UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Stapel dossiers
Man schreeuwt boos door de telefoon
Dienstverlening UWV Achtergrond

Maak werk van je klacht over UWV

Ben je ontevreden over de dienstverlening van UWV? Of ben je het niet eens met een beslissing? Lees wat je kunt doen om je ongenoegen bekend te maken.

keer gelezen
3091

Elk jaar komen er zo’n 8 à 9.000 klachten binnen bij UWV. Hoewel klachten natuurlijk nooit fijn zijn, ziet UWV het ook als een kans om te leren en te verbeteren. Maar UWV wil vooral graag zoveel mogelijk mensen helpen, dus ook door het oplossen van klachten en bezwaren.

Er is een verschil tussen klachten en bezwaren. Een klacht dien je in als je ontevreden bent over de dienstverlening van UWV. Als je het oneens bent met een beslissing, dan kan je bezwaar aantekenen. Mocht je het niet eens zijn met de beslissing op het bezwaar, dan kan je beroep aantekenen.

Klacht over UWV

Een klacht indienen over de dienstverlening van UWV kan online, telefonisch of met een brief. Kies je voor een brief, beschrijf dan wat er gebeurd is en waarom je ontevreden bent. Laat ook weten of je een reactie wilt. Als je geen antwoord wilt, gebruikt UWV de klacht alleen voor de verbetering van hun dienstverlening. Als je wel graag een reactie wilt, geef dan ook aan wat een oplossing zou zijn, bijvoorbeeld excuses of een (re)actie.

Misschien vind je het makkelijker om te bellen met je klacht?* Dat kan. Maar je kunt je klacht ook indienen via de website, gebruik dan het online Klachtenformulier UWV. Houd in de gaten of je een ontvangstbevestiging krijgt.

Meer weten over het indienen van een klacht over UWV?

Ga naar uwv.nl/klacht.

Hoe gaat de klachtafhandeling?

Een medewerker van het Klachtenbureau van UWV neemt contact met je op om de klacht inhoudelijk te bespreken. Als UWV de klacht meteen kan verhelpen, gebeurt dat. Als dat niet gaat, dan bespreken jullie samen de verdere gang van zaken. De medewerkers van UWV doen hun uiterste best om elke klacht binnen 3 weken af te handelen.

UWV om uitleg vragen

Je kan bezwaar indienen als je het niet eens bent met een beslissing van UWV. Bijvoorbeeld als je uitkering wordt verlaagd of als je aanvraag voor een uitkering is afgewezen. Heb je een brief gekregen met een beslissing en ben je het hiermee niet eens? Of heb je informatie waar UWV geen rekening mee heeft gehouden? Bel dan eerst met UWV.* Vaak lost een gesprek veel op.

Oneens met de beslissing van UWV?

Ben je het na het gesprek nog steeds oneens met de beslissing, dan kun je bezwaar aantekenen. In een beslissing van UWV staat altijd een stuk tekst met het kopje ‘Niet eens met deze beslissing?’ Daar lees je hoe je bezwaar kunt maken. Let op de uiterste datum waarop je een bezwaar kunt indienen. Deze verschuift niet na een telefoongesprek met UWV.

Bezwaar maken

Bezwaar maken kan met een brief of met een bezwaarformulier. Dit formulier Bezwaar maken tegen een beslissing vind je op uwv.nl.

Je bezwaarschrift aan UWV moet voldoen aan diverse eisen. Kijk op uwv.nl welke informatie er allemaal in moet staan en wat je eventueel mee moet sturen.

En let op: zolang je geen uitslag over het bezwaar hebt, blijft de beslissing geldig. Als je bijvoorbeeld een bedrag moet terugbetalen, dan moet dit op tijd gebeuren. Als je gelijk krijgt, dan krijg je het geld terug.

Afhandeling bezwaar

UWV gaat serieus aan de slag met je bezwaar. Dit doet een andere medewerker van UWV dan de medewerker die de beslissing heeft genomen. Deze medewerker bekijkt de eerder genomen beslissing opnieuw en verzamelt informatie. Een hoorzitting biedt je de gelegenheid om het bezwaar toe te lichten. Het woord hoorzitting doet misschien denken aan een rechtszaak, maar dat is het in dit geval niet. Het is een gesprek tussen jou en een UWV-medewerker op een kantoor van UWV.

Een hoorzitting is zeker niet altijd nodig: vaak is alles duidelijk door de brief en het telefoongesprek. Je mag zelf bepalen of een hoorzitting nodig is.

Deze korte video laat zien hoe het eraan toegaat tijdens een hoorzitting.

Meer weten over de beslissing op je bezwaar tegen UWV? Lees hier alles over de afhandeling van het bezwaar en welke vervolgstappen mogelijk zijn, zoals beroep aantekenen.

