UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Job cohen over de banenafspraak
Job cohen over de banenafspraak
Werken Interview

Job Cohen zet zich in voor beschutte werkplekken

In 2048 moeten er 30.000 beschutte werkplekken zijn. Als voorzitter van Cedris doet Job Cohen hard z’n best om dit te helpen realiseren.

keer gelezen
6298

Job Cohen, voormalig burgemeester, hoogleraar en staatssecretaris, zet zich tegenwoordig in voor sociale werkgelegenheid. Hij is voorzitter van Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid. ‘Ieder mens heeft recht op werk. Alleen kunnen sommigen dat niet zelf organiseren.’

Het doel van Cedris is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan te helpen. Het liefst bij een reguliere werkgever, maar als het nodig is op een beschutte werkplek. Job Cohen vertelt over de successen van Cedris en de dingen die nog niet zo goed gaan.

Wat doet Cedris precies?

‘Cedris zet zich in voor mensen die moeilijk aan het werk komen. Dat doen wij onder andere door ons met regelgeving te bemoeien. We proberen invloed uit te oefenen op de politiek: dat er 30.000 beschutte werkplekken moeten komen, dat komt bij ons vandaan. Ook hebben we ons hard gemaakt voor een structurele no-riskpolis voor mensen met beschut werk. Verder willen we dat er bij beoordelingen niet alleen wordt gekeken naar ziekte of gebrek. Ook mensen met een psychosociale beperking moeten in aanmerking komen voor een garantiebaan of beschutte werkplek.’

Waarom is dit werk voor Cedris zo belangrijk voor u?

‘Omdat ik de doelgroep waarvoor we ons inzetten zo belangrijk vind. Ieder mens heeft recht op werk. Sommigen kunnen dat alleen niet zelf organiseren. Als wij hen door wat extra hulp te bieden toch aan werk kunnen helpen, dan doe ik dat graag. Toen ik in de politiek zat, ging ik wel naar sociale werkbedrijven toe. Ik zag daar mensen met ziel en zaligheid werken aan taken die een ander als eentonig zou zien. Zij vonden het juist heerlijk. Ik denk dan: fantastisch dat we dat kunnen organiseren!’

Welke successen heeft u behaald?

‘De wettelijke verplichting voor 30.000 beschutte werkplekken, de structurele no-riskpolis en de praktijkroute. Ook merk ik dat de denkwijze over beschut werk begint te veranderen. Het is niet meer iets waarin je ooit terechtkomt en voor altijd in blijft. Sommige mensen ontwikkelen zich door beschut werk zo sterk, dat zij in aanmerking komen voor een reguliere baan. Omgekeerd kan beschut werk een terugvaloptie zijn als een andere baan niet meer lukt.’

Hoe wordt beschut werk georganiseerd bij reguliere werkgevers?

‘Daar is nog niet zo veel ervaring mee, omdat het zich nog aan het ontwikkelen is. De naam zegt al dat het plekken moeten zijn waar mensen ook echt beschut zijn, en ik kan me goed voorstellen dat dit voor een regulier bedrijf te ingewikkeld is. Mensen zullen hiervoor voornamelijk terechtkunnen bij SW-bedrijven. Verder is ook bij de 100.000 (niet beschutte) banen in de Participatiewet begeleiding nodig. We kunnen kijken hoe daar bij gewone bedrijven banen worden gecreëerd. Sociale werkbedrijven hebben hier al heel lang ervaring mee. Zij kunnen bijvoorbeeld reguliere werkgevers helpen een functie op te delen in meerdere kleine banen, zodat mensen alleen een deel van de taken hoeven uit te voeren. Dat kan mogelijk voor beschut werk ook.’

Wat moet er nog gebeuren om de 30.000 beschutte werkplekken in 2048 te halen?

‘Daarvoor is geld nodig. Gemeenten krijgen nu een bonus van € 3.000 per gerealiseerde plek, maar die is maar beschikbaar tot 2020. Om het doel te halen moet deze bonus ook daarna blijven. Verder is er voor de 100.000 banen in de Participatiewet een praktijkroute gemaakt naar het doelgroepregister van de banenafspraak. Dit betekent dat er niet alleen een beoordeling door UWV is, maar dat deze ook kan plaatsvinden op plekken of bij gemeenten waar banen zijn voor mensen. Zoiets moet er, vinden wij, ook komen voor beschut werk.’

Zijn mensen met beschut werk echt duurzaam aan het werk?

‘Dat is nu moeilijk te zeggen omdat het nog niet zo lang gebeurt. Maar onze eerste gegevens wijzen uit dat zo’n 60% van de mensen structureel op beschut werk is aangewezen en dat 40% nog ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Doorontwikkeling kun je stimuleren door niet meteen een definitieve indicatie te geven, maar een tijdelijke. Voor mensen die structureel op beschut werk zijn aangewezen moet de bonus van € 3000 er ook na 2020 blijven. Alleen dan kunnen we voor elkaar krijgen dat mensen duurzaam aan het werk gaan.’

Lees ook op UWV Perspectief:

'Ieder mens heeft recht op werk'
Gepubliceerd op: 19-10-2017

Reacties

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord