UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Tips voor hulpverlening bij schulden
Geld Tips

Schuld is geen schande

Schulden zijn razendsnel gemaakt. Maar wat als ze te hoog oplopen? Met de nieuwe campagne 'Kom uit je schuld' wil het kabinet geldzorgen bespreekbaar maken. Zodat mensen eerder om hulp durven vragen. 

keer gelezen
2542

Schulden zijn razendsnel gemaakt. Even iets op afbetaling kopen, een ‘leninkje’ afsluiten voor extra uitgaven... Maar als die schuld te hoog oploopt, wat dan? Met de campagne 'Kom uit je schuld' wil staatssecretaris Tamara van Ark taboes rondom schulden doorbreken en mensen met financiële problemen meer handvatten bieden. 

Maak schulden bespreekbaar

Grote financiële problemen

In ruim 30% van alle huishoudens loopt iemand risico op problematische schulden die meer dan 3 jaar kosten om af te lossen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Dat blijkt uit een nieuwe campagne die eind mei gelanceerd is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om betalingsachterstanden als: achterstallige rekeningen, leningen, op afbetaling gekochte goederen en kosten gemaakt met de creditcard.

Campagne Kom uit je schuld

Met de campagne 'Kom uit je schuld' wil het kabinet schuldentaboe doorbreken. Mensen moeten eerder om hulp durven vragen. Vanwege schaamte of trots gebeurt dit vaak niet, of te laat. Op de website www.komuitjeschuld.nl delen ervaringsdeskundigen hun persoonlijke verhalen over schuldproblemen.

Schuldenambassadeur

Anneke (40) is zo'n schuldenambassadeur die haar verhaal deelt: ‘Veel mensen denken: je moet eerst diep in de shit zitten, voor je hulp kunt krijgen. Dat is niet zo. Zelf raakte ik door mijn psychoses steeds verder in de schulden en zwierf ik uiteindelijk over straat. Nu help ik mensen om te voorkomen dat het zover komt. Als je een psychose hebt, dan heb je een soort kortsluiting in je hersenen. Je ervaart dingen die er niet zijn. Zo’n psychose kan weken, soms maanden, duren. Ik zit dan middenin een horrorfilm, die ik ervaar alsof het echt is. Inmiddels kan ik er vrij goed mee leven. Maar ze hebben mijn leven wel sterk beïnvloed.’

Schuldhulpverlening

Joke de Kock, hoofd van bureau schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg ziet al wel een lichte verbetering in het aantal mensen dat hulp zoekt. ‘Er is een verandering te zien. Tot voor kort zochten de meeste mensen pas hulp als de schulden al hoog waren opgelopen. Nu melden ze zich eerder en we krijgen ook steeds meer vragen om advies.’ De bureaus voor schuldhulpverlening en de kredietbanken van de NVVK, de overkoepelende vereniging voor schuldhulpverlening, zijn klantvriendelijker gaan werken. Joke: ‘Iedereen kan elke dag binnenlopen met zijn vragen. Doordat steeds meer mensen dat doen, kunnen we voorkomen dat ze echt in de problemen raken. Financiële problemen kunnen iedereen overkomen. Bijvoorbeeld door het verliezen van je baan, door ziekte of een echtscheiding.’

Verantwoordelijkheid

Wie schulden heeft en hulp zoekt, kan terecht bij particuliere organisaties, maar ook bij een Gemeentelijke Kredietbank, ook wel Volkskredietbank of Stadsbank genoemd. Of bij bureaus voor schuldhulpverlening zoals dat in Tilburg. De aanpak verschilt. Kredietbanken nemen het beheer van iemands budget helemaal over totdat de schulden zijn afbetaald. De bureaus voor schuldhulpverlening leggen de verantwoordelijkheid meer bij de klant en bieden budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Joke: ‘De mensen blijven zelf hun geld beheren, maar wij helpen ze er beter mee om te gaan, onder andere door de gratis cursus Omgaan met geld.’

Schuldeisers

Als mensen met schulden kunnen aantonen dat ze binnen 3 jaar een bepaald bedrag kunnen aflossen, kunnen er allerlei regelingen met schuldeisers worden getroffen. Joke maakt met schuldeisers bijvoorbeeld de afspraak dat de klant 3 jaar lang alle inkomsten reserveert die boven een minimaal budget uitkomen. ‘Wij keren die reservering na afloop aan de schuldeisers uit. Als de klant weinig afloscapaciteit heeft en er geen verbetering te verwachten is, wordt schuldsanering ingezet. Voor het bedrag dat de klant in 3 jaar kan reserveren, wordt dan saneringskrediet aangevraagd. Schuldeisers krijgen in dat geval direct een percentage betaald en de klant betaalt het krediet in 3 jaar terug. In beide gevallen vragen we schuldeisers het restant van de vordering kwijt te schelden.’ Een regeling slaagt alleen als alle schuldeisers akkoord gaan met het aangeboden percentage. Lukt dat niet, dan kan een rechter hun medewerking afdwingen.

UWV werkt mee

Voor klanten van UWV met veel andere schuldeisers is een complete terugbetaling vaak een onmogelijke opgave. Als een klant te veel geld heeft ontvangen en dat moet terugbetalen aan UWV, kan deze een regeling treffen. In vaktermen ook wel minnelijke schikking genoemd. Bij zo'n schikking komen de schuldeiser en degene die de schuld moet betalen zonder tussenkomst van een rechter tot een regeling. UWV-beleidsmedewerker Jurgen Janssen: ‘Voorwaarde is wel dat de schuld níét is ontstaan doordat verkeerde informatie aan UWV is gegeven over bijvoorbeeld inkomsten of gewerkte uren.’

Kabinetsplannen schuldenaanpak

Staatssecretaris Tamara van Ark wil met een veertigtal maatregelen problematische schulden voorkomen en terugdringen. Samen met diverse ministeries, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere publieke en private partijen wil zij de schuldenproblematiek aanpakken. Er is inmiddels een wetswijziging in voorbereiding die het voor gemeenten mogelijk maakt om tijdig hulp te bieden aan huishoudens met betaalachterstanden op de vaste lasten. Als mensen toch schulden hebben, moeten zij snel en goed worden ondersteund, bijvoorbeeld door het eenvoudiger te maken om aan te kloppen bij de schuldhulpverlening. En door rekening te houden met de situatie van mensen met financiële problemen, zodat onnodige ophoging van schulden wordt voorkomen en mensen voldoende overhouden om van te leven.

Bron o.a.: Staatssecretaris Van Ark start campagne om taboe op schulden te doorbreken

Schuldenambassadeurs bij lancering campagne Kom uit je schuld

Schuldenambassadeurs bij lancering campagne

 

Update artikel: 27 mei 2019

Gepubliceerd op: 11-11-2015

Reacties

Door RAIMONDO op woensdag 5 juni 2019, 16:20

wordt belasting schuld kwijtgescholden ? want dat is de grootste schuld van mijn geldprobleem !!!

Door André op zondag 1 september 2019, 16:11

Dat ligt er aan wat voor een type schuld je hebt bij de belasting. Als je bijvoorbeeld een fraude schuld hebt dan zal die niet zomaar kwijtgescholden worden. Je kan het via de WSNP proberen, als een minnelijk traject niet meer werkt. Je schuld moet dan 5 jaar oud zijn, en een andere belangrijke voorwaarde is: Dat je gedurende die wacht-tijd van 5 jaar, je de schuld niet onbetaald laat. Dit geld natuurlijk alleen als je een fraude schuld hebt.

Als je een schuld hebt zonder kwalijke bedoeling dan zul je eerst het minnelijke traject moeten doen via de gemeente. De belastingdienst staat bekend als een beroeps-weigeraar als het gaat om de minnelijke regeling, maar je kan wel gewoon zonder wacht-tijd van 5 jaar de WSNP in.

Kort samengevat: De aanpak zal dus vooral liggen aan het type schuld dat je hebt staan, en hoe ze ontstaan zijn.

Door Marina op vrijdag 25 oktober 2019, 10:36

Ik had ooit een erfenis gekregen maar werd blij gemaakt met een dooie mus. Ik kon alles betalen aan de belasting. Ik kreeg geen zorgtoeslag en huurtoeslag en zelfs inkomstenbelasting moest betaald worden. Ik kon niks weg sparen. Ook bij de energiebedrijf waren hogere kosten, door de hitte van deze zomer en tevens je airco moeten gebruiken. Ik krijg sinds kort een beschermingsbewind en die gaat volgende week aan de slag. Dan krijg ik geen stress meer over de belastingdienst en groeit het niet boven mijn hoofd.

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord