UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Staatssecretaris van Ark wijzigt wet voor Wajongers
Staatssecretaris van Ark wijzigt wet voor Wajongers
Geld Interview

Staatssecretaris Van Ark over wijzigingen in de Wajong

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beantwoordt 10 vragen over haar voorgestelde plannen voor Wajongers. 

keer gelezen
3957

Het kabinet wil de Wajong-regeling eenvoudiger maken, zo blijkt uit een wetsvoorstel dat staatssecretaris Tamara van Ark dinsdag 20 november naar de Tweede Kamer stuurde. Ze roept Wajongers op hun mening te geven over het wetsvoorstel. Op UWV Perspectief licht ze haar plannen toe.

De Wajongers hebben de laatste jaren met behoorlijk veel wijzigingen te maken gehad. Waarom komt er weer een wetswijziging?

‘Ik hoor inderdaad vaak van mensen met een Wajong-uitkering, en trouwens ook van begeleiders en werkgevers, dat het lastig is dat de regeling zo vaak is veranderd. Dat snap ik heel goed. We hebben een ingewikkeld systeem met veel verschillende regelingen met allemaal verschillende rechten en plichten. De veranderingen die ik nu in een wetsvoorstel heb staan, zijn dan ook juist bedoeld om het eenvoudiger te maken. 

Het vorige kabinet heeft de Wajong met alle verschillende regelingen laten onderzoeken. Daaruit blijkt niet alleen dat het ingewikkeld is, maar ook dat er nu regels zijn die ervoor zorgen dat mensen met een Wajong-uitkering juist niet meedoen. Omdat ze bijvoorbeeld niet extra gaan verdienen als ze meer gaan werken of omdat mensen flink worden gekort als ze gaan studeren. Of omdat ze niet aan het werk durven te gaan, uit angst niet terug te kunnen in de Wajong als ze hun baan verliezen.

Dat zijn de zaken die ik in het wetsvoorstel ‒ dat vanaf 20 november in internetconsultatie* gaat ‒ wil verbeteren en eenvoudiger maken. De regels zijn er voor de mensen, niet andersom.’

Wat vindt u de belangrijkste punten in het wetsvoorstel voor de Wajong?

‘Voor mij staat voorop dat mensen met een Wajong-uitkering zeker moeten zijn van inkomensondersteuning. Zij moeten geholpen worden bij het hebben en houden van werk, zich kunnen ontwikkelen en worden beloond als ze meer gaan werken. Dat probeer ik in de wet te regelen: door ervoor te zorgen dat meer werken altijd loont, dat de Wajonger er niet op achteruit gaat als hij onderwijs volgt of studeert en door het mogelijk te maken altijd terug te vallen op de Wajong en de uitkering in zijn geheel te behouden als je onderwijs volgt.’ 

Een van de voorstellen is om de regels voor de inkomensondersteuning te harmoniseren. Het gaat hier om het aanpassen van de rekenregels voor berekening van de uitkering. Wat zijn de veranderingen? En kan dit ook nadelig uitpakken?

‘Er zijn nu 11 regelingen, dat worden er 2: 1 voor Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en 1 voor Wajongers met arbeidsvermogen. Zo weet iedere Wajonger veel sneller waar hij of zij recht op heeft. In de nieuwe regeling loont (meer) werken of leren altijd. Nu gaan mensen er soms op achteruit als ze meer uren gaan werken of leren. Of ze krijgen na bepaalde tijd een maximale aanvulling die niet meer verandert, waardoor ze er niks extra aan overhouden als ze meer gaan werken.

Dit betekent dat de regels voor inkomensondersteuning in de oude Wajong (inclusief Bremanregeling) en de inkomensondersteuning in de werkregeling, voortgezette werkregeling én Bremanregeling in de Wajong 2010 vervallen. Voor mensen die hier nu gebruik van maken, komt er een individuele gegarandeerde uitkering (garantiebedrag). Hierdoor gaan zij er niet op achteruit als ze hetzelfde werk blijven doen of als ze zelfstandig van baan wisselen.’

‘De regels zijn er voor de mensen, niet andersom’

Zijn deze rekenregels wel te begrijpen voor de Wajongers? Hoe zorgt u ervoor dat het begrijpelijk voor ze is?

‘Als je meer gaat werken, dan neemt je totale inkomen toe. Het systeem wordt daarmee eenduidiger dan het nu is. Bij de totstandkoming zal ik samen met UWV veel aandacht besteden aan de communicatie.’

Wajongers zijn vaak bang om hun recht op Wajong te verliezen als zij werk aanvaarden. Zijn er maatregelen genomen om die angst weg te nemen?

‘Daar doen we ons best voor. Onder de nieuwe regels mogen mensen die gaan werken altijd (tot ze met pensioen zijn) terugvallen op hun Wajong-recht als ze uitvallen op basis van dezelfde reden waarom ze ooit de Wajong in zijn gegaan. Dit is onder de huidige (oude) regels niet het geval. 5 jaar na beëindiging van de uitkering kan het recht op Wajong niet meer herleven. Dat is in de nieuwe wet niet meer zo. Dan blijft dat wel mogelijk.’

Op dit moment geldt in de Wajong 2010 dat het niet aanvaarden van passend werk een uitsluitingsgrond is. Dit betekent dat die Wajongers geen inkomensondersteuning meer krijgen. Wordt deze uitsluitingsgrond geschrapt? En wat komt daarvoor in de plaats?

‘Onder de nieuwe regels word je niet meer uitgesloten voor de Wajong 2010 als je passend werk afslaat. Hulp en begeleiding bij het vinden en houden van werk staan voorop. Wajongers zijn verplicht om zich in te spannen om aan de slag te gaan. UWV biedt hierbij actieve ondersteuning. Als UWV samen met de Wajonger afspreekt om een re-integratietraject in te gaan, dan is de ondersteuning niet vrijblijvend. Als UWV op verzoek van de Wajonger ondersteunende dienstverlening biedt, en daarop een passend werkaanbod geeft, dan moet de Wajonger dat ook aannemen. Dit geldt straks zowel voor de oude Wajong als de Wajong 2010.’ 

Studeren in de Wajong 2015 en de Wajong 2010 had tot nu toe gevolgen voor de Wajong-uitkering. Wat gaat er veranderen en waarom?

‘Heb je een Wajong-uitkering en ga je studeren, dan heeft dat met de nieuwe wet niet langer gevolgen voor de uitkering. Onder de huidige regels gaat studeren niet samen met een Wajong 2015-uitkering en kan het voor mensen met een Wajong 2010-uitkering tot een korting leiden. Dat is als het aan mij ligt straks niet meer het geval. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en daar niet in worden tegengehouden.’ 

Wanneer is het de bedoeling dat de maatregelen ingaan?

‘Ik hoop dat het mogelijk is om de maatregelen in 2020 in te laten gaan. UWV toetst het wetsvoorstel momenteel op uitvoerbaarheid en haalbaarheid.’

Is het niet moeilijk om collectief over een hele groep te beslissen terwijl het voor mensen individueel misschien wel nadelig kan uitpakken? 

‘Mocht blijken dat voor een bepaalde groep Wajongers de nieuwe regeling minder goed uitpakt (door bijvoorbeeld de voortgezette werkregeling en de Bremanregeling), dan wordt er door middel van een garantiebedrag voor gezorgd dat deze Wajongers er niet op achteruit gaan.’ 

Zou u nog een persoonlijke boodschap aan de Wajongers willen meegeven?

‘Ik waardeer het enorm hoe intensief en oprecht er is meegedacht over wat er beter kan. Er ligt nu hopelijk een wetsvoorstel waardoor Wajongers meer worden gestimuleerd om te gaan werken of leren. Dit is te danken aan alle input van belangenorganisaties, maar ook van Wajongers die ik op werkbezoeken ben tegengekomen, die bij me langs zijn geweest en die ons hebben geschreven. Het wetsvoorstel is nu opengesteld voor internetconsultatie. Het voorstel kun je vinden op www.internetconsultatie.nl/wajong. Reageer gerust zodat we de input mee kunnen nemen.’ 

Praat mee op het Wajong-forum

Op het Wajong-forum zijn er verschillende topics geopend over de voorgenomen wetswijzigingen. Lees en praat mee:

*Internetconsultatie: je krijgt informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid. Via internet kun je reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving. Met jouw reactie draag je bij aan een verbetering van de regelingen. 

Gepubliceerd op: 21-11-2018

Reacties

Door harrie Vossen op vrijdag 23 november 2018, 08:40

elke verandering
is nog geen verbetering

Door Simone op vrijdag 23 november 2018, 20:14

Ik denk niet dat er veel wajongers zijn die gestimuleerd moeten worden. De meeste die ik ken, die willen juist heel graag maar worden nergens (voor langere tijd) aangenomen. En tevens spreek ik ook uit eigen ervaring. Dáár zou ook wat aan gedaan moeten worden.

Door Ruud op woensdag 28 november 2018, 22:42

Mijn vertrouwen in de overheid met betrekking op mensen met een arbeidsbeperking is compleet verdwenen. Dit zal ook wel een verslechtering zijn.

Door Unmortal op donderdag 29 november 2018, 02:52

hoop dat de regeling helpt. nu misbruikt en deel van de werkgevers die proefperiodes en ander deel wil wel aan uwv mee werken maar niet aan het idee dat en arbeidsgehandicapte na bepaalde periode en normaal loon hoort te krijgen. en als dat wel betaald moet worden ben je opeens werkloos.
ongeacht afspraken met uwv of de arbeidsgehandicapte.

op dit moment stress ik me 4 dagen in de week kapot voor en werkgever al 3 jaar+ die me ook nog is in mijn prive tijd soms belt of appt voor van alles.
dit maakt me allemaal niet veel uit en ik werk graag voor deze man maar als ik eenmaal vraag om en normaal loon aangezien ik er al en tijd werk en steeds ben gegroeid in taken is het antwoord nee. dus mag me wel helemaal dol lopen voor het geld wat ik nu krijg wat eigenlijk de moeite niet waard is.
het loont financieel amper iets. ik leef er van maar bouw amper iets op.
ongeacht hoe ik mijn best doe iets te sparen en op de centen te letten 24/7 stress om geld volgende jaar ander baan zoeken maar!

Door Richard op donderdag 21 februari 2019, 21:07

Ik ben ook wajonger en daarom aan alle wajongers die nog niet werken en arbeidsvermogen hebben, niet eerder gaan werken totdat je na een proefperiode een normaal loon kan en mag verdienen.
Kort samengevat je leeft om te werken en je werkt niet om te leven, belachelijk dat je voor je uitkering moet werken als je arbeidsvermogen hebt. Werk al bijna weer 6 jaar bij een autodemontage bedrijf en ben het nu zat voor het minimumloon te moeten werken, 10 jaar geleden toen ik ook al werkte voor een houtconstructie bedrijf had ik gewoon het loon wat bij mijn functie hoorde, gedeelte wajong en gedeelte werkgever.
Maar als je nu opslag vraagt aan de werkgever wordt de wajong weer gekort, belachelijk.
Elke ochtend word ik wakker en denk ik zal ik werken of lekker blijven liggen, met de week daalt mijn motivatie, want ik wil niet werken en dan ook nog eens niet rond komen.
Ik wil werken om te leven, dingen op te kunnen bouwen en goed voor mijn dochter te kunnen zorgen, daar is werken voor bedoeld.

Door Jean-Paul Klos… op woensdag 13 maart 2019, 00:34

een flexibeler systeem waarbij ik niet de verplichting heb om 20 procent van het minimumloon te verdienen ook al val ik onder de ao klasse van 65-80 procent. Dat kan namelijk 80-100 worden bij het ouder worden., ik verdien nu 400 bruto per maand en werk er hard voor en kan naar 500 per maand. ik ben 39 jaar en voel het begin van de ouderdom. Als ik het niet red dan wil ik terug kunnen schakelen naar eerst 350 euro ofzo en later naar 200 euro per maand zodat ik ook nog andere dingen kan doen naast werken. Ik werk precies als schoonmaker. Het gereedschap in orde houden en alles kost ook veel tijd en energie en een half uur heen en een half uur terug fietsen.

Door toon op dinsdag 6 augustus 2019, 20:01

het zou mooi zijn, als de staatssecretaris, haar plannen waar zou gaan maken het is voor deze doelgroep juist hard nodig..ik merk in de omgeving bij mij dat deze doelgroep aan de kant staat.. al ruim 5 jaar met geen enkel resultaat en door een kans te krijgen om te studeren en werken zal deze doelgroep uit die sombere comfortzone kruipen.. nu mag mevrouw van den ark.. laten zien en bewijzen dat het geen circus kaartjes zijn zonder voorstelling want in het algemeen is dit een mooie doelstelling.. maar verkoop circus kaartjes als je ook daadwerkelijk die voorstelling waar kan maken.. maar btw ik vind het verder over het algemeen een mooie voorstel nu alleen het daadwerkelijke besluit afwachten.. en mooi een normale loon en hoogstwaarschijnlijk doorgroei mogelijkheden voor hen die zich willen ontplooien op de arbeidsmarkt..dan is studeren onder behoudt van een volledige wajong-uitkering een ideale en geweldig idee.

Door elly Hanegraaf op vrijdag 25 oktober 2019, 18:56

Ede, 25 oktober 2019
Ik vraag mij af waarom een wajonger die 40 uur per week werkt 100 euro per maand meer belasting betaald omdat hij of zij naast de baan een wajong uitkering heeft en daardoor niet de volledige arbeidskorting krijgt dit mag je maar bij een werkgever toepassen. als je het minimum verdient bijvoorbeeld 1500,00 en het bedrag van een instantie ontvangt krijg je alle kortingen maar als je volledig werkt en een wajong uitkering krijgt krijg bv maar 1400 euro omdat je niet de volledige heffing en arbeidskorting krijgt dan moet de vader zeggen nou kinderen wij kunnen dit jaar niet met vakantie , maar mijn collega die geen uitkering heeft naast zijn baan wel over eerlijk gesproken , daar hebben ze in de politiek nog nooit van gehoord goed weekend Elly Hanegraaf

Door William Rijnders op zaterdag 26 oktober 2019, 00:18

ik hoop dat voor het hetzelfde blijft nu.
ik een wajong uitkering.
ik ben 80 tot 100 % afgekeurd.
ik heb dagsteding 5 dagen per week.
Groetjes william rijnders

Door UWV Webcare op maandag 28 oktober 2019, 12:36

Hallo Elly Hanegraaf,

Bedankt voor je feedback en goed dat je deze vraagt stelt.

Als je een uitkering of loon ontvangt, dan heb je recht op loonheffingskorting.

Door deze korting toe te passen op de het hoogste bedrag wat jij ontvangt, betaal je minder loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Omdat je de loonheffingskorting maar op één inkomen kunt laten toepassen, krijg je deze korting niet over het andere bedrag. Hier ligt het verschil in, maar ik kan me voorstellen dat het niet eerlijk aanvoelt.

Je kunt natuurlijk altijd je werkgever vragen of wij de Wajong-uitkering uitbetalen aan hem, zodat je maar één inkomstenbron hebt en over het volledige bedrag loonheffingskorting kan laten toepassen.

Met vriendelijke groet,
Jim
UWV Webcareteam

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord