UWV PLATFORM VOOR EN DOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING
Eigen bedrijf starten met een WIA-uitkering en een rolstoel
Werken Tips

WIA-uitkering en eigen bedrijf starten

Voor jezelf beginnen met een WIA-uitkering? Hier vind je belangrijke vragen en antwoorden op een rij.

keer gelezen
17756

Een WIA-uitkering en voor jezelf beginnen. Wat betekent dat voor je uitkering? En stel dat je het niet volhoudt? Een aantal belangrijke vragen en antwoorden voor je op een rij. 

'Krijg ik hulp van UWV voor en na de start van mijn eigen bedrijf?'

1. Bijverdienen naast mijn WIA-uitkering, mag dat?

Je mag zoveel bijverdienen als je wil. Je inkomen wordt verrekend met je WIA-uitkering. Ga je als zelfstandige aan de slag? Dan krijg je voortaan een uitkering in de vorm van een voorschot. Voor het voorschot gaat UWV uit van de winst die je verwacht te maken. Na afloop van het belastingjaar kijkt UWV hoe hoog je inkomen over het voorgaande jaar precies was. Dan wordt ook bekeken of je te veel of te weinig WIA-uitkering hebt gekregen. 

2. Hoe berekent UWV mijn definitieve inkomen?

UWV kijkt naar de belastbare winst plus de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Dit bedrag wordt gedeeld door 12 en evenredig verdeeld over alle maanden in het jaar. Start je halverwege het jaar met je bedrijf? Dan wordt de brutowinst plus de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling gedeeld door het aantal maanden dat je hebt gewerkt. UWV krijgt de gegevens over jouw brutowinst, ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling jaarlijks van de Belastingdienst.

3. Hoeveel WIA-uitkering krijg ik nog als ik voor mezelf start?

Dat hangt af van je situatie en het soort uitkering dat je krijgt: een Loongerelateerde uitkering, een Loonaanvullingsuitkering of een Vervolguitkering. 

Loongerelateerde uitkering (LGU)

Bij de Loongerelateerde uitkering is je maandloon (gebaseerd op het dagloon) de basis. De uitkering bedraagt 70% van het maandloon (de eerste 2 maanden 75%). Met een inkomen wordt de uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – inkomen per maand). Is je inkomen per maand gelijk aan of groter is dan het WIA-maandloon, dan is de uitkering 0. Wat het grensbedrag precies voor jou is, is afhankelijk van je WIA-maandloon. 

Als je geen recht (meer) hebt op een LGU, dan krijg je een Loonaanvullingsuitkering of een Vervolguitkering. Welke uitkering je ontvangt, hangt af van de hoogte van je inkomen en hoeveel je volgens UWV nog kan verdienen.

Loonaanvullingsuitkering

Er zijn twee Loonaanvullingsuitkeringen: LAU 1 en LAU 2.

  • LAU 1: Verdien je 100% of meer dan wat je volgens UWV kunt verdienen? Dan bedraagt je uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – inkomen per maand). Is je inkomen gelijk of groter dan het WIA-maandloon, dan wordt je uitkering nul. Bij welk bedrag dit precies is hangt af van je WIA-maandloon.
  • LAU 2: Verdien je tussen de 50% en 100% van wat je volgens UWV nog kunt verdienen, dan bedraagt je uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – bedrag dat je volgens UWV nog kan verdienen). Deze uitkering kan niet 0 worden als het inkomen toeneemt. Wel kan de uitkering een LAU 1 worden; dat gebeurt als je minimaal verdient wat je volgens UWV nog kan verdienen.

Vervolguitkering (VVU)

Ben je voor minder dan 80% arbeidsongeschikt en verdien je minder dan 50% van wat je volgens UWV kunt verdienen, dan ontvang je een vervolguitkering. De uitkering gaat uit van het uitkeringspercentage maal het minimumloon per maand of het WIA-maandloon. Hierbij geldt het laagste bedrag. Er wordt geen inkomen verrekend met deze uitkering. De uitkering kan niet 0 worden als het inkomen toeneemt. Wel kan de uitkering veranderen in LAU 2 of LAU 1, als je inkomen stijgt: dit gebeurt als je meer dan 50% (LAU2) of meer dan 100% (LAU1) verdient van wat je volgens UWV nog kan verdienen. 

4. Kan ik terugvallen op mijn WIA-uitkering? En hoe lang?

Je uitkering wordt niet direct herzien (aangepast) of gestopt op het moment dat je start met werken als zelfstandige. UWV verrekent eerst je inkomen uit zelfstandige arbeid met je WIA-uitkering. De uitkering eindigt wanneer je met zelfstandige arbeid meer verdient dan 65% van het maatmanloon per uur. Het maatmanloon is het bedrag dat je zou kunnen verdienen als je niet ziek of gehandicapt was. Je bent dan minder dan 35% arbeidsongeschikt. Omdat bij zelfstandige arbeid het inkomen nogal kan schommelen, kijkt UWV naar de brutowinst plus de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling over de afgelopen 3 boek- of kalenderjaren. Verdiende je in 3 jaren gemiddeld meer dan 65% van het maatmanloon, dan eindigt je recht op uitkering. Je uitkering stopt pas 2 maanden na de beslissing die je hierover van UWV ontvangt.  

5. Wat als ik na het eindigen van mijn WIA-uitkering alsnog moet stoppen met mijn eigen bedrijf? 

Als je binnen 5 jaar nadat je uitkering is beëindigd nogmaals meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, dan kan je WIA-uitkering opnieuw worden toegekend. Dit kan alleen als die arbeidsongeschiktheid is ontstaan door dezelfde oorzaak waarvoor je eerder een WIA-uitkering ontving. Komt het door een andere oorzaak, dan kun je niet terugvallen op dezelfde WIA-uitkering

6. Ik wil starten voor mezelf. Van welke voorzieningen kan ik gebruikmaken?

Voor je start en tijdens je werk als zelfstandige kun je gebruikmaken van verschillende voorzieningen. Zoals vervoersvoorzieningenvergoeding voor aanpassingen op en rond de werkplek, hulpmiddelen en meeneembare voorzieningen (bijvoorbeeld aangepast gereedschap). UWV vergoedt meestal de goedkoopste voorziening die voor jou geschikt is. De meeste voorzieningen vallen na 3 jaar onder de algemene inkomensgrens voor startende zelfstandigen (voor 2017 is dit € 82.385,55). Dat betekent dat na 3 jaar zelfstandig werken jaarlijks wordt bepaald of je nog aanspraak kunt maken op de voorzieningen. Deze inkomenstoets geldt dus pas vanaf het vierde jaar na je start als zelfstandige. 

Uitzonderingen voorzieningen door inkomensgrens zelfstandige

Op deze regel bestaan wel een paar uitzonderingen. De inkomensgrens geldt namelijk niet voor het starterskrediet, het voorbereidingskrediet en de vergoeding voor begeleiding voor en na de start als zelfstandige. Voor vervoersvoorzieningen geldt een andere inkomensgrens: je kunt een vergoeding voor vervoer alleen krijgen als je gezinsinkomen lager is dan de inkomensgrens. De hoogte van de inkomensgrens hangt af van je situatie. De algemene inkomensgrens en de specifieke grens voor vervoersvoorzieningen worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Verder geldt voor iedere voorziening een drempelbedrag van € 133,24 (inclusief btw). Voorzieningen die minder kosten dan het drempelbedrag vergoedt UWV niet. Ook dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

De voorzieningen kun je bij UWV aanvragen. UWV beslist normaal gesproken binnen 8 weken of je recht hebt op de voorziening, tenzij er meer onderzoek nodig is. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de verschillende voorzieningen op uwv.nl

7. Kan ik met een WIA-uitkering ook starterskrediet aanvragen?

Als je moeilijk bij een bank geld voor je bedrijf kunt lenen voor het opstarten van je bedrijf, dan kun je bij UWV een starterskrediet aanvragen. Hiervoor hoef je geen uitkering van UWV te hebben. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kun je terugvinden op uwv.nl

8. Hoeveel starterskrediet kan ik met mijn WIA-uitkering krijgen?

Op uwv.nl staat aangegeven hoeveel krediet je kunt krijgen. In 2017 is dit € 35.677. Je betaalt 8% rente over de lening. Hoe lang je mag doen over het terugbetalen hangt af van de hoogte van je lening. De lening moet in ieder geval binnen 10 jaar zijn afbetaald. UWV beslist in principe binnen 8 weken op de aanvraag, tenzij er meer onderzoek gedaan moet worden. Gebruik het formulier Aanvraag voorziening starterskrediet: ondersteuning van startende ondernemers om een starterskrediet aan te vragen.

9. Krijg ik hulp van UWV voor en na de start van mijn bedrijf?

Je kunt vergoedingen krijgen voor begeleiding voor en na de start van je bedrijf. Hiermee kun je mensen inhuren die helpen met taken die je door je handicap niet goed zelf kunt doen. Na de start kun je nog eens maximaal 32 uur per jaar aan begeleiding krijgen voor bijvoorbeeld de belastingaangifte. UWV vergoedt de goedkoopste begeleiding die voor jou geschikt is. De vergoedingen krijg je niet als er al een re-integratietraject via UWV of de gemeente loopt. Aanvragen kan met het formulier Aanvragen voorziening: ondersteuning van startende ondernemers bij re-integratie.

10. Wat moet ik allemaal doorgeven aan UWV?

Je moet alle wijzigingen die van belang zijn voor jouw recht op een uitkering aan UWV doorgeven. Verandert er iets in je medische situatie? Ga je als zelfstandige starten of ga je meer verdienen? Alle wijzigingen moet je binnen 1 week aan UWV doorgeven. Je voorkomt dat je later wellicht een deel van de ontvangen uitkering moet terugbetalen. Twijfel je of je iets moet doorgeven? Stel gerust je vraag aan UWV Klantenservice via telefoonnummer 088 - 898 92 94 (tegen een lokaal tarief. De belkosten zijn afhankelijk van je telefoonaanbieder). Of geef je wijziging door via MijnUWV.nl

11. Moet ik toestemming aan UWV vragen om voor mijzelf te beginnen?

Je hoeft geen toestemming te vragen om voor jezelf te beginnen. Je moet het wel aan UWV doorgeven voor de vaststelling van je uitkering. Sommige voorzieningen kunnen alleen worden toegekend als je die aanvraagt voordat je start met werken. Bij het aanvragen van starterskrediet en het toekennen van begeleiding voor en na de start moet UWV wel toestemming geven. UWV kijkt dan of zelfstandig starten een reële optie voor je is.

Ik wil meer weten!

Hierboven staan de algemene regels beschreven die gelden als je start met zelfstandig werken met een WIA-uitkering. In individuele situaties kunnen uitzonderingen gelden. Wil je precies weten wat zelfstandig starten vanuit de WIA voor jou betekent? Je kunt bellen met UWV Telefoon via 088 - 898 92 94, tegen een lokaal tarief. De belkosten zijn afhankelijk van je telefoonaanbieder. Of stuur een bericht via Mijn Berichten

Meer op UWV Perspectief over starten van een eigen bedrijf

Gepubliceerd op: 05-04-2017

Lees meer over

Eigen bedrijf Uitkering

Reacties

Door G. Christen-Rapmund op zondag 23 juli 2017, 21:31

In vind alleen maar voorbeelden over het starten van een eigen bedrijf bij een WIA uitkering. Ik had een betaalde baan in het ziekenhuis, nu 80-100% afgekeurd. Maar, ik had al sinds 2011 een eigen bedrijf, stelt niet veel meer voor maar nog steeds de komende maanden hiervan wel inkomsten. Gelden hier dezelfde regels? Ik heb voor mijn bedrijf toch ook geen verzekering of recht op uitkering, staat het er in dit geval dan niet volkomen los van?

Door UWV Webcare op maandag 24 juli 2017, 14:26

Hallo G. Christen-Rapmund,

Ik begrijp dat je graag wilt weten wat er met de WIA-uitkering gebeurt, als je ervoor al werkte als zelfstandige.

Het is mij niet duidelijk of je de WIA-uitkering al ontvangt, daarom geef ik de informatie vanaf de aanvraag.

Tijdens de WIA-aanvraag heb je een gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Zij beoordelen wat je nog zou kunnen doen met jouw beperkingen en mogelijkheden.
Je kunt in het gesprek ook aangeven dat je nog zelfstandige werkzaamheden uitvoert. Samen met de arbeidsdeskundige bepaal je hoeveel tijd je kunt/mag besteden aan je eigen bedrijf.

Wil je weten hoe dit in jouw situatie zit? Neem dan contact op met je arbeidsdeskundige: 0900-9294.

bericht 1 van 2

Door UWV Webcare op maandag 24 juli 2017, 14:28

bericht 2 van 2

Je werk als zelfstandige staat niet helemaal los van je WIA-uitkering. Als je (veel) meer in je eigen bedrijf werkt, dan kan dit gevolgen hebben voor het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Laat ons daarom altijd via het wijzigingsformulier van de WIA weten als er iets verandert in je werk.

Daarnaast kun je als zelfstandige een verzekering afsluiten als je arbeidsongeschikt wordt.
Ben je als zelfstandige verzekerd voor arbeidsongeschiktheid? Laat dan ook aan je verzekeraar weten als er iets verandert.

Met vriendelijke groet,

Nelleke
UWV Webcare

Door OneStepATime op dinsdag 5 december 2017, 21:07

Nu ik voor 80-100% in de WGA val, wil ik toch graag werken. Omdat het voor mij als zelfstandige beter voelt, wil ik hiervoor gaan. Wat mij erg onduidelijk is (ondanks heel lang zoeken) is het volgende. Ik mis voorbeelden over de verrekening van de winst met je uitkering. Dit vind ik erover:
"UWV kijkt naar de brutowinst plus de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Dit bedrag wordt gedeeld door 12 en evenredig verdeeld over alle maanden in het jaar."
Voorbeeld: 1. mijn brutowinst is 12.000 (omzet) - 2.000 (kosten)= 10.000. Vermeerderd met ondernemersaftrek 10.000 (is verhoogd omdat je arbeidsongeschikt bent) en MKB-vrijstelling 1.400 (14% van je winst).
Volgens deze berekening kom ik dan uit op 21.400, waarvan je 30% mag houden= 6.420. Door die 21.400 kom je erg snel boven 65% maatmanloon uit en dan zou de WIA vervallen.
2. Het lijkt mij logischer dat van 10k wordt uitgegaan, waarvan je 30% mag houden en waardoor je vangnet WIA nog even blijft.
Welke voorbeeld klopt?

Door OneStepATime op vrijdag 8 december 2017, 09:34

Enkele dagen geleden stelde ik bovenstaande vraag, waarop ik helaas nog geen antwoord kreeg. Het is best complex, dat begrijp ik, maar wel van groot belang voor mijzelf en andere mensen in de WIA die ermee bezig zijn om hun arbeidsvermogen te benutten.
Deze vraag stelde ik uiteraard ook via de 'normale' weg aan het UWV. Toen werd ik voor een antwoord naar de Belastingdienst verwezen, omdat zij het fiscale inkomen bepalen. De Belastingdienst bepaalt echter niet de rekenformule die het UWV toepast. Daarom nogmaals mijn vraag: hoe berekenen jullie de gevolgen voor mijn uitkering met een brutowinst van bijvoorbeeld €10.000 per jaar, bij een bruto uitkering van €1.600 per maand. Wat zijn de consequenties? Nu loop ik ertegenaan dat niemand mij kan uitleggen hoe het in elkaar zit. Als ik in 2018 start als ZZP 'er en in 2019 aangifte hierover doe, dan weet ik pas eind 2019 alle consequenties. Met goede voorlichting kunnen jullie veel onduidelijkheid en miscommunicatie voorkomen!

Door UWVWebcare op maandag 11 december 2017, 11:26

Hallo onestepatime,

Graag reageer ik nog even op je vraag over de vaststelling van je inkomsten als zelfstandige en de verrekening hiervan op je WIA-uitkering.

Binnen de WIA-uitkering gaan wij uit van de inkomsten uit zelfstandige arbeid.
Onder deze inkomsten vallen:
- belastbare winst
- ondernemersaftrek (indien van toepassing)
- mkb-winstvrijstelling (indien van toepassing)

Niet alle zelfstandigen kunnen gebruik maken van de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. De Belastingdienst bepaald of dit voor jou zo is.
UWV volgt dan ook uiteindelijk de Belastingdienst voor het vaststellen van je inkomsten uit zelfstandige arbeid.
Begin je in 2018 als ZZP-er? Dan kunnen wij inderdaad pas nadat de aangifte over 2018 is vastgesteld definitief deze inkomsten en de invloed hiervan op je WIA-uitkering vaststellen.

bericht 1 van 2

Door UWVWebcare op maandag 11 december 2017, 11:27

bericht 2 van 2

In 2018 stellen wij daarom een voorlopig (maand)inkomen vast. Hiervoor geef je zelf, bij de start als zelfstandige, een indicatie van je inkomsten aan UWV door. Met deze indicatie van je inkomsten berekenen wij dan je WIA-uitkering als voorschot. Op deze manier houd je de WIA-uitkering als maandelijkse uitbetaling.
In het artikel hierboven staat bij alinea 3 hoe we de hoogte van je WIA-uitkering vaststellen.
Overleg eventueel met je arbeidsdeskundige hoeveel inkomsten je als indicatie doorgeeft aan UWV.

Succes met je plannen!

Met vriendelijke groet,
Caren
UWV Webcareteam

Door S. Nierop op dinsdag 23 januari 2018, 18:35

Goedendag,

Ben op dit moment 100% afgekeurd, mijn behandeling is nog niet klaar maar ik zou graag willen proberen als zelfstandige te gaan werken (lijkt me de beste manier om weer te integreren) en kijken of ik het aankan, zou ik graag willen weten hoe ik het best aanpakken kan.
Kreeg info dat ik eerst herkeurd zou moeten worden, maar wat voor consequenties zou het voor me hebben als ik niet zeker weet dat ik het red/winst maak/mij mee onderhouden kan?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Door UWV Webcare op woensdag 24 januari 2018, 15:08

Hallo S. Nierop,

Wat leuk dat je plannen hebt om als zelfstandige te beginnen naast je WIA-uitkering. Je wilt weten hoe je dit moet aanpakken.

Het advies is om eerst contact op te nemen met je arbeidsdeskundige. Dit doet je door een bericht te sturen via je Werkmap op werk.nl of door te bellen met 0900-9294. De arbeidsdeskundige kan met je meedenken wat de mogelijkheden zijn om te starten en wat de gevolgen zijn als je bijvoorbeeld binnenkort herkeurd gaat worden.

bericht 1 van 2

Door UWV Webcare op woensdag 24 januari 2018, 15:08

Hallo S. Nierop,

Wat leuk dat je plannen hebt om als zelfstandige te beginnen naast je WIA-uitkering. Je wilt weten hoe je dit moet aanpakken.

Het advies is om eerst contact op te nemen met je arbeidsdeskundige. Dit doet je door een bericht te sturen via je Werkmap op werk.nl of door te bellen met 0900-9294. De arbeidsdeskundige kan met je meedenken wat de mogelijkheden zijn om te starten en wat de gevolgen zijn als je bijvoorbeeld binnenkort herkeurd gaat worden.

bericht 1 van 2

Reactie toevoegen

Laat hieronder je reactie achter. Het betekent een verplicht veld

Reactie beperkt tot 1000 tekens, nog 1000 over

Deze website maakt gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, ik ben akkoord