Nog meer mogelijkheden: mediation

Tijdens de bezwaarprocedure kan je ook kiezen voor mediation. Onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar kunnen in overleg misverstanden opgelost worden. Vaak blijkt dat een gezamenlijke oplossing gevonden kan worden waarmee alle partijen tevreden zijn. Laat UWV weten waarom je denkt dat mediation geschikt is voor jouw situatie. Bel daarvoor met je contactpersoon van Bezwaar en Beroep. Samen bespreek je of mediation in jouw geval geschikt is, want dat hoeft niet altijd zo te zijn. De wettelijke regels blijven gewoon gelden.

Meepraten over dienstverlening UWV

Je kunt ook meepraten en werken aan betere dienstverlening van UWV. Dat kan in de cliëntenraad van UWV, met verschillende UWV-klanten. Kijk op clientenraad-uwv.nl. Op clientenraad-uwv.nl/suggestie kun je ook een signaal of tip insturen, als je wilt anoniem. Of praat mee in een klantenpanel, en geef je op voor het UWV Panel.

*Bellen met UWV?

Je kunt bellen met UWV Telefoon via 088 - 898 92 94, tegen een lokaal tarief. De belkosten zijn afhankelijk van je telefoonaanbieder.

Veelvoorkomende klachten

De ruim 8.000 klachten gingen in het algemeen vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie van UWV. Maar ook over de manier waarop klanten behandeld werden door medewerkers van UWV. Ook bij de cliëntenraad van UWV komen signalen of verbetersuggesties binnen.

Top 4 signalen ontvangen via de website cliëntenraden:

  • Over digitale dienstverlening UWV
  • Verzoek om meer transparantie betaalspecificaties uitkering
  • AVG; hoe gaat UWV met persoonsgegevens om?
  • Belkosten als je belt naar Klantencontact UWV; hoge kosten, waarom niet gratis?

Wil je reageren? Laat je reactie hieronder achter.

Lees meer over

Bezwaar UWV Gesprek UWV

Reacties

Door Viss op dinsdag 23 oktober 2018, 20:57

Ik vond het een goed artikel en ben erg benieuwd naar het verdere verloop van de bezwaarprocedure van Gerda van Loon. Ik heb zelf ook een bezwaarprocedure achter de rug, maar heb dat niet als positief ervaren. De bezwaarverzekeringsarts luisterde net zo slecht als de verzekeringsarts. Ik ging in beroep bij de rechter en kreeg uiteindelijk toch gelijk. Mijn ziekte is nu erkent en ik krijg de uitkering waar ik recht op heb. Maar de hele procedure heeft bijna 3 jaar geduurd en heeft mij zeer geraakt en zieker gemaakt. Sorry dat ik de mooie worden van het uwv meer als PR zie en er niet meer in geloof.

Door Rabia op zaterdag 24 augustus 2019, 03:27

De AD gaf aan om de werkgever een sanctie te geven. In 2e gesprek zei hij dat dat niet is gelukt en dit terwijl zowel de werkgever als de BA mij pas na 1 jaar liet reintegreren en ervoor niet ingingen op mijn verzoek om te starten met re-integreren. Nna anderhalf jaar zette werkgever 2e spoor pas ik. Toch kiest uwv voor werkgever en loog dat werkgever genoeg inspanning heeft verricht. De AD gaf aan dat werkgever me wil ontslaan maar dat ik geen vaststellingsovereenkomst moet ondertekenen. De keuringsarts zei dat ik 20% werd afgekeurd, maar de AD keurde me 40% af, terwijl ik klaar ben om me eigen werk op te starten, geven uwv mij gedwongen wia uitkering. De BA weet geen raad met de uitslag uwv en ziet ook dat ik me eigen werk kan starten, maar omdat de rapportage van uwv leidend is weet de BA niet wat te zetten in de consultrapportage. Ziie hoe de werknemer wordt gedupeerd door een samenspel van werkgever- uwvv- BA. Niks onafhankelijk dus!!! Maar vies spel spelen ze gezamenlijk.

Door UWV Webcare op maandag 26 augustus 2019, 16:44

Hallo Rabia,

Niet fijn om te lezen dat je een beslissing van ons hebt ontvangen, die niet overeen komt met jouw gevoel.

Je kunt ervoor kiezen om in bezwaar te gaan tegen deze beslissing van ons(https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep…). Nadat wij jouw bezwaar hebben ontvangen, nemen we binnen uiterlijk 2 weken telefonisch contact met jou op om jouw bezwaar te bespreken.

Is de bezwaartermijn verlopen of ben je het oneens met onze werkwijze, dan kan je eventueel terecht bij de Nationale Ombudsman(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overh…) om dit aan te kaarten.

Met vriendelijke groet,

Wieger
UWV Webcareteam

Door Thomas op zondag 12 januari 2020, 11:24

UVW = participatie wet = bezuiniging = enorme armoede = veel maatschappelijke
Problemen = gaat uiteindelijk meer kosten = erg dom bezig

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord