UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Hoe beoordeelt een verzekeringsarts mijn gezondheid?
Dienstverlening UWV Interview

Hoe beoordeelt een verzekeringsarts mijn gezondheid?

Wat is het doel van het gesprek met de verzekeringsarts van UWV en waar kijkt hij of zij naar? Hoe beoordeelt een arts je gezondheid? 

keer gelezen
1

Verzekeringsarts Yvonne Cernohorsky zit thuis met een gebroken been na een ongelukkige val. ‘Daar kom je wel weer bovenop’, zegt ze. ‘Omgaan met blijvende beperkingen is veel moeilijker.’ UWV Perspectief vroeg haar: hoe beoordeelt een verzekeringsarts mijn gezondheid?

'De invloed van activiteit op ziekte is lang onderschat'

Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, bekijkt UWV wat jij en je werkgever hebben gedaan om jou weer aan het werk te helpen. Er volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de verzekeringsarts. Dit kan om 2 redenen zijn:

  1. om de re-integratie-inspanningen te beoordelen wanneer het niet direct duidelijk is of deze voldoende zijn;
  2. om de WIA-aanvraag te beoordelen.

Wat is het doel van het gesprek met de verzekeringsarts?

‘Het is de bedoeling dat de arts een duidelijk beeld krijgt van de mogelijkheden en onmogelijkheden die jij in het dagelijks leven ervaart. Wat kun je wel en wat kun je niet? En wat zou er gebeuren als je het toch zou proberen? Kun je tillen, typen, lopen? Hoe staat het met alledaagse activiteiten zoals stofzuigen, fietsen en boodschappen doen? Vaak ontvangen we van tevoren gegevens van de bedrijfsarts over de belastbaarheid. Die bespreek ik meestal niet opnieuw, want dat is niet prettig voor de klant.’

Waar let een verzekeringsarts op in het gesprek?

‘Op wat er medisch aan de hand is. Klopt wat ik zie met wat ik in het dossier lees en wat ik hoor in dit gesprek? Het verhaal van de klant, de in het dossier aanwezige rapportages van artsen en specialisten, eventueel lichamelijk onderzoek; het moet samen een logisch verhaal zijn. Het moet kloppen.’

Verricht de verzekeringsarts ook lichamelijk onderzoek?

‘Ja, maar dat is niet bij iedereen nodig. Ik leg altijd uit waarom ik bepaalde dingen wel of niet doe. Soms heeft iemand heel veel klachten maar blijkt bij lichamelijk onderzoek dat hij of zij bepaalde bewegingen goed kan doen. Natuurlijk kan de pijn op het moment van onderzoek meevallen, maar als arts weet je wel hoe een lichaam werkt en reageert.’

Verandert het inzicht van de verzekeringsarts wel eens?

‘De medische wereld staat nooit stil. Voortdurend zijn er nieuwe inzichten en oplossingen. Ook maatschappelijk veranderen inzichten telkens. Het idee is nu dat bijna iedereen kan participeren. Daar is bijvoorbeeld de Wajong-uitkering nu ook toe ingericht.’

‘De invloed van activiteit op ziekte is lang onderschat’

Spoort een verzekeringsarts je altijd aan om weer te gaan werken?

‘Ja, mits de mogelijkheden er zijn. Vroeger lag je met rugklachten of na een hartaanval zes weken plat, maar nu is het beleid veel meer gericht op activeren. De invloed van activiteit op ziekte is lang onderschat. Mensen die chemotherapie ondergaan en daarbij sporten, herstellen bijvoorbeeld veel sneller. Actief blijven is het motto. Van thuiszitten word je meestal niet beter.’

Mensen verschillen. Houdt de verzekeringsarts hier in de beoordeling rekening mee?

‘De een gaat gemakkelijker met een verandering om dan de ander en daar hou ik zeker rekening mee. Uiteindelijk gaat het erom hoe je omgaat met een nieuwe situatie.  Dat speelt een belangrijke rol bij het uitzicht op herstel of kunnen leven met een ziekte of beperking.’

In hoeverre is er in het gesprek met de verzekeringsarts begrip en ruimte voor emotie?

‘Een klant verwacht vaak dat hij of zij haar verhaal kwijt kan en daar is zeker ruimte voor. Mensen maken zich vaak erg druk als ze op spreekuur komen. Ik probeer altijd het ijs te breken. We willen een goed gesprek hebben en alles bespreekbaar maken.’

Mag ik iemand meenemen naar het gesprek met de verzekeringsarts?

‘Je mag altijd iemand meenemen naar het gesprek. Een goede vriend, iemand van de vakbond, een familielid, een jurist. Maar je moet wel beseffen dat die persoon ook alles te weten krijgt over jou. Alles wat ik vraag, hoort de ander. Ook als het je buurman is.’

Kunnen verzekeringsartsen dezelfde aanvraag verschillend beoordelen?

‘We bekijken elke aanvraag zo objectief mogelijk, maar er kan verschil bestaan in de mate waarin artsen iets laten meewegen. Een andere verzekeringsarts zou op hetzelfde oordeel moeten uitkomen. Als we twijfelen, bespreken we de case met collega’s of laten we een collega meekijken.’

Kan een verzekeringsarts een verkeerde beslissing nemen?

‘Niets menselijks is ons vreemd, dus ja, een arts kan er naast zitten. Het moeilijkste is de besluitvorming bij klachten die niet medisch onderbouwd kunnen worden. Er is geen bewijs of verklaring te vinden voor de klachten en toch kun je het gevoel hebben dat er iets niet klopt. Maar je weet niet op welke grond.’

Bepaalt u of ik een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijg?

‘Dat doet de arbeidsdeskundige. De verzekeringsarts stelt vast wat je nog zou kunnen en de arbeidsdeskundige bekijkt hoeveel procent minder inkomen je hierdoor kunt verdienen dan voorheen. Is het arbeidsongeschiktheidspercentage dat uit deze berekening volgt 35% of hoger, dan kom je als je een WIA-uitkering aanvraagt in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.’

Waarom noemt UWV het een beoordeling en geen ‘keuring’, zoals het door klanten wel eens genoemd wordt?

‘Keuring vind ik in dit geval een vreselijk woord. Het gaat om mensen, niet om vee. Je stelt alleen vast wat iemand nog kan.’

Wat maakt uw werk leuk?

‘Mijn werk is heel afwisselend doordat ik heel veel verschillende mensen spreek. En mijn werk heeft maatschappelijke waarde. Ik wil ervoor zorgen dat de juiste mensen een uitkering krijgen. Ten onrechte een uitkering geven is heel ongezond.’

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

‘Je kunt altijd bezwaar aantekenen. Dan wordt de beoordeling door een bezwaarverzekeringsarts bekeken. Dit is een andere arts dan je verzekeringsarts. Deze arts is onafhankelijk. Het komt voor dat bezwaar aangetekend wordt in gevallen waarbij je als arts zelf al lichte twijfel had. Je hebt het dilemma in je afweging gevoeld en dan is het goed als er toch nog iemand extra naar kijkt.’

Lees ook op UWV Perspectief:

Vraag 't UWV: hoe bepaalt een verzekeringsarts belastbaarheid?

Gepubliceerd op: 27-07-2017

Reacties

Door Dwarrel op zaterdag 5 augustus 2017, 13:46

Ik ben niet 'beoordeeld', maar 'veroordeeld' door de verzekeringsarts. Ik had moeite met het samenwerken met 4 vrouwen in 1 ruimte. Dit werd door haar vertaald als 'in de regel niet kunnen samenwerken'. En dat na 31 dienstjaren!! Dus niet arbeidsongeschikt verklaard, maar afgekeurd als mens.

Ik ben dus voor 100% afgekeurd, want als je met niemand kunt samenwerken blijven er geen passende functies over. De verzekeringsarts legde mij uit dat de FML star is en dat zij geen andere mogelijkheid zag om mij te laten herstellen.
Maar dat ik door deze zware FML nog zieker werd, interesseert deze verzekeringsarts niet. En dat alles na mij slechts 20 minuten te hebben gesproken.

Er is een vonnis over mij uitgesproken. Bezwaar maken kon ik niet, vanwege mijn enorme terugval en zelfmoordpoging. Dus een verzekeringsarts houdt niet altijd rekening met de klant.

Ik ben inmiddels 4 maanden verder, maar de pijn is bij lange na nog niet weg. Pijn die niet had gehoeven.

Door Niet gewenst i… op donderdag 2 augustus 2018, 10:57

Mijn partner had het lef om een uitkering aan te vragen bij het UWV, hij heeft nog nooit zoveel onmenselijk gedrag meegemaakt. Hij is op allerlei manieren gediscrimineerd o.a. op zijn geaardheid en geboorteland.
De verzekeringsartsen wisten niets over de aandoeningen die mijn partner heeft, toch gingen ze altijd op de stoel van de specialisten zitten.
Uitslag: 100 % arbeidsgeschikt met de onderstaande beperkingen:
...
[reactie UWV]: vanwege privacy heeft de redactie van UWV Perspectief bovenstaand de medische gegevens verwijderd.
...
Door de specialisten opgegeven en door het UWV en gerechtshof in Utrecht gezond verklaart. Geen uitkering, ga maar werk zoeken.

Door UWV Webcare op vrijdag 3 augustus 2018, 09:56

Hoi Niet Gewenst I..

Ik lees dat er veel is gebeurt nadat je partner een uitkering heeft aangevraagd bij UWV.

Ik raad je aan om de ervaring van je partner te delen, dan kunnen we dieper ingaan op de ervaringen en gevoelens van jou en je partner. Neem hiervoor contact op met mijn collega's door een bericht te sturen op Mijn UWV/ Mijn berichten of telefonisch met: 0900 9294.

Met vriendelijke groet,

Lisanne
UWV Webcareteam

Door Niet gewenst i… op vrijdag 3 augustus 2018, 10:09

Beste Lisanne, ik zou het op prijs stellen dat het bericht zonder censuur geplaatst wordt. De tekst vanwege privacy is onzin, omdat er totaal geen persoonlijke gegevens bijstaan.
In de 20 jaar dat we met jullie organisatie bezig zijn geweest, zijn we alleen maar voor de gek gehouden. Contact zoeken heeft in mijn ogen totaal geen zin, omdat er van jullie kant geen bereidheid is om mijn partner als mens te behandelen.

Door UWV Webcare op vrijdag 3 augustus 2018, 16:58

Beste Niet Gewenst I…,

Begrijpelijk dat je dit vindt.

Als jij of je partner in de toekomst toch contact op willen nemen met UWV kan dit via Mijn UWV en telefonisch.

Met vriendelijke groet,

Lisanne
UWV Webcareteam

Door R A J Daniëls op woensdag 22 augustus 2018, 15:27

Mijn ervaring met de wia/keuring is beangstigend ! Ik wil een herkeuring aanvragen (al jaren) maar word door mijn coach bang gemaakt dat ze me dan goedkeuren! Ze hebben me voor 42% afgekeurd (mede door mijn eigen ontkenning van gebreken). Het is natte vingerwerk van de keuring/wia arts want na een aantal partime baantjes merkte ik dat ik alleen maar achteruit ging en bijna niets meer volhoud dan 2 uurtjes , ik geef al jaren aan dat ik bijna niets meer kan en uitgeput bent na een paar uurtjes , komt bij dat ik moet leven met continu pijn. En de wia zegt doodleuk dat de kans na herkeuring is dat je 100% word goedgekeurd , dat is geen medisch inzicht maar intimidatie en word zo bang gemaakt door het uwv. Ik heb altijd zware beroepen gedaan en werk al vanaf me 13e en was een trotse vent die alles aanpakte en zeer gemotiveerd was ook na mijn keuring geloofde ik dat het wel goed zou komen. Nu ik aangeef dat het niet zo best gaat maken ze me bang , uwv geeft geen moer om je gezondheid.

Door DSP op donderdag 13 september 2018, 17:01

Ach ja mijn vrouw
Is met spoed geopereerd aan koudaxsysdroom, kon niet meer lopen en plassen, nu strompelen en valt van trap af en zakt door dr been
Heeft ook:
Spierziekte
Zware Reuma
Geestelijk zwaar door overleden zoontje van 7
Leven 3x willen beëindigen
Autisme

Arts beslist dat ze 5 kilo ook makkelijk kan tillen ?

En wat werd 13-9-2018 besloten

U gaat 100% werken niet aan het handje

Echt geweldig om gezin kapot te maken

Door UWV Webcare op dinsdag 18 september 2018, 10:14

Hallo DSP,
Wat hebben jullie veel meegemaakt, daar word ik even stil van…
Je geeft aan dat wij tot de conclusie zijn gekomen, dat je vrouw 100% arbeidsgeschikt is.
Het is zeker goed om een toelichting te vragen bij deze conclusie. Je kunt hierover het beste telefonisch contact opnemen of een bericht sturen via Mijn UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/index.aspx. Zet geen medische informatie in je bericht via Mijn UWV, als je om een reactie van de arts vraagt. Dit kun je tijdens het gesprek toelichten.
Missen jullie informatie in het rapport? Geef tijdens het gesprek ook aan welke gegevens nog ontbreken.
Komen jullie er bij het gesprek samen niet uit? Dan kun je bezwaar indienen tegen de beslissing: http://bit.ly/2oXmqpf.
Ik wens jullie veel sterkte!
Met vriendelijke groet,
Nelleke
UWV Webcareteam

Door Anoniempje op maandag 15 oktober 2018, 08:50

Ach ik zit nu in een vreemde situatie. Ik heb na heel wat problemen de laatste 8 jaar het zwaar gehad met mijn gezin en heb daar geestelijk en lichamelijk een flinke klap van gehad. Ik heb nu bijna een jaar een Z.W. uitkering. Laatst kwam de 1e jaar keuring en ik kreeg een hele lijst met beperkingen voor mijn werkomgeving maar geen urenbeperking. Nog geen week voor deze keuring door notabene een leerling arts verteld mijn specialist me doordat ik een terugval heb dat ik een intensieve deeltijdbehandeling nodig heb zodat mijn problemen niet chronisch worden. Zonder informatie bij mijn specialisten op te vragen acht de verzekeringsarts mij geschikt om direct weer 40 uur per week te werken en gaat de arbeidsdeskundige mij binnen 2 weken vertellen welke baantjes dat zijn. Of die realistisch zijn of niet boeit niet, dat is mijn probleem. Lijkt bijna wel een systeem om je Z.W. uitkering te stoppen. Je zou verwachten dat ze in ieder geval bij mijn 3 behandelaren informatie zouden opvragen.

Door UWV Webcare op dinsdag 16 oktober 2018, 15:05

Hallo Anoniempje,
Ik lees dat er veel gebeurd is. Je hebt nu een beslissing van de verzekeringsarts waar je het niet mee eens bent.

Ben je hersteld gemeld en kun je hier niet in meegaan, dan kun je tegen de beslissing in bezwaar gaan:
https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-zonder-werkgever/bijna-1-jaa…

Ik wens je veel sterkte en een voorspoedig herstel

Met vriendelijke groet,

Petra
UWV WebcareTeam

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord