong-uitkering;
 3. aftrek van premies voor lijfrenten voor een gehandicapt (klein)kind;
 4. extra startersaftrek voor mensen met een ziekte of handicap die een eigen bedrijf beginnen. 

Lees meer over deze andere belastingvoordelen.

Stappenplan

Wil je precies weten welke stappen je moet doorlopen om je zorgkosten op te geven? Op de site van Meerkosten.nl vind je een handig stappenplan, met afbeeldingen van de aangiftetool. 

Update artikel: 27 februari 2020

Gepubliceerd op: 27-02-2020

Lees meer over

Belasting Toeslagen Vergoeding

Reacties

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord