UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Met 83% van de nieuwe WGA'ers is een gesprek gevoerd met UWV
UWV voerde in 2017 192.800 sociaal-medische beoordelingen uit
Dienstverlening UWV Nieuwsbericht

Terugblik 2017: UWV rondt herindeling van Wajongers af

Wat deed UWV in 2017 voor mensen met een Wajong-, WIA- of WGA-uitkering? Hoe waren de resultaten? De hoogtepunten uit het jaarverslag 2017 voor jou op een rij.

keer gelezen
723

Ook in 2017 ondersteunde UWV mensen met een arbeidsbeperking op verschillende manieren. Hoe UWV dat deed en met welk resultaat kun je lezen in het jaarverslag, dat deze week verscheen. De belangrijkste punten op een rij.

Wajong

In 2017 rondde UWV de herindeling van alle Wajongers af. Met dit omvangrijke project moest UWV inzicht krijgen in wie wel en wie geen arbeidsvermogen heeft. Van alle beoordeelde Wajongers heeft 52% duurzaam geen arbeidsvermogen. De herindeling was spannend en onzeker voor de betrokken Wajongers. Het hele traject is met grote zorgvuldigheid afgerond. Tegen slechts 1% van de beschikkingen werd bezwaar gemaakt. Van de Wajongers met arbeidsvermogen is de uitkering per 1 januari 2018 verlaagd van maximaal 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Wajongers komen mogelijk in aanmerking voor een toeslag dankzij de Toeslagenwet. De Wajongers met arbeidsvermogen (48%) die nog niet werken (circa 58.000), krijgen zo veel mogelijk ondersteuning van UWV bij het vinden van werk. In 2017 werden 8.400 Wajongers bij een werkgever geplaatst. Dat waren er 400 meer dan met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was afgesproken.

WIA/WGA

UWV heeft in 2017 meer persoonlijke dienstverlening geleverd aan mensen met een WIA-/WGA-uitkering. UWV wilde minimaal één keer per jaar contact met deze groep mensen. Eind 2017 waren er gesprekken gevoerd met 83% van alle mensen die dat jaar in de WGA waren ingestroomd. UWV gaat de nieuwe dienstverlening ook aanbieden aan mensen die in eerdere jaren zijn ingestroomd. UWV droeg eraan bij dat 2.500 WGA’ers in 2017 werk vonden.

Sociaal-medische beoordelingen

Voor de sociaal-medische beoordeling van UWV zijn verzekeringsartsen onmisbaar. Die zijn moeilijk te krijgen. Ondanks de inspanningen van UWV om artsen te werven en te behouden zijn er te weinig artsen beschikbaar. Doordat artsen met pensioen of naar een andere werkgever gingen, daalde de capaciteit zelfs iets. UWV had met het ministerie afgesproken dat de voorraden van de beoordelingen in ieder geval niet verder zouden oplopen. Dat is ook niet gebeurd, ze daalden zelfs.

Aantal WIA-, Wajong- en WAO-uitkeringen

Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg in 2017 met 9% tot 277.000. Het aantal lopende Wajong-uitkeringen nam met 1% af tot 245.800. Dat komt omdat de Wajong sinds 2015 alleen nog toegankelijk is voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Het aantal WAO-uitkeringen daalt elk jaar, doordat WAO’ers de pensioenleeftijd bereiken en doorstromen naar de AOW. In 2017 zijn 7% minder WAO-uitkeringen uitgekeerd, waardoor het totaal vorig jaar is teruggebracht tot 272.600. Er zijn 6% meer Ziektewet-uitkeringen toegekend dan het jaar ervoor. Het gaat hier vooral om uitkeringen aan werknemers met een no-riskpolis; dit komt door een verruiming van deze doelgroep door de Participatiewet.

Enkele cijfers

UWV verzorgde de uitkeringen voor bijna 1,3 miljoen mensen. UWV zorgde voor een tijdige uitbetaling van deze uitkeringen, die in 99,5% van de gevallen ook rechtmatig waren. Er werd in totaal € 20,1 miljard uitgekeerd. Dat was € 4 miljoen minder dan in 2016.

 

Het hele jaarverslag 2017 bekijken? Ga naar jaarverslag.uwv.nl.

Gepubliceerd op: 12-04-2018

Reacties

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord