UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Huisarts geeft advies over werk
Mijn ziekte/beperking Achtergrond

Naar wie moet ik luisteren?

De huisarts, bedrijfsarts en verzekeringsarts hebben alle drie een andere rol en kunnen je ook verschillend advies geven wat betreft werk. Welk advies kun je van wie aannemen?

keer gelezen
906

De ene arts adviseert mij om niet te gaan werken, maar volgens de andere kan het wel. Naar wie moet ik luisteren? Op zoek naar het antwoord op die vraag spreken we met medisch adviseur en verzekeringsarts Herman Kroneman.

'Werk is soms het juiste medicijn'

Mijn medisch specialist adviseert mij om volledig rust te blijven houden maar bij de herbeoordeling heeft de verzekeringsarts gezegd dat ik weer halve dagen moet gaan werken. Wat nu? ‘Bij zo’n tegengestelde aanbeveling is onderlinge afstemming tussen de artsen gewenst’, vertelt Herman Kroneman, verzekeringsarts en medisch adviseur van UWV. ‘Zegt de specialist dat je het rustig aan moet doen maar oordeelt de verzekeringsarts dat je deels weer aan het werk kunt, dan weegt het oordeel van de verzekeringsarts zwaarder. Realiseer je dat je het advies kunt aannemen. Weer proberen te werken kan altijd.’ Mag ik als patiënt in dat geval vragen om overleg tussen de artsen? ‘Graag zelfs. Dat past helemaal bij het idee van zelf de regie nemen.’

Elk een rol

Met een arbeidsbeperking kun je in contact komen met een huisarts, een bedrijfsarts, een medisch specialist en een verzekeringsarts. De artsen hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Huisartsen richten zich op diagnostiek en behandeling, specialisten doen verdiepend onderzoek. Deze artsen worden betaald vanuit de zorgverzekering. Bedrijfs- en verzekeringsartsen zijn gericht op arbeid en gezondheid. Bedrijfsartsen worden betaald door bedrijven en verzekeringsartsen zijn doorgaans in dienst bij UWV.

‘Eenduidig advies is heel belangrijk’

Eenduidigheid

Om eenduidigheid voor de patiënt te bevorderen en te voorkomen dat artsen zich teveel op elkaars vakgebied begeven zijn er richtlijnen opgesteld waarin de verschillende rollen en bevoegdheden beschreven staan. Het uitgangspunt daarbij is ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Tegelijk is onderling overleg en samenwerking tussen artsen noodzakelijk. Al gebeurt dat nog lang niet altijd. ‘Het is belangrijk dat de huisarts weet dat je schouderklachten veroorzaakt worden door het werk. Hij kan dan oefeningen of medicatie voorschrijven maar het is ook goed dat hij weet dat er door de bedrijfsarts al werkaanpassingen getroffen worden. Bij bijvoorbeeld een burn-out is artsenoverleg en een eenduidig advies aan de patiënt erg belangrijk want de patiënt heeft letterlijk al teveel aan het hoofd.’

Gezondheid een werk

‘Als patiënt moet je je altijd goed afvragen welke rol de arts heeft. Richt hij zich op het werken aan je gezondheid of ligt het perspectief op gezondheid in relatie tot werk?’, zegt Herman. Zijn advies is om naar iedereen te luisteren maar zelf de regie in handen te nemen. ‘Een actieve en onderzoekende houding helpt je bij je herstel. Werk vanuit een positieve mindset aan je gezondheid en kijk naar wat je nog wél kunt.’ Gaat het om de vraag of je (weer) kunt werken? Dan hebben de verzekeringarts en de bedrijfsarts de meeste zeggenschap. Die bepalen of je weer aan het werk kunt en welk werk bij je past. Zolang je in dienst bent bij een werkgever kan de bedrijfarts je oproepen voor een gesprek, ook wanneer je werkt met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Herbeoordeling

De verzekeringsarts is een medisch deskundige in het beoordelen van de belastbaarheid van werknemers. Deze arts kijkt veel breder naar je mogelijkheden om te werken en verkent ook ander ‘lichter’ werk dan dat je deed voordat je ziek werd. Ben je volledig arbeidsongeschikt verklaard en is er geen kans op herstel? Dan kom je in principe niet meer in contact met een verzekeringsarts. Maar ben je niet-duurzaam arbeidsongeschikt verklaard, dan acht de verzekeringarts kans op verbetering van je situatie aanwezig en vindt er op termijn een herbeoordeling plaats. Er wordt dan opnieuw bekeken wat je ondanks je ziekte of beperking nog kunt doen qua arbeid. Het oordeel van de verzekeringsarts is leidend, maar hij of zij moet wel het advies van huisarts, specialist of bedrijfsarts zorgvuldig meewegen in zijn besluit.

De klachten veranderen

Probeer je weer te re-integreren maar merk je dat je gezondheid verder achteruit gaat? Of heb je eindelijk die operatie gehad en is er door die ingreep eindelijk sprake van verbetering? Dan kun je ook zelf bij UWV een herbeoordeling aanvragen. Niet alleen een verandering van het ziektebeeld of de beperking kan hiertoe de aanleiding zijn. Ook het ‘arbeidsongeschikt zijn’ kan zorgen voor nieuwe klachten. ‘Het verlies van werk en daarmee vaak sociale contacten en een doel in het leven kan leiden tot depressies en psychische problemen. In dat geval is wrang genoeg werk het juiste medicijn.’

Gepubliceerd op: 04-03-2019

Reacties

Door els op vrijdag 22 maart 2019, 12:53

Het advies om de specialisten met elkaar te laten overleggen lijkt mij zinvol. Wanneer meerdere mensen meedenken worden voors en tegens beter overwogen, uit verschillend perspectief. Dit bevordert een betere beslissing.

Door Danny op donderdag 26 maart 2020, 11:30

Mijn hebben ze helemaal niet geholpen wat ik kon.Was voor mijn afgang SW te moet en daar te ontwikkel en wat ik daar alle maal gezien en gehoord en mee gemaakt heb.Is voor niemand goed Is mijn mening. herbeoordeling arbeidsvermogen is goed.Kijk dan wel wat ik wel zal kunnen.En niet wat ik niet kan verzekeringsarts.Ik ben door haar echt gekleineerd en kapot en zwart geschreven

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord