UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
recht op toeslag uwv
wat is je beslagvrije voet?
Geld Achtergrond

Wat is de beslagvrije voet?

Een deurwaarder moet er altijd voor zorgen dat je genoeg geld overhoudt om van te leven.

keer gelezen
7431

Ook als je weinig te besteden hebt, moet je schulden terugbetalen. Een deurwaarder kan beslag leggen op je inkomen, maar er moet altijd genoeg geld overblijven om van te leven.

Niemand mag onder het bestaansminimum terecht komen, ook al zijn er schulden. Want wie te weinig heeft om van te leven, komt nog dieper in de problemen en daar heeft niemand wat aan. Daarom heeft iedereen recht op een zogenaamde beslagvrije voet bij schulden; dit is het bedrag van het salaris of de uitkering waarop géén beslag kan worden gelegd. Het inkomen boven de beslagvrije voet is beschikbaar voor de aflossing van schulden.

Ingewikkelde berekening

De berekening van de beslagvrije voet is niet eenvoudig. De hoogte is namelijk afhankelijk van een aantal zaken, zoals de gezinssamenstelling en de hoogte van de huur bijvoorbeeld. Heel kort gezegd is de beslagvrije voet 95% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Hierop kunnen bedragen in mindering worden gebracht of bij op worden geteld. Maar het juiste bedrag wordt vastgesteld aan de hand van informatie die de klant zelf moet aanleveren aan UWV. Overigens is het meestal UWV dat de beslagvrije voet berekent. Maar als er een andere partij beslag laat leggen op de uitkering – wat soms ook voorkomt – dan berekent de deurwaarder van die partij de beslagvrije voet.

Te lage inschatting

Volgens de Nationale Ombudsman komt het te vaak voor dat de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld. Hierdoor komen mensen (nog verder) financieel in de problemen. Dit komt soms omdat de klant zelf niet voldoende up-to-date informatie heeft aangeleverd. Ook komt het voor dat de klant de beslagvrije voet niet voldoende heeft gecontroleerd. Overigens kunnen klanten de hoogte van de beslagvrije voet laten toetsen door de rechter.

Wettelijke regels

UWV houdt zich aan de wettelijke regels bij het vaststellen van de beslagvrije voet. UWV hoeft echter niet (altijd) rekening te houden met andere lopende betalingsregelingen. Dit komt omdat terugvorderingen door UWV voorrang hebben op andere regelingen.

Boete en beslag

Wie voor de tweede keer een boete krijgt voor een overtreding, kan ‘dubbel’ in de problemen komen. De boete moet dan betaald worden van het beslagvrije deel van de uitkering. Dit is omdat de overheid duidelijk wil maken dat een boete ook echt een straf is. 

Nieuwe wet

Vanaf januari 2021 treedt een nieuwe wet in werking. Deze wet gaat er onder meer voor zorgen dat de berekening van de beslagvrije eenvoudiger wordt. Bovendien worden er maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat mensen eerder hun schulden kunnen afbetalen en niet nog verder in de problemen komen. Er wordt al jaren aan deze nieuwe wet gewerkt. In de tussentijd zijn er enkele tussenmaatregelen genomen; zo ging in 2018 de beslagvrije voet van de bijstandsnorm omhoog van 90 naar 95%.

Kijk voor meer informatie op SchuldInfo.nl.

Meer weten over schulden?

Geüpdatet 07-05-2019

Gepubliceerd op: 29-10-2014

Je kunt niet reageren op dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